Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Orencia
abatacept

Indlægsseddel: Information til brugeren ORENCIA 125 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

abatacept


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Se indlægssedlen for flere oplysninger vedrørende bortskaffelse.

Hvis du får injektionen af sundhedspersonale, skal vedkommende også håndtere pennen med forsigtighed for at undgå skader med nålestik og muligvis spredning af infektion.

Opbevar penne og kanyleboksen utilgængeligt for børn.


Noter datoen, klokkeslættet og injektionsstedet.