Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Liprolog

Příbalová informace: informace pro uživatele


Liprolog 200 jednotek/ml KwikPen, injekční roztok v předplněném peru insulinum lisprum

Jedním perem KwikPen si podáte 1 - 60 jednotek nastavitelných po 1 jednotce.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

image

image

image

image


Krok 1:

Přímým tahem odstraňte kryt pera.

  • Neodstraňujte z pera štítek. Tamponem otřete pryžový uzávěr.

Přípravek Liprolog 200 jednotek/ml injekční roztok by měl být čirý a bezbarvý. Nepoužívejte jej, jestliže je zakalený, zbarvený nebo obsahuje částice nebo shluky.


image


POUŽÍVEJTE POUZE V TOMTO PERU, JINAK MŮŽE DOJÍT K ZÁVAŽNÉMU PŘEDÁVKOVÁNÍ

Krok 2:

Vezměte novou jehlu.

Z vnějšího krytu jehly odstraňte papírovou fólii.

Krok 3:

Nasaďte jehlu s vnějším krytem přímo na pero a

jehlu našroubujte do dotažení.

Krok 4:

Odstraňte vnější kryt jehly. Nevyhazujte jej.

Odstraňte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej.

Ponechte Vyhoďte

Prostříknutí pera

Pero prostříkněte před každou injekcí.


Obecné informace o bezpečném a účinném používání Vašeho pera


Máte-li nějaké otázky nebo problémy s přípravkem Liprolog 200 jednotek/ml KwikPen, pro pomoc kontaktujte svého lékaře nebo místní zastoupení společnosti Lilly.


Datum revize textu: