Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Hukyndra

CENY

80MG INJ SOL 1X0,8ML

Velkoobchod: 10 159,52 Kč
Maloobchodní: 12 342,78 Kč
Uhrazen: 3 662,06 Kč

40MG INJ SOL 2X0,4ML

Velkoobchod: 14 513,61 Kč
Maloobchodní: 17 228,07 Kč
Uhrazen: 5 137,23 Kč

Příbalová informace: Informace pro pacienta


Hukyndra 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Adalimumabum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Hukyndra a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hukyndra používat

 3. Jak se přípravek Hukyndra používá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Hukyndra uchovávat

 6. Obsah balení a další informace

 7. Návod k použití


 1. Co je přípravek Hukyndra a k čemu se používá Přípravek Hukyndra obsahuje léčivou látku adalimumab. Přípravek Hukyndra se používá kléčbě:

  • revmatoidní artritidy

  • polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy

  • entezopatické artritidy

  • ankylozující spondylitidy

  • axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy

  • psoriatické artritidy

  • ložiskové psoriázy

  • hidradenitis suppurativa

  • Crohnovy choroby

  • ulcerózní kolitidy

  • neinfekční uveitidy


   Léčivá látka v přípravku Hukyndra, adalimumab, je lidská monoklonální protilátka. Monoklonální

   protilátky jsou bílkoviny, které se váží na specifický cíl.


   Cíl pro adalimumab je bílkovina označená jako tumor nekrotizující faktor (TNFα), která působí

   v imunitním (obranném) systému a je přítomna ve zvýšených hladinách při zánětlivých onemocněních

   uvedených výše. Navázáním na TNFα snižuje přípravek Hukyndra zánětlivý proces u těchto onemocnění.


   Revmatoidní artritida


   Revmatoidní artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě středně těžké až těžké revmatoidní artritidy u dospělých. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Přípravek Hukyndra je možné použít rovněž k léčbě těžké, aktivní a progresivní revmatoidní artritidy

   bez předchozí léčby methotrexátem.


   Přípravek Hukyndra může zpomalit poškození kloubů způsobené zánětlivým onemocněním a může

   zlepšit rozsah jejich pohybu.


   Váš lékař rozhodne, zda máte přípravek Hukyndra používat společně s methotrexátem nebo bez něho.


   Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida


   Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy u pacientů

   od 2 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tato

   léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Váš lékař rozhodne, zda máte přípravek Hukyndra používat společně s methotrexátem nebo bez něho.


   Entezopatická artritida


   Entezopatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů a míst, na kterých se šlachy upínají na kost.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě entezopatické artritidy u pacientů od 6 let. Zpočátku můžete užívat jiné chorobu modifikující léky, jako je methotrexát. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritidabezradiologickéhoprůkazu ankylozujícíspondylitidy


   Ankylozující spondylitida a axiální spondylartritida bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy jsou zánětlivá onemocnění páteře.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě těžké ankylozující spondylitidy a axiální spondylartritidy bez radiologického průkazu ankylozující spondylitidy u dospělých. Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Psoriatická artritida


   Psoriatická artritida je zánětlivé onemocnění kloubů, které je obvykle spojeno s psoriázou.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě psoriatické artritidy u dospělých. Přípravek Hukyndra může zpomalit poškození kloubů způsobené onemocněním a může zlepšit rozsah jejich pohybu. Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.

   Ložisková psoriáza


   Ložisková psoriáza je kožní onemocnění, které se projevuje ohraničenými, zarudlými, vyvýšenými ložisky, krytými stříbřitě lesklými šupinami. Ložisková psoriáza může postihovat také nehty, může způsobit jejich ztluštění, drolení a odlučování od nehtového lůžka, což může být bolestivé.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě

  • středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých a

  • těžké chronické ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících od 4 do 17 let, u kterých lokální léčba

   a fototerapie neúčinkovaly dobře nebo je u nich tato léčba nevhodná.


   Hidradenitis suppurativa


   Hidradenitis suppurativa (někdy nazývaná acne inversa) je chronické a často bolestivé zánětlivé kožní onemocnění. Příznaky mohou zahrnovat citlivé uzly (boláky) a abscesy (nežity), které mohou obsahovat hnis. Nejčastěji postihuje specifické části kůže, jako např. pod prsy, podpaždí, vnitřní část stehen, třísla a hýždě. Na postižených částech se také mohou objevovat jizvy.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě

  • středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa u dospělých a

  • středně těžké až těžké hidradenitis suppurativa u dospívajících od 12 do 17 let.


