Hjemmeside Hjemmeside

Enalapril Teva
enalapril

Indlægsseddel: Information til brugeren


Enalapril Teva 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter


enalaprilmaleat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser


Enalapril Teva 2,5 mg tabletter er hvide, runde bikonvekse tabletter med facetteret kant. Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 56, 100 og 250 tabletter.


Enalapril Teva 5 mg tabletter er hvide, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant.

Tabletten kan deles i 2 lige store doser.

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 100, 250 og 500 tabletter.


Enalapril Teva 10 mg tabletter er rødbrune, marmorerede, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant.

Tabletten kan deles i 2 lige store doser.

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 20, 28, 30, 50, 50x1, 100 og 250 tabletter.


Enalapril Teva 20 mg tabletter er lys orange, marmorerede, runde bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side og facetteret kant.

Tabletten kan deles i 2 lige store doser.

Tabletterne er tilgængelige i blisterpakninger med 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 100 og 250 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Repræsentant: Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk


Fremstiller

Teva Operations, Poland Sp. Z.o.o. Ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow Polen


Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:


Danmark: Enalapril Teva Italien: Enalapril Teva Italia

Sverige: Enalapril Teva 2,5, 5, 10, 20 mg tablett


Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2017.