Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Qutavina
teriparatide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Qutavina 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen

teriparatid


imageDette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

injektionsvæsker. Se punkt 2.


Udseende og pakningsstørrelser

Qutavina er en farveløs og klar opløsning. Det fås i en cylinderampul, som er monteret i en fyldt engangspen. Hver pen indeholder 2,7 ml opløsning, svarende til 28 doser. Qutavina fås i pakninger med en eller tre fyldte penne.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroGenerics Holdings BV Locatellikade 1,

1076AZ Amsterdam

Holland


Fremstiller

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Eurofins PROXY Laboratories (PRX) Archimedesweg 25 2333 CM Leiden

Holland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

BRUGERVEJLEDNING


Qutavina 20 mikrogram/80 mikroliter injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen VIGTIGE OPLYSNINGER

image

DU MÅ IKKE anvende din nye pen, før du omhyggeligt har læst indlægssedlen og denne brugermanual, som er ilagt æsken med Qutavina-pennen. Følg vejledningen omhyggeligt, hver gang du bruger Qutavina-pennen.


Qutavina-pen og dele

Der kan anvendes nåle til pen med en diameter på 29 to 31 gauge (0,25-0,33 mm).

Nåle er ikke inkluderet.


Ydre nålehætte


Hvid hætte


Indre nålehætte


Nål


Papirflig


Lægemiddel- patron


Etiket


Petrolfarvet krop


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

InstruktionsvindueFigur A

i

Sort njektionsknap


Brugsvejledning


image

Gør klar til indsprøjtning


Trin 1 Klargør

indsprøjtningsstedet

og fjern den hvide hætte

  1. Vask hænder før hver indsprøjtning.

  2. Klargør

   indsprøjtningsstedet (låret eller maven) som anvist af lægen eller apotekspersonalet.

  3. Fjern den hvide hætte ved at trække den lige af

enheden (Figur B).


Figur B

Trin 2 Kontrollér pennen, etiket på pen og lægemidlet

 1. Kontrollér pennen.

  DU MÅ IKKE bruge Qutavina- pennen, hvis den er beskadiget.

 2. Kontrollér etiketten på pennen.

  DU MÅ IKKE bruge Qutavina, hvis pennen indeholder det

  forkerte lægemiddel, eller hvis

  lægemidlet er udløbet (figur C).

 3. Kontrollér lægemiddel- ampullen. Det flydende

lægemiddel skal være klart og farveløst.

DU MÅ IKKE bruge lægemidlet, hvis det er uklart, farvet eller har flydende

partikler. (Figur C).


Figur C


image

Trin 3 Påsæt ny nål

 1. Fjern papirfligen (Figur D). 2. Skub nålen lige ind i lægemiddel-ampullen (figur E).


Skru nålen med uret, indtil den sidder helt fast (Figur F).

Du må ikke stramme nålen for

meget.

Figur D


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Figur E


Figur F


image

Trin 4

Fjern den ydre nålehætte

Træk den store ydre nålehætte af (Figur G) og gem den til senere (se trin 9).


image

Figur G


image

Trin 5 Indstil dosis

Træk den sorte indsprøjtningsknap ud,

indtil den stopper.(Figur H).


Figur H

Kontrollér at den røde stribe kan ses. Instruktionsvinduet vil desuden vise en pil, der peger mod pennens nåleende (Figur I).


Rød stribe


Instruktionsvin due


Figur I

Gult skaft


Fejlfinding ved indstilling af dosis


Hvis pennen ikke indstilles helt, eller hvis du ikke kan trække den sorte indsprøjtningsknap ud, se

Fejlfinding Problem E.


image

image

Indgivelse af dosis


Trin 6

Fjern den indre nålehætte

Træk den indre nålehætte af, og smid den ud. (Figur J). Nålen vil være blotlagt.


image

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Figur J


Trin 7 Indsprøjt dosis

 1. Lav forsigtigt en fold i huden på låret eller maven, og stik nålen lige ind i hudfolden (Figur K).


  INDSÆT


  Figur K

 2. Tryk den sorte indsprøjtningsknap ind og hold den der (Figur L).


  TRYK 3. Hold den inde og tæl l-a-n-g-s-o-m-t til 5 for at sikre, at den fulde dosis er indgivet (Figur M). Det er ikke sikkert, at du kan se den sorte indsprøjtningsknap bevæge sig. Se trin 8 ”Bekræft dosis” for at bekræfte, at din dosis er indgivet.

  Figur L


  HOLD


  Figur M


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

 4. Fjern nålen fra huden (Figur N). Når nålen er fjernet fra huden, skal du tage tommelfingeren af den sorte indsprøjtningsknap.

LØFT


Figur N


image

image

Efter indsprøjtning


Trin 8 Bekræft dosis

Kontrollér for at sikre, at den sorte indsprøjtningsknap er helt nede. Instruktionsvinduet viser en pil, der peger hen MOD den sorte knap.


Hvis det gule skaft ikke er synligt, så har du udført indsprøjtnings-trinene korrekt. (Figur O)


Vigtigt

Du må IKKE kunne se noget af det gule skaft. Hvis du kan det og allerede


Figur O

har indsprøjtet, må du IKKE give dig selv yderligere indsprøjtning den samme dag.

I stedet SKAL du nulstille pennen.

Se Fejlfinding Problem A


image

Trin 9 Fjern nål og kassér den

 1. Sæt den store ydre nålehætte på nålen ved at samle den op og trykke den fast (Figur P og Q). Forsøg ikke at sætte nålehætten på igen med dine hænder.

  Saml op


  Figur P


  Figur Q


 2. Skru den tildækkede nål helt af ved at dreje den store nålehætte 3-5 gange mod uret. (Figur R)


  Figur R


  Lægemidlet er ikke længere autoriseret

  Træk nålen af i en lige bevægelse. (Figur S)


  Figur S


 3. Kassér nålen i en punkteringsbestandig beholder i henhold til lokale retningslinjer (Figur T).

DU MÅ IKKE genanvende nålen.


Figur T


Oplysninger om bortskaffelse af nåle


image

Yderligere oplysninger om korrekt bortskaffelse af nålen kan læses i afsnittet ’Oplysninger om bortskaffelse’.


image

Trin 10

Sæt hætte på pennen og læg til opbevaring

 1. Tryk den hvide hætte tilbage på plads (Figur U).


  Figur U

  image

 2. Opbevar altid pennen i køleskabet med den hvide hætte påsat efter brug. (Figur V)

DU MÅ IKKE opbevare pennen med en påsat nål.


Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Figur V


Fejlfinding

Problem Løsning

A Det gule skaft er stadigvæk synligt, Følg nedenstående trin for at nulstille Qutavina-

efter den sorte indsprøjtningsknap er pennen:

trykket ind. Hvordan nulstiller jeg 1) Hvis du allerede har givet indsprøjtning, må du min Qutavina-pen? IKKE give dig selv yderligere indsprøjtning den

samme dag. Brug en ny nål til din indsprøjtning den

efterfølgende dag.

 1. Fjern nålen

 2. Sæt en ny nål på, træk den ydre nålehætte af, og gem den.

 3. Træk den indvendige nålehætte af og smid den ud.

 4. Lad nålen pege ned i en tom beholder. Tryk den sorte indsprøjtningsknap ind, indtil den stopper Hold den inde og tæl l-a-n-g-s-o-m-t til 5. Du kan muligvis se en lille væskestrøm eller en dråbe væske. Når du er færdig, skal den sorte indsprøjtningsknap være fuldstændig i bund.

 5. Hvis du stadigvæk kan se det gule skaft, må du ikke bruge denne pen. Kontakt din læge eller

 6. Sæt den store nålehætte på nålen. Skru nålen helt af ved at give nålehætten 3 til 5 hele omdrejninger. Træk

apotekspersonalet.

nålehætten af, og smid den ud, som anvist af din læge

eller apotekspersonalet. Tryk den hvide hætte tilbage på din Qutavina-pen og læg den i køleskabet.


Du kan forebygge dette problem ved altid at bruge en NY nål til hver indsprøjtning og ved at skubbe den sorte indsprøjtningsknap helt ind og l-a-n-g-s-o-m-t tælle til 5.

B Hvordan kan jeg vide, at min Qutavina-pennen er fremstillet til at sprøjte den fulde Qutavina-pen virker? dosis ind, hver gang den anvendes i henhold til

anvisningerne i afsnittet Brugsvejledning.

Den sorte indsprøjtningsknap skal være helt inde for at vise, at den fulde dosis er indsprøjtet fra Qutavina-

pennen. Brug en ny nål hver gang du foretager indsprøjtning for at være sikker på, at din Qutavina-

pen fungerer korrekt.

C Jeg kan se en luftboble i min En lille luftboble påvirker ikke din dosis, og den vil Qutavina-pen. ikke skade dig. Du kan fortsætte med at bruge din

dosis som sædvanligt.


D Jeg kan ikke få nålen af. 1) Sæt den store nålehætte på nålen.

 1. Brug den store nålehætte til at skrue nålen af.

 2. Skru nålen helt af ved at dreje den store nålehætte 3 til 5 gange mod uret.

 3. Hvis du stadig ikke kan få nålen af, skal du bede nogen om at hjælpe dig.

Se trin 8 “Fjern nål og kassér den”.

E Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan Skift til en ny Qutavina-pen for at tage din dosis

trække den sorte indsprøjtningsknap som anvist af din læge eller apotekspersonalet.

ud? Når den sorte indsprøjtningsknap bliver svær at trække ud, betyder det, at der ikke er nok medicin i din

Qutavina-pen til en ny dosis. Du kan muligvis fortsat

se noget tiloversblevet lægemiddel i ampullen.Rengøring af din Qutavina-pen

Rengøring og opbevaring


image

Andre vigtige oplysninger


image

Denne brugervejledning blev senest ændret: