Hjemmeside Hjemmeside

Xarelto
rivaroxaban

Indlægsseddel: Information til brugeren


Xarelto 10 mg filmovertrukne tabletter

rivaroxaban


imageDette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xarelto

 3. Sådan skal du tage Xarelto

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Xarelto indeholder det aktive stof rivaroxaban og benyttes hos voksne til:

  • forebyggelse af blodpropper i venerne efter hofteleds- eller knæledsalloplastik (hofte- eller knæoperation). Lægen har ordineret denne medicin til dig, fordi du har øget risiko for at få blodpropper efter en operation.

  • behandling af blodpropper i venerne i benene (dyb venetrombose) og i blodkarrene i lungerne (lungeemboli) samt forebyggelse af nye blodpropper i blodkarrene i benene og/eller lungerne.


   Xarelto tilhører en gruppe medicin, der kaldes antitrombotika. Det fungerer ved at blokere en blodstørkningsfaktor i blodet (faktor Xa) og nedsætter således blodets tendens til at klumpe sig sammen.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Xarelto Tag ikke Xarelto

  • hvis du er allergisk over for rivaroxaban eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xarelto (angivet i punkt 6).

  • hvis du bløder kraftigt

  • hvis du har en sygdom eller en tilstand i et af kroppens organer, som øger risikoen for alvorlig blødning (f.eks. mavesår, hjerneskade eller -blødning, nylig operation i hjernen eller øjnene)

  • hvis du tager medicin for at hindre blodpropper (f.eks. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), bortset fra når du skifter blodfortyndende behandling, eller hvis du får heparin gennem et vene- eller arteriekateter for at holde det åbent

  • hvis du lider af en alvorlig leversygdom, som medfører øget risiko for blødning

  • hvis du er gravid eller ammer.


   Lad være med at tage Xarelto, og fortæl det til din læge, hvis noget af ovenstående gælder for dig.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Xarelto.


   Vær ekstra forsigtig med at tage Xarelto

   • hvis du har øget risiko for blødning, som f.eks. i følgende situationer:

   • moderat eller svær nyresygdom, da din nyrefunktion kan påvirke den mængde medicin, der virker i din krop

    • hvis du tager anden medicin for at hindre blodpropper (f.eks. warfarin, dabigatran, apixaban eller heparin), når du skifter blodfortyndende behandling, eller hvis du får heparin gennem et vene- eller arteriekateter for at holde det åbent (se ”Brug af anden medicin sammen med Xarelto”)

    • blødningsforstyrrelser

    • meget højt blodtryk, som ikke er reguleret med medicin

    • sygdomme i mave eller tarm, der kan give blødninger, f.eks. betændelse i tarmene eller i maven eller irritation i spiserøret f.eks. på grund af sure opstød (sygdom, hvor mavesyren kommer op i spiserøret), eller tumorer, som befinder sig i maven eller tarmen eller i kønsorganerne eller urinvejene

    • et problem med blodkarrene bagerst i øjnene (retinopati)

    • en lungesygdom, hvor dine lunger er udvidede og fyldt med pus (bronkiektase), eller du tidligere har haft blødning fra lungerne

  • hvis du har en kunstig hjerteklap

  • hvis du ved, at du har en sygdom, der hedder antifosfolipidsyndrom (en forstyrrelse i immunsystemet, der giver øget risiko for blodpropper), skal du sige det til lægen, som vil vurdere, om behandlingen skal ændres

  • hvis lægen har vurderet, at dit blodtryk er ustabilt, eller der er planlagt en anden behandling eller operation for at fjerne blodproppen i dine lunger.


  Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Xarelto. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med dette lægemiddel, og om du skal holdes under nøje observation.


  Hvis du skal opereres

  • er det yderst vigtigt, at du tager Xarelto før og efter operationen på præcist de tidspunkter, som lægen har angivet.

  • Hvis operationen omfatter et kateter eller en injektion i rygsøjlen (f.eks. til epidural- eller spinalbedøvelse eller smertelindring):

   • er det yderst vigtigt, at du tager Xarelto på præcist de tidspunkter, som lægen har angivet

   • skal du øjeblikkeligt fortælle det til lægen, hvis du oplever følelsesløshed eller svaghed i benene eller problemer med tarmene eller blæren efter bedøvelsen, da du skal have akut behandling.


  Børn og unge

  Xarelto 10 mg tabletter anbefales ikke til børn og unge under 18 år. Der findes ikke tilstrækkelige oplysninger om anvendelse til børn og unge.


  Brug af anden medicin sammen med Xarelto

  Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

  • Hvis du tager

   • visse former for medicin mod svampeinfektioner (f.eks. fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol), medmindre de kun smøres på huden

   • ketoconazoltabletter (bruges til at behandle Cushings syndrom – når kroppen producerer for meget kortisol)

   • visse former for medicin mod baterieinfektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin)

   • visse former for virushæmmende medicin mod HIV/AIDS (f.eks. ritonavir)

   • anden medicin til forebyggelse af blodpropper (f.eks. enoxaparin, clopidogrel eller vitamin K-antagonister som f.eks. warfarin og acenocoumarol)

   • betændelseshæmmende og smertestillende medicin (f.eks. naproxen eller acetylsalicylsyre)

   • dronedaron, et lægemiddel, der bruges til behandling af unormal hjerterytme

   • visse former for medicin til behandling af depression (selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI-præparater) eller serotonin-

    /noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI-præparater).


    Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Xarelto, da Xareltos virkning kan blive forstærket. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med dette lægemiddel, og om du skal holdes under nøje observation.

    Hvis din læge tror, at du har øget risiko for at få mavesår, kan han eller hun også ordinere forebyggende behandling.


  • Hvis du tager

   • visse former for medicin til behandling af epilepsi (phenytoin, carbamazepin, phenobarbital)

   • perikon (Hypericum perforatum), et naturlægemiddel, som bruges mod depression

   • rifampicin, et antibiotikum.


  Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du tager Xarelto, da Xareltos virkning kan blive nedsat. Lægen vil beslutte, om du skal behandles med Xarelto, og om du skal overvåges nøje.


  Graviditet og amning

  Tag ikke Xarelto, hvis du er gravid eller ammer. Hvis der er mulighed for, at du kan blive gravid, skal du bruge effektiv prævention, mens du tager Xarelto. Hvis du bliver gravid, mens du tager dette lægemiddel, skal du fortælle det til lægen med det samme. Lægen vil så afgøre det videre behandlingsforløb.


  Trafik- og arbejdssikkerhed

  Xarelto kan medføre svimmelhed (almindelig bivirkning) eller besvimelse (ikke almindelig bivirkning) (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du oplever disse symptomer.


  Xarelto indeholder lactose og natrium

  Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

  Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Xarelto


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

  Dosis

  • Til forebyggelse af blodpropper i venerne efter hofteleds- eller knæledsalloplastik: Den anbefalede dosis er én tablet Xarelto 10 mg én gang dagligt.


  • Til behandling af blodpropper i venerne i benene og blodpropper i blodkarrene i lungerne samt forebyggelse af nye blodpropper:

   Efter mindst 6 måneders behandling mod blodpropper er den anbefalede dosis enten én 10 mg tablet én gang dagligt eller én 20 mg tablet én gang dagligt. Din læge har ordineret Xarelto

   10 mg én gang dagligt til dig.


   Tabletten skal helst synkes med vand.

   Xarelto kan tages sammen med eller uden mad.


   Hvis du har problemer med at sluge tabletten hel, skal du tale med din læge om andre måder at tage Xarelto på. Tabletten kan knuses og blandes med vand eller æblemos, umiddelbart før du tager den. Hvis det er nødvendigt, kan du også få den knuste Xarelto-tablet via en mavesonde.


   Dosistidspunkt

   Tag tabletten hver dag, indtil lægen siger, at du skal holde op med at tage tabletterne. Forsøg at tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag, så det er nemmere at huske. Din læge vil fortælle dig, hvor lang tid du skal fortsætte behandlingen.


   Til forebyggelse af blodpropper i venerne efter hofteleds- eller knæledsalloplastik: Tag den første tablet 6 - 10 timer efter operationen.

   Hvis du har fået foretaget en større hofteoperation, skal du normalt tage tabletterne i 5 uger. Hvis du har fået foretaget en større knæoperation, skal du normalt tage tabletterne i 2 uger.


   Hvis du har taget for meget Xarelto

   Kontakt lægen øjeblikkeligt, hvis du har taget for mange Xarelto-tabletter. Hvis du tager for meget Xarelto, øges risikoen for blødning.


   Hvis du har glemt at tage Xarelto

   Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Tag den næste tablet den efterfølgende dag, og fortsæt derefter med at tage én tablet om dagen som normalt.

   Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


   Hvis du holder op med at tage Xarelto

   Du må ikke holde op med at tage Xarelto uden først at have talt med din læge, da Xarelto forebygger udvikling af en alvorlig tilstand.


   Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som alla andra lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Som det er tilfældet med lignende medicin, som kan nedsætte dannelsen af blodpropper, kan Xarelto

  medføre blødninger, som muligvis kan være livstruende. Voldsom blødning kan medføre et pludseligt blodtryksfald (shock). I nogle tilfælde er disse blødninger ikke umiddelbart synlige.


  Fortæl det øjeblikkeligt til lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

  • Tegn på blødning

   • blødning i hjernen eller i kraniet (symptomerne kan omfatte hovedpine, svaghed i den en side, opkast, krampeanfald, nedsat bevidsthedsniveau og nakkestivhed. En alvorlig medicinsk akuttilstand. Søg straks lægehjælp!)

   • langvarig eller kraftig blødning

   • usædvanlig svaghed, træthed, bleghed, svimmelhed, hovedpine, uforklarlig hævelse, åndenød, brystsmerter eller angina pectoris,.

