Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Bicalutamid Bluefish
bicalutamide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Bicalutamid Bluefish 150 mg filmovertrukne tabletter

bicalutamid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Bicalutamid må ikke gives til børn.


Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du tager bicalutamid.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Bicalutamid Bluefish


Hvis du indlægges på hospitalet, skal du fortælle det læge, at du tager bicalutamid.


Børn og unge

Bicalutamid må ikke gives til børn eller unge.


Prøver og kontroller

Din læge kan tage blodprøver for at kontrollere eventuelle ændringer i dit blod.


Brug af anden medicin sammen med Bicalutamid Bluefish

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette omfatter også medicin uden recept og urtemedicin. Dette skyldes, at bicalutamid kan påvirke måden andre lægemidler virker på. Visse andre lægemidler kan også påvirke måden, som Bicalutamid Bluefish 150 mg virker på.


Tag ikke bicalutamid, hvis du allerede tager nogle af de følgende lægemidler:


Tabletkerne:

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, povidon K- 25, natriumstivelsesglycol (type A), magnesiumstearat.


Fil movertræk:

Opadry OY-S-9622, der indeholder hypromellose 5cp (E464), titandioxid (E171) og propylenglycol.


Udseende og pakningsstørrelser

Bicalutamid Bluefish 150 mg er hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter med en delekærv på den ene side. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge og ikke for at dele tabletten i to lige store doser.

Tabletterne er pakket i blisterpakninger med 14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen


Bluefish Pharmaceuticals AB Gävlegatan 22

113 30 Stockholm Sverige

Fremstiller

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Grækenland


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Bicalutamid Bluefish

Finland Bicalutamide Bluefish 150 mg Tabletti, Kalvopäällysteinen

Italien Midelut 150 mg Compresse rivestite con film

Norge Bicalutamide Bluefish 150 mg Tabletter, filmdrasjet

Spanien Bicalutamide 150 mg Comprimido revestido por película Storbritannien Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Sverige Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmdragerad tabletter

Tyskland Bicalutamide Bluefish 150 mg Filmtabletten

Østrig Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten


Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2019