Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

ŽALUDEČNÍ ČAJOVÁ SMĚS


Příbalová informace: informace pro uživatele ŽALUDEČNÍ ČAJOVÁ SMĚS LÉČIVÝ ČAJ

pelyňková nať, nať máty peprné, řebříčková nať, třezalková nať, libečkový kořen, lékořicový kořen, plod fenyklu obecného sladkého


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci.


  1. Co je Žaludeční čajová směs a k čemu se používá.

  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Žaludeční čajovou směs používat.

  3. Jak se Žaludeční čajová směs používá.

  4. Možné nežádoucí účinky.

  5. Jak Žaludeční čajovou směs uchovávat.

  6. Obsah balení a další informace.


1. Co je Žaludeční čajová směs a k čemu se používá.


Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný při dočasném nechutenství a při mírných trávicích obtížích provázených nadýmáním, pocitem plnosti a napětím v břiše.


Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let a dospělí.


Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Žaludeční čajovou směs používat.


Neužívejte Žaludeční čajovou směs, jestliže jste alergický(á) na pelyňkovou nať, nať máty peprné, řebříčkovou nať, třezalkovou nať, libečkový kořen, lékořicový kořen, plod fenyklu obecného sladkého, na mentol, anethol nebo na rostliny z čeledi Apiaceae - miříkovité (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) a jiné rostliny z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae).


Neužívejte přípravek, pokud trpíte čerstvým vředem dvanáctníku a/nebo žaludku, neprůchodností žlučových cest, zánětem žlučových cest, jaterními chorobami nebo těžkými poruchami nervové soustavy. Přípravek se nesmí podávat pacientům po transplantaci orgánů nebo u HIV pozitivních pacientů léčených inhibitory proteázy.


Přípravek se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.

Upozornění a opatření: Před použitím Žaludeční čajové směsi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.


Přípravek byste neměl(a) užívat, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.


Při žlučových kamenech a jiných onemocněních žlučových cest se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte s lékařem.


Při užívání čaje se vyvarujte intenzivního slunečního záření (či jiného zdroje UV záření).


Další léčivé přípravky a Žaludeční čajová směs: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek obsahuje třezalkovou nať. Přípravek neužívejte, pokud jste HIV pozitivní a jste léčen(a) léky ze skupiny inhibitorů proteázy. Pokud užíváte jiné retrovirové přípravky k léčbě HIV, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

Třezalka může ovlivňovat účinek některých současně podávaných léků užívaných k uklidnění a při depresích. Dále může snižovat účinky cyklosporinu (lék používaný po transplantacích orgánů) a pravděpodobně i některých dalších léčiv, jako je hormonální antikoncepce, digoxin (k léčbě srdečních chorob), theofylin (k léčbě astmatu), warfarin (lék k ovlivnění krevní srážlivosti), léky k léčbě epilepsie (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin), triptany (k léčbě migrény), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (k léčbě deprese). Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Pokud užíváte léky k léčbě onemocnění srdce (jako např. srdeční glykosidy, antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu)), močopudné léky (diuretika), steroidní hormony kůry nadledvin (adrenokortikosteroidy), léky na léčbu zácpy (stimulující laxativa), před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Pelyňková nať může ovlivnit účinek léků ovlivňujících tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). Souběžné užívání s Žaludeční čajovou směsí se proto nedoporučuje.

Děti a dospívající: Přípravek mohou užívat dospívající od 12 let.


Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Žaludeční čajová směs se kvůli obsahu pelyňkové natě a lékořicového kořene nesmí používat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek obsahuje pelyňkovou nať (20 %), která může nepříznivě ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud u Vás dojde k ovlivnění pozornosti, nevykonávejte tyto činnosti.


3. Jak se Žaludeční čajová směs používá.


Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování: Doporučená dávka je pro dospívající od 12 let a dospělé 1 nálevový sáček 3x denně. Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 10 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý, neslazený, po jídle. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.


Délka používání: Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem Žaludeční čajovou směs používejte nejdéle 2 týdny.

Jestliže jste užil(a) více Žaludeční čajové směsi, než jste měl(a): Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Žaludeční čajovou směs: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky.


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzhledem k hořké chuti může přípravek u citlivých pacientů vyvolat pocit žaludeční slabosti, odporu, až nutkání ke zvracení. Tyto obtíže po vysazení přípravku spontánně zmizí. Mohou se objevit alergické kožní reakce. Gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy) se může zhoršit a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.


Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. Jak Žaludeční čajovou směs uchovávat.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


6. Obsah balení a další informace.


Co Žaludeční čajová směs obsahuje: Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje léčivé látky Absinthii herba (pelyňková nať) 300 mg, Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 300 mg, Millefolii herba (řebříčková nať) 300 mg, Hyperici herba (třezalková nať) 150 mg, Levistici radix (libečkový kořen) 150 mg, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 150 mg, Foeniculi dulcis fructus (plod fenyklu obecného sladkého) 150 mg.


Jak Žaludeční čajová směs vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs rozdrobněných drog žlutozelené barvy a tmavě zeleného komprimátu, charakteristického pachu po fenyklu a libečku.


20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.


15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.


Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 3. 2022