   Přípravek Hukyndra pomáhá snižovat počet boláků a nežitů způsobených nemocí a bolest, která je s tímto onemocněním často spojena. Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Crohnova choroba


   Crohnova choroba je zánětlivé onemocnění trávicího traktu.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě

  • středně těžké až těžké Crohnovy choroby u dospělých a

  • středně těžké až těžké Crohnovy choroby u dětí a dospívajících od 6 do 17 let.


   Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Ulcerózní kolitida


   Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění tlustého střeva.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě

  • středně těžké až těžké ulcerózní kolitidy u dospělých a

  • středně těžké až těžké ulcerózní kolitidy u dětí a dospívajících od 6 do 17 let.


   Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


   Neinfekčníuveitida


   Neinfekční uveitida je zánětlivé onemocnění postihující některé části oka.


   Přípravek Hukyndra se používá k léčbě

  • dospělých s neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím zadní část oka

  • dětí od 2 let s chronickou neinfekční uveitidou se zánětem postihujícím přední část oka.

   Tento zánět může vést ke zhoršení zraku a/nebo výskytu plovoucích zákalů v oku (černé tečky nebo chomáčkovité čáry pohybující se v zorném poli). Přípravek Hukyndra tento zánět snižuje.


   Mohou Vám být nejprve podávány jiné léky. Pokud u Vás tato léčba nevyvolá uspokojivou odpověď, dostanete přípravek Hukyndra.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hukyndra používat Nepoužívejte přípravek Hukyndra

  • Jestliže jste alergický(á) na adalimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

   (uvedenou v bodě 6).

  • Jestliže máte aktivní tuberkulózu nebo jiné závažné infekce (viz „Upozornění a opatření“). Je důležité, abyste lékaře informoval(a), pokud se u Vás vyskytují příznaky infekce, například horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby.

  • Jestliže trpíte středně těžkým nebo těžkým srdečním selháním. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud se u Vás vyskytly nebo v současné době vyskytují vážné problémy se srdcem (viz „Upozornění a opatření“).


   Upozornění a opatření

   Před použitím přípravku Hukyndra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


   Alergické reakce


  • Jestliže se u Vás objeví alergické reakce s příznaky, jako je pocit tíhy na hrudi, dýchavičnost, závratě, otoky nebo vyrážka, nepodávejte si další injekci přípravku Hukyndra a kontaktujte ihned svého lékaře, protože tyto reakce mohou být ve vzácných případech život ohrožující.


   Infekce


  • Jestliže máte nějakou infekci, včetně dlouhodobé infekce nebo infekce postihující jednu část těla (například bércový vřed), obraťte se před zahájením léčby přípravkem Hukyndra na svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře.

  • Při léčbě přípravkem Hukyndra můžete být náchylnější k infekcím. Riziko může stoupat, pokud

   máte problémy s plícemi. Tyto infekce mohou být závažné a zahrnují:

   • tuberkulózu

   • infekce způsobené viry, plísněmi, parazity nebo bakteriemi

   • závažné infekce v krvi (sepse)

    Tyto infekce mohou být ve vzácných případech život ohrožující. Je důležité, abyste

    informoval(a) lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky, jako je horečka, zranění, pocit únavy nebo problémy se zuby. Váš lékař Vám může říci, abyste po nějakou dobu přípravek Hukyndra nepoužíval(a).

  • Jestliže žijete v oblastech, ve kterých jsou velmi časté plísňové infekce (například histoplasmóza, kokcidioidomykóza nebo blastomykóza), nebo pokud do takových oblastí cestujete, oznamte to svému lékaři.

  • Jestliže trpíte opakovanými infekcemi nebo jinými stavy, které zvyšují riziko infekce, oznamte

   to svému lékaři.

  • Jestliže je Vám více než 65 let, může být u Vás při používání přípravku Hukyndra vyšší pravděpodobnost onemocnění nějakou infekcí. Vy i Váš lékař byste během léčby přípravkem Hukyndra měli věnovat zvláštní pozornost známkám infekce. Je důležité informovat svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytnou příznaky infekce, například horečka, pokud jste se poranil(a), máte pocit únavy nebo problémy se zuby.