    Lægen kan beslutte at holde dig under nøje observation eller ændre behandlingen.


  • Tegn på alvorlige hudreaktioner

   • kraftigt hududslæt, der breder sig, blisterdannelse eller læsioner af slimhinden, f.eks. i munden eller øjnene (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse).

   • en bivirkning, som giver udslæt, feber, betændelse i de indre organer, blodabnormaliteter og systemisk sygdom (DRESS syndrom).

    Hyppigheden af disse bivirkninger er meget sjælden (op til 1 ud af 10.000 behandlede).


    • Tegn på alvorlige allergiske reaktioner

    - hævelse af ansigt, læber, mund, tunge eller hals, synkebesvær, nældefeber og åndedrætsbesvær, pludseligt blodtryksfald.

    Hyppighederne af alvorlige allergiske bivirkninger er meget sjældne (anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock, kan påvirke op til 1 ud af 10.000 behandlede) og ikke almindelige (angioødem og allergisk ødem, kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede).


    Samlet liste over bivirkninger

    Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

    • nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan medføre bleghed og svaghed eller åndenød

    • blødning i maven eller tarmen, blødning i nyrer, urinveje og kønsorganer (herunder blod i urinen og kraftig menstruationsblødning), næseblødning, blødning fra gummerne

    • blødning i øjet (herunder blødning fra bindehinden, det hvide i øjet)

    • blodansamling i væv eller hulrum i kroppen (hæmatom, blå mærker)

    • ophostning af blod

    • blødning i huden eller under huden

    • blødning efter operation

    • sivning af blod eller væske fra operationssår

    • hævede arme og ben

    • smerter i arme og ben

    • nedsat nyrefunktion (kan ses i blodprøver)

    • feber

    • mavesmerter, fordøjelsesbesvær, kvalme og opkastning, forstoppelse, diarré

    • lavt blodtryk (symptomerne kan være svimmelhed eller besvimelse, når man rejser sig)

    • manglende kræfter og energi (svaghed, træthed), hovedpine, svimmelhed

    • udslæt, kløe

    • stigning i visse leverenzymer påvist ved blodprøver.


     Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

    • blødning i hjernen eller i kraniet (se ovenfor for tegn på blødning)

    • blødning i led, så der opstår smerter og hævelse

    • nedsat antal blodplader (trombocytopeni). Blodpladerne hjælper med at stoppe blødning

    • allergiske reaktioner, herunder allergiske hudreaktioner

    • nedsat leverfunktion (kan ses i blodprøver)

    • stigning i bilirubin, visse bugspytkirtel- og leverenzymer eller antal blodplader påvist ved blodprøver.

    • besvimelse

    • utilpashed

    • forhøjet puls

    • mundtørhed

    • nældefeber

     Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)

    • blødning i en muskel

    • galdeophobning (kolestase), leverbetændelse, herunder skadelig virkning på leverceller (betændelse i leveren og leverskade)

    • gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

    • lokal hævelse

    • blodansamling (hæmatom) på grund af komplikationer i forbindelse med indlæggelse af kateter i hjertet for at behandle forsnævrede kranspulsårer (pseudoaneurisme).


     Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

    • nyresvigt efter en alvorlig blødning

    • øget tryk i muskler i ben eller arme efter en blødning, hvilket kan medføre smerter, hævelse, ændret følelse, følelsesløshed eller lammelse (kompartmentsyndrom efter en blødning)


    Indberetning af bivirkninger

    image

    image

    Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

    V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP" og på det enkelte blisterark eller plastbeholderen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsbetingelser for dette lægemiddel. Knuste tabletter:

  Knuste tabletter er stabile i vand og æblemos i op til 4 timer.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Xarelto indeholder:

Bayer AG

51368 Leverkusen Tyskland


Fremstiller


Fremstilleren kan identificeres ved hjælp af batchnummeret, der er trykt på æskens sideflap og på hver blisterpakning eller plastbeholder:


Hvis det første og andet tegn er BX, er fremstilleren Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen Tyskland


Hvis det første og andet tegn er IT, er fremstilleren Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

Via delle Groane, 126 20024 Garbagnate Milanese Italien


Hvis det første og andet tegn er BT, er fremstilleren Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Tyskland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370-5-233 68 68


България

Байер България ЕООД Тел: +359-(0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11


Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420-266 101 111

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel: +36-1-487 4100


Danmark

Bayer A/S

Tlf.: +45 4523 5000

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31–(0)297-28 06 66


Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372-655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00


Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30-210-618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 460


España

Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48-22-572 35 00


France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda. Tel: +351-21-416 42 00


Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40-(0)21-528 59 00


Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 80 00

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386-(0)1-58 14 40

0

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11


Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-3978 1

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-(0)20-78521


Κύπρος

NOVAGEM Limited

Τηλ: +357-22-48 38 58

Sverige

Bayer AB

Tel: +46-(0)8-580 223 00


Latvija

SIA Bayer

Tel: +371-67 84 55 63

United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0)118 206 3000


Denne indlægsseddel blev senest ændret


Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside .