Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Mirtazapin Orion
mirtazapine


INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten


Mirtazapin Orion 15 mg smeltetabletter Mirtazapin Orion 30 mg smeltetabletter Mirtazapin Orion 45 mg smeltetabletter


mirtazapin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningstørrelser

15 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med “36” på den ene side og “A” på den anden side. 30 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med “37” på den ene side og “A” på den anden side. 45 mg smeltetablet: Hvid, rund og mærket med “38” på den ene side og “A” på den anden side.

30 (5x6) og 90 (15x6) tabletter/pakning.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022.