   Tuberkulóza


  • Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře v případě, že jste měl(a) tuberkulózu nebo jste byl(a) v těsném kontaktu s někým, kdo měl tuberkulózu. Jestliže máte aktivní tuberkulózu, přípravek Hukyndra nepoužívejte.

   • Protože u pacientů léčených adalimumabem byly hlášeny případy tuberkulózy, před zahájením léčby přípravkem Hukyndra Vás lékař vyšetří, zda se příznaky tohoto onemocnění u Vás nevyskytly. To znamená, že u Vás podrobně zhodnotí dříve prodělaná onemocnění a provede potřebná kontrolní vyšetření (například rentgen hrudníku

    a tuberkulinový test). Provedení těchto vyšetření a jejich výsledky zaznamená do Vaší

    informační kartičky.

   • Tuberkulóza se může vyvinout během léčby, a to i v případě, že jste dostával(a) nebo

    dostáváte léky na prevenci tuberkulózy.

   • Pokud se u Vás objeví příznaky tuberkulózy (například kašel, který neustupuje, úbytek tělesné hmotnosti, ztráta energie, mírná horečka), nebo se během léčby i po léčbě objeví jiná infekce, sdělte to ihned svému lékaři.


    Hepatitida B


  • Jestliže jste nositelem viru hepatitidy typu B (HBV), jestliže máte aktivní HBV infekci nebo si

   myslíte, že byste mohl(a) být ohrožen(a) infekcí HBV, řekněte to svému lékaři.

   • Váš lékař Vás na infekci HBV vyšetří. Adalimumab může u lidí, kteří jsou nositeli HBV, způsobovat opětovnou aktivaci viru.

   • V některých ojedinělých případech, zvláště pokud berete jiné léky k potlačení imunitního systému, může být reaktivace viru HBV život ohrožující.


    Operace nebo stomatologické zákroky


  • Pokud Vám má být provedena operace nebo stomatologický výkon, sdělte svému lékaři, že jste léčen(a) přípravkem Hukyndra. Váš lékař může doporučit dočasné přerušení léčby přípravkem Hukyndra.


   Demyelinizačníonemocnění


  • Jestliže máte demyelinizační onemocnění (onemocnění, které postihuje ochrannou vrstvu nervů, jako je roztroušená skleróza), lékař určí, zda můžete být léčen(a) přípravkem Hukyndra. Pokud se u Vás objeví některé příznaky, například změny vidění, slabost rukou nebo nohou či znecitlivění nebo brnění v některé části těla, musíte o tom Vašeho lékaře neprodleně

   informovat.


   Očkování


  • Během léčby přípravkem Hukyndra nesmíte dostat určité očkovací látky, které by mohly

   vyvolat vznik infekce.

   • Domluvte se se svým lékařem o možnosti očkování ještě předtím, než budete očkován(a).

   • Doporučuje se, aby dětští pacienti absolvovali, pokud možno všechna naplánovaná

    očkování odpovídající jejich věku před zahájením léčby přípravkem Hukyndra.

   • Pokud jste přípravek Hukyndra používala během těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější k infekcím po dobu přibližně pěti měsíců poté, co jste dostala poslední dávku přípravku Hukyndra v průběhu těhotenství. Je důležité, abyste oznámila lékaři Vašeho dítěte a jiným zdravotnickým pracovníkům, že Vám byl přípravek Hukyndra

    v těhotenství podáván, aby se na základě této informace mohli rozhodnout, kdy je vhodné Vaše dítě očkovat.

    Srdečníselhání


  • Pokud se u Vás vyskytuje mírné srdeční selhávání a jste léčen(a) přípravkem Hukyndra, musí být lékařem pečlivě sledován stav Vašeho srdce. Je důležité, abyste sdělil(a) svému lékaři, že se u Vás vyskytly nebo se v současné době vyskytují závažné problémy se srdcem. Pokud se u Vás vyskytnou nové nebo se zhorší již stávající známky srdečního selhávání (např. dýchavičnost nebo otoky dolních končetin), musíte ihned kontaktovat svého lékaře. Váš lékař rozhodne, zda máte používat přípravek Hukyndra.


   Horečka,modřiny,krvácenínebobledost


  • U některých pacientů nemusí tělo vytvářet dostatek krvinek, které bojují s infekcemi nebo pomáhají zastavit krvácení. Váš lékař se může rozhodnout ukončit léčbu. Jestliže máte horečku, která neodeznívá, modřiny nebo snadno krvácíte, případně jste velmi bledý(á), ihned se spojte

   s lékařem.


   Rakovina


  • U dětských i dospělých pacientů léčených adalimumabem nebo jinými blokátory TNF byly popsány velmi vzácné případy výskytu určitých typů rakoviny.

   • Lidé se závažnější formou revmatoidní artritidy, jejichž onemocnění trvá delší dobu, mívají vyšší průměrné riziko vzniku lymfomu (rakovina postihující mízní systém)

    a leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň).

   • Jestliže používáte přípravek Hukyndra, riziko onemocnění lymfomem, leukémií nebo jiným druhem rakoviny může vzrůst. Ve vzácných případech byl u pacientů používajících adalimumab pozorován neobvyklý a závažný typ lymfomu. Někteří z těchto pacientů byli také léčeni azathioprinem nebo 6-merkaptopurinem.

   • Oznamte lékaři, pokud užíváte azathioprin nebo 6-merkaptopurin současně s přípravkem

    Hukyndra.

   • U pacientů léčených adalimumabem byly pozorovány případy kožní rakoviny

    nemelanomového typu.

   • Pokud se během léčby nebo po ní objeví nové kožní léze nebo pokud stávající kožní léze

    změní vzhled, sdělte to lékaři.

  • U pacientů se specifickým typem plicního onemocnění zvaným chronická obstrukční choroba plicní (CHOPN), kteří byli léčeni jiným TNF blokátorem, byly hlášeny i případy jiných druhů rakoviny, nežli jsou lymfomy. Jestliže trpíte CHOPN nebo hodně kouříte, měl(a) byste si se svým lékařem promluvit, je-li pro Vás léčba blokátorem TNF vhodná.


   Autoimunitníonemocnění


  • Vzácně může vést léčba přípravkem Hukyndra k příznakům podobajícím se onemocnění zvanému lupus. Pokud se objeví příznaky, jako je trvalá nevysvětlitelná vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo únava, kontaktujte svého lékaře.


   Děti a dospívající

  • Očkování: pokud je to možné, mělo by být Vaše dítě očkováno ještě předtím, než začne přípravek Hukyndra používat.


   Další léčivé přípravky a Hukyndra

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

   užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Přípravek Hukyndra nesmíte z důvodu zvýšeného rizika závažné infekce používat s léky, které

   obsahují následující léčivé látky:

  • anakinra

  • abatacept.

   Přípravek Hukyndra lze užívat společně s:

  • methotrexátem

  • některými chorobu modifikujícími antirevmatiky (například sulfasalazin, hydroxychlorochin,

   leflunomid a injekční přípravky s obsahem solí zlata)

  • steroidy nebo léky proti bolestem, a to i s nesteroidními protizánětlivými léky (NSAID). Máte-li nějaké dotazy, zeptejte se prosím svého lékaře.

   Těhotenství a kojení

  • Máte zvážit použití vhodné antikoncepce k prevenci těhotenství a pokračovat v jejím používání

   po dobu nejméně pěti měsíců po posledním podání přípravku Hukyndra.

  • Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, požádejte svého lékaře o doporučení týkající se užívání tohoto přípravku.

  • Přípravek Hukyndra má být užíván během těhotenství pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

  • Na základě studie prováděné u těhotných žen nebylo zjištěno zvýšené riziko vrozených vad, pokud matka během těhotenství užívala adalimumab, ve srovnání s matkami se stejným onemocněním, které adalimumab neužívaly.

  • Přípravek Hukyndra lze podávat během kojení.

  • Jestliže jste používala přípravek Hukyndra během těhotenství, může být Vaše dítě náchylnější

   k infekcím.

  • Je důležité, abyste informovala dětského lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky před očkováním Vašeho dítěte, že jste během těhotenství používala přípravek Hukyndra. Více informací týkajících se očkování najdete v části „Upozornění a opatření“.


   Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

   Přípravek Hukyndra může mít malý vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po použití přípravku Hukyndra se může objevit pocit točení hlavy a poruchy vidění.


   Hukyndra obsahuje sodík


   Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na 0,4 ml, to znamená, že je v

   podstatě „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Hukyndra používá


  Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučené dávky přípravku Hukyndra u každého schváleného použití jsou uvedeny v následující tabulce. Lékař Vám může předepsat jinou sílu přípravku Hukyndra, pokud potřebujete jinou dávku.


  Revmatoidní artritida, psoriatická artritida, ankylozující spondylitida nebo axiální

  spondylartritida bez radiografického průkazu ankylozující spondylitidy

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Dospělí

  40 mg jednou za dva týdny

  U revmatoidní artritidy

  se při léčbě přípravkem Hukyndra pokračuje

  v podávání methotrexátu.

  Pokud Váš lékař určí, že je pro Vás methotrexát nevhodný, podává se přípravek Hukyndra samostatně.


  Jestliže máte revmatoidní artritidu a spolu přípravku


  Hukyndra nedostáváte methotrexát, může lékař rozhodnout, že budete dostávat přípravek Hukyndra 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.


  Polyartikulární juvenilní idiopatická artritida

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Děti, dospívající a dospělí

  od 2 let s tělesnou

  hmotností 30 kg nebo vyšší

  40 mg jednou za dva týdny

  Žádné


  Entezopatická artritida

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Děti, dospívající a dospělí

  od 6 let s tělesnou

  hmotností 30 kg nebo vyšší

  40 mg jednou za dva týdny

  Žádné


  Ložisková psoriáza

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Dospělí

  První dávka 80 mg (dvě injekce

  po 40 mg v jeden den) následovaná dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jedním týdnem po první dávce.

  Jestliže je Vaše odpověď

  nedostatečná, lékař může zvýšit dávkuna 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

  Děti a dospívající

  od 4 do 17 let s tělesnou

  hmotností 30 kg nebo vyšší

  První dávka 40 mg následovaná

  o týden později dávkou 40 mg.

  Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva

  týdny.

  Žádné


  Hidradenitis suppurativa

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Dospělí

  První dávka 160 mg (čtyři

  injekce po 40 mg v jeden den nebo dvě injekce 40 mg denně po dva po sobě jdoucí dny) následovaná dávkou 80 mg (dvě injekce po 40 mg v jeden den)

  o dva týdny později. Po dalších dvou týdnech pokračujte dávkou 40 mg jednou týdně

  nebo 80 mg jednou za dva týdny,

  jak Vám předepsal lékař.

  Doporučuje se postižená místa

  denně omývat antiseptickým přípravkem.

  Dospívající od 12 do 17 let s tělesnou hmotností 30 kg

  nebo vyšší

  První dávka 80 mg (dvě

  injekce 40 mg jednou denně)

  následovaná dávkou 40 mg každý druhý týden o jeden týden později.

  Jestliže je Vaše odpověď na léčbu přípravkem

  Hukyndra 40 mg jednou za dva

  týdny nedostatečná, lékař může

  zvýšit dávkuna 40 mg jednou týdně nebo 80 mg jednou za dva týdny.

  Doporučuje se postižená místa denně omývat antiseptickým

  přípravkem.


  Crohnova choroba

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Děti, dospívající a dospělí

  od 6 let s hmotností 40 kg nebo vyšší

  První dávka 80 mg (dvě injekce

  po 40 mg v jeden den) následovaná o dva týdny později

  dávkou 40 mg.


  Jestliže se vyžaduje rychlejší reakce na léčbu, lékař může předepsat první dávku 160 mg (čtyři injekce 40 mg v jeden den nebo dvě injekce 40 mg denně po dva po sobě jdoucí dny) následovanou 80 mg (dvě

  injekce 40 mg v jeden den) o dva

  týdny později.


  Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny.

  Váš lékař může dávku zvýšit

  na 40 mg jednou týdně

  nebo 80 mg jednou za dva týdny.

  Děti a dospívající

  od 6 do 17 let s hmotností do 40 kg

  První dávka 40 mg následovaná

  o dva týdny později

  dávkou 20 mg.


  Jestliže se vyžaduje rychlejší reakce na léčbu, lékař může předepsat první dávku 80 mg (dvě injekce 40 mg v jeden den) následovanou 40 mg o dva týdny později.


  Poté se podává obvyklá dávka 20 mg jednou za dva týdny.

  Váš lékař může četnost dávku

  zvýšit na 20 mg jednou týdně.


  Ulcerózní kolitida

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Dospělí

  První dávka 160 mg (čtyři

  injekce 40 mg v jednom dni nebo

  dvě injekce 40 mg denně ve dvou po sobě jdoucích dnech) následovaná dávkou 80 mg (dvě injekce 40 mg v jednom dni)

  o dva týdny později.

  Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva týdny.

  Váš lékař může dávku zvýšit

  na 40 mg jednou týdně

  nebo 80 mg jednou za dva týdny.

  Děti a dospívající od 6 let

  s tělesnou hmotností

  do 40 kg

  První dávka 80 mg (dvě

  injekce 40 mg v jednom dni) následovaná dávkou 40 mg (jedna injekce 40 mg) o dva týdny později.

  Poté se podává obvyklá dávka 40 mg jednou za dva

  týdny.

  Měl(a) byste nadále používat

  adalimumab v obvyklé dávce, a to i po dosažení věku 18 let.


  Děti a dospívající od 6 let s tělesnou hmotností 40 kg nebo vyšší

  První dávka 160 mg (čtyři

  injekce 40 mg v jednom dni nebo

  dvě injekce 40 mg denně ve dvou po sobě jdoucích dnech)

  následovaná dávkou 80 mg (dvě

  injekce 40 mg v jednom dni) o dva týdny později.

  Poté se podává obvyklá dávka 80 mg jednou za dva týdny.

  Měl(a) byste nadále používat adalimumab v obvyklé dávce, a to i po dosažení věku 18 let.


  Neinfekční uveitida

  Věk nebo tělesná hmotnost

  Kolik používat a jak často?

  Poznámky

  Dospělí

  První dávka 80 mg (dvě injekce po 40 mg v jeden den) následovaná dávkou 40 mg jednou za dva týdny, počínaje jedním týdnem po první dávce.

  Během používání přípravku Hukyndra je možno pokračovat v podávání kortikosteroidů nebo jiných léků, které ovlivňují imunitní systém. Přípravek Hukyndra se rovněž může podávat samotný.

  Děti a dospívající od 2 let s tělesnou hmotností 30 kg nebo vyšší

  40 mg jednou za dva týdny

  Váš lékař může předepsat úvodní dávku 80 mg, která bude podána jeden týden před zahájením obvyklého dávkování 40 mg jednou za dva týdny.

  Přípravek Hukyndra je doporučen pro použití

  v kombinaci s methotrexátem.


  Způsob a cesta podání

  Přípravek Hukyndra se podává injekčně pod kůži (subkutánní injekcí).


  Podrobné pokyny k injikování přípravku Hukyndra jsou uvedeny v bodě 7 „Návod k použití“.


  Jestliže jste použil(a) více přípravku Hukyndra, než jste měl(a)

  Pokud jste si náhodně aplikoval(a) přípravek Hukyndra častěji, než Vám bylo předepsáno, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a oznamte jim, že jste použil(a) větší množství léku. Vždy si s sebou

  vezměte vnější obal léku, a to i když je prázdný.


  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Hukyndra

  Pokud si zapomenete podat injekci, máte si ji aplikovat ihned, jak si vzpomenete. Poté si podejte další

  dávku v původně plánovaný den, jako kdybyste nezapomněl(a) na předchozí dávku.


  Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Hukyndra

  Rozhodnutí o tom, zda používání přípravku Hukyndra přerušit, musíte konzultovat se svým lékařem. Pokud přestanete přípravek Hukyndra používat, příznaky onemocnění se Vám mohou vrátit.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

  vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírné nebo střední závažnosti. Některé však

  mohou být závažné a vyžadují léčbu. Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i do 4 měsíců po poslední dávce přípravku Hukyndra.


  Ihned oznamte svému lékaři, pokud si všimnete jakýchkoli z následujících účinků

  • silná vyrážka, kopřivka nebo jiné známky alergické reakce

  • otok obličeje, rukou, nohou

  • obtíže s dechem či polykáním

  • zadýchávání při tělesné činnosti nebo v poloze vleže, nebo otoky nohou


   Oznamte svému lékaři co nejdříve, pokud si všimnete jakýchkoli z následujících účinků

  • známky infekce, jako jsou horečka, pocit nemoci, zranění, problémy se zuby, pálení při močení

  • pocit slabosti nebo únavy

  • kašel

  • brnění

  • snížená citlivost

  • dvojité vidění

  • slabost horních nebo dolních končetin

  • otok (boule) nebo opar, který se nehojí

  • známky a příznaky podezřelé z krevních poruch, jako je přetrvávající horečka, tvorba modřin,

   krvácení, bledost


   Příznaky popsané výše mohou být známkami níže uvedeného seznamu nežádoucích účinků, které byly popsány při používání adalimumabu:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

  • reakce v místě injekčního vpichu (včetně bolesti, otoku, zarudnutí nebo svědění)

  • infekce dýchacích cest (včetně nastydnutí, rýmy, infekce vedlejších nosních dutin, zápalu plic)

  • bolest hlavy

  • bolest břicha

  • pocit na zvracení a zvracení

  • vyrážka

  • bolest svalů a kloubů


   Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

  • závažné infekce (včetně otravy krve a chřipky)

  • střevní infekce (včetně gastroenteritidy)

  • kožní infekce (včetně celulitidy a pásového oparu)

  • ušní infekce

  • infekce v ústech (včetně zubních infekcí a oparu na rtu)

  • infekce pohlavních orgánů

  • záněty močových cest

  • plísňové infekce

  • záněty kloubů

  • nezhoubné nádory

  • rakovina kůže

  • alergické reakce (včetně sezónní alergie)

  • dehydratace

  • změny nálad (včetně deprese)

  • úzkost

  • obtížné usínání

  • poruchy pocitového vnímání, jako je brnění, svědění nebo znecitlivění

  • migréna

  • útlak nervových kořenů (včetně bolesti v bedrech a bolesti dolních končetin)

  • poruchy zraku

  • oční záněty

  • záněty očního víčka a otoky oka

  • vertigo (závrať nebo točení hlavy)

  • pocity rychlého bušení srdce

  • vysoký krevní tlak

  • návaly horka

  • krevní podlitiny (nahromadění krve mimo cévy)

  • kašel

  • astma

  • zkrácení dechu

  • krvácení ze zažívacího ústrojí

  • zažívací obtíže (poruchy trávení, nadýmání, pálení žáhy)

  • refluxní choroba jícnu

  • sicca syndrom (včetně suchých očí a suchosti v ústech)

  • svědění

  • svědivá vyrážka

  • tvorba modřin

  • záněty kůže (jako je ekzém)

  • lámavost nehtů na prstech rukou a nohou

  • zvýšené pocení

  • vypadávání vlasů

  • nový vznik nebo zhoršení psoriázy (lupénky)

  • svalové křeče

  • krev v moči

  • onemocnění ledvin

  • bolest na hrudi

  • edém (otok)

  • horečka

  • snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin

  • poruchy hojení


   Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

  • oportunní infekce (které zahrnují tuberkulózu a jiné infekce, které se objevují, když je snížena

   odolnost vůči onemocněním)

  • neurologické infekce (včetně virové meningitidy)

  • záněty oka

  • bakteriální infekce

  • divertikulitida (zánětlivé onemocnění spojené s infekcí tlustého střeva)

  • rakovina

  • rakovina postihující mízní systém

  • melanom

  • poruchy imunitního systému, které mohou postihovat plíce, kůži a lymfatické uzliny (nejčastěji

   se projevující jako sarkoidóza)

  • vaskulitida (zánět krevních cév)

  • tremor (třes)

  • neuropatie (postižení nervů)

  • mozková mrtvice

  • ztráta sluchu, ušní šelest

  • pocity nepravidelného bušení srdce, jako je vynechání tepu

  • srdeční obtíže, které mohou způsobovat zkrácení dechu nebo otékání kotníků

  • srdeční příhoda (infarkt)

  • výduť ve stěně velkých tepen, zánět žilních městků, blokáda krevních cév

  • plicní onemocnění způsobující zkrácení dechu (včetně zánětu)

  • plicní embolie (uzávěr plicní tepny)

