Hjemmeside Hjemmeside
Zalando

Atosiban SUN
atosiban

Indlægsseddel: Information til brugeren


Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml injektionsvæske, opløsning

atosiban


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

sammentrækninger er aftaget.


Behandlingen må højst vare 48 timer i alt. Yderligere behandlingscykler med Atosiban SUN kan bruges, hvis sammentrækningerne af livmoderen opstår igen. Det frarådes at foretage mere end tre genbehandlinger under en graviditet.