Hjemmeside Hjemmeside

Voxzogo
vosoritide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Voxzogo 0,4 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Voxzogo 0,56 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Voxzogo 1,2 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning vosoritid


imageDette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du eller dit barn får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Hver æske indeholder:


Når din beholder til skarpe genstande er næsten fuld, skal du følge de lokale retningslinjer for korrekt bortskaffelse af beholderen med skarpe genstande.


Medicin, hætteglas, løse kanyler og sprøjter må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Spørg apotekspersonalet, hvordan du bortskaffer medicin, som du ikke længere skal bruge. Dette bidrager til at beskytte miljøet.