Hjemmeside Hjemmeside

Fucidin-Hydrocortison
hydrocortisone and antibiotics


Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

Fucidin-Hydrocortison 20 mg/g + 10 mg/g creme

fusidinsyre og hydrokortisonacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Udseende og pakningsstørrelser:

Fucidin-Hydrocortison er en hvid creme.

Fucidin-Hydrocortison findes i pakningsstørrelsen 30 g (2 tuber á 15 g) creme.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack A/S Marielundvej 46D, 2. tv DK-2730 Herlevv

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2018.