Domovská stránka Domovská stránka

ŽLUČNÍKOVÁ ČAJOVÁ SMĚS


Příbalová informace: informace pro uživatele ŽLUČNÍKOVÁ ČAJOVÁ SMĚS LÉČIVÝ ČAJ

nať máty peprné, řepíková nať, jablečníková nať, reveňový kořen


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci.


  1. Co je Žlučníková čajová směs a k čemu se používá.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Žlučníkovou čajovou směs používat.

  3. Jak se Žlučníková čajová směs používá.

  4. Možné nežádoucí účinky.

  5. Jak Žlučníkovou čajovou směs uchovávat.

  6. Obsah balení a další informace.


1. Co je Žlučníková čajová směs a k čemu se používá.


Tradiční rostlinný léčivý přípravek podporující vylučování žluči při přechodném nechutenství a mírných trávicích obtížích, provázených nadýmáním, pocitem plnosti a napětím v břiše.


Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.


Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Žlučníkovou čajovou směs používat.


Neužívejte Žlučníkovou čajovou směs, jestliže jste alergický(á) na nať máty peprné, řepíkovou nať, jablečníkovou nať nebo reveňový kořen nebo na mentol. Neužívejte přípravek, pokud trpíte neprůchodností a/nebo ochablostí střev, zánětlivými chorobami střev (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), zánětem slepého střeva, bolestmi břicha neznámého původu, nebo při závažných stavech dehydratace (ztrátách tekutin) a poruše elektrolytové rovnováhy.


Upozornění a opatření: Před použitím Žlučníkové čajové směsi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.


Přípravek byste neměl(a) užívat, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.

Při žlučníkových kamenech a jiných onemocněních žlučových cest se před použitím tohoto přípravku poraďte s lékařem.


Další léčivé přípravky a Žlučníková čajová směs: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech

lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte léky k léčbě onemocnění srdce (jako např. srdeční glykosidy, antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu)), močopudné léky (diuretika), steroidní hormony kůry nadledvin (adrenokortikosteroidy), nebo kořen lékořice, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.


Děti a dospívající: Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let.


Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek se nedoporučuje užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Studie na ovlivnění schopností řídit a obsluhovat

stroje nebyly provedeny. Možnost ovlivnění je nepravděpodobná.


3. Jak se Žlučníková čajová směs používá.


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování: Doporučená dávka je pro dospívající od 12 let a dospělé 1 nálevový sáček 3x denně. Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý, neslazený, po jídle. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.


Délka používání: Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem Žlučníkovou čajovou směs používejte nejdéle 2 týdny.


Jestliže jste užil(a) více Žlučníkové čajové směsi, než jste měl(a): Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Žlučníkovou čajovou směs: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se zhoršit gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy) a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy. Mohou se objevit bolest a křeče v břiše, zejména u pacientů s dráždivým střevem. Může dojít ke žlutavému nebo červeno-hnědému zbarvení moči.


Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika.

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.


5. Jak Žlučníkovou čajovou směs uchovávat.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace.


Co Žlučníková čajová směs obsahuje: Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje léčivé látky Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 525 mg, Agrimoniae herba (řepíková nať) 375 mg, Marrubii herba (jablečníková nať) 375 mg, Rhei radix (reveňový kořen) 225 mg.


Jak Žlučníková čajová směs vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř hrubě práškovaná homogenní čajová směs drog zelené a žlutohnědé barvy, tmavě zeleného komprimátu, charakteristického pachu po mátě.


20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.


15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.


Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2022