  • pleurální výpotek (neobvyklé nahromadění tekutiny v prostoru pohrudnice)

  • zánět slinivky břišní, způsobující závažné bolesti břicha a zad

  • potíže s polykáním

  • edém obličeje (otok obličeje)

  • zánět žlučníku, žlučníkové kameny

  • ztukovatění jater

  • noční pocení

  • zjizvení

  • neobvyklé poškození svalů

  • systémový lupus erythematodes (zahrnující zánět kůže, srdce, plic, kloubů a jiných orgánových

   systémů)

  • přerušovaný spánek

  • impotence

  • záněty


   Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

  • leukémie (rakovina postihující krev a kostní dřeň)

  • závažné alergické reakce doprovázené šokem

  • roztroušená skleróza

  • nervové poruchy (jako záněty očního nervu a Guillainův-Barrého syndrom, který může způsobit svalovou slabost, abnormální pocity, brnění v pažích a horní části těla)

  • zástava srdečních stahů

  • plicní fibróza (zjizvení plic)

  • perforace (protržení) střeva

  • hepatitida (zánět jater)

  • reaktivace hepatitidy B

  • autoimunní hepatitida (zánět jater způsobený imunitním systémem vlastního těla)

  • kožní vaskulitida (zánět krevních cév v kůži)

  • Stevensův-Johnsonův syndrom (časné příznaky zahrnují únavu, horečku, bolest hlavy

   a vyrážku)

  • edém obličeje (otok obličeje) spojený s alergickými reakcemi

  • erythema multiforme (zánětlivá kožní vyrážka)

  • lupus-like syndrom (onemocnění s příznaky podobnými lupus erythematodes)

  • angioedém (lokalizovaný otok kůže)

  • lichenoidní kožní reakce (svědivá načervenalá až purpurově zbarvená vyrážka)


   Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit)

  • hepatosplenický T-buněčný lymfom (vzácný druh rakoviny krve, který je obvykle smrtelný)

  • karcinom z Merkelových buněk (typ kožního karcinomu)

  • Kaposiho sarkom, vzácné nádorové onemocnění související s infekcí vyvolanou lidským herpesvirem typu 8. Kaposiho sarkom se nejčastěji vyskytuje ve formě fialových skvrn na kůži

  • selhání jater

  • zhoršení onemocnění nazývané dermatomyozitida (pozorovatelné jako kožní vyrážka

   doprovázená svalovou slabostí)

  • zvýšení tělesné hmotnosti (u většiny pacientů byl přírůstek hmotnosti malý)


   Některé nežádoucí účinky pozorované u adalimumabu mohou probíhat bez příznaků a mohou být objeveny pouze s pomocí krevních testů. Tyto nežádoucí účinky zahrnují:


   Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

  • nízký počet bílých krvinek

  • nízký počet červených krvinek

  • zvýšení tuků v krvi

  • zvýšení jaterních enzymů

   Časté (mohou postihnout nejvýše 1 z 10 osob)

  • vysoký počet bílých krvinek

  • nízký počet krevních destiček

  • zvýšení kyseliny močové v krvi

  • neobvyklé hodnoty sodíku v krvi

  • nízké hodnoty vápníku v krvi

  • nízké hodnoty fosforu v krvi

  • vysoké hladiny krevního cukru

  • vysoké hodnoty laktátdehydrogenázy v krvi

  • přítomnost autoprotilátek v krvi

  • nízká hladina draslíku v krvi


   Méně časté (mohou postihnout nejvýše 1 ze 100 osob)

  • zvýšená hladina bilirubinu (jaterní test z krve)


   Vzácné (mohou postihnout nejvýše 1 z 1 000 osob)

  • nízké počty bílých krvinek, červených krvinek a krevních destiček


  Hlášení nežádoucích účinků

  image

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvímnárodního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

  k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Hukyndra uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku/krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

  Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


  Jiná možnost uchovávání:

  Pokud je to potřeba (například pokud cestujete), je možno uchovávat jednotlivou předplněnou injekční stříkačku přípravku Hukyndra při teplotě od 20 °C do 25 °C po dobu maximálně 14 dní. Vždy se ujistěte, že je chráněna před světlem. Jakmile je vyjmuta z lednice a ponechána při teplotě od 20 °C

  do 25 °C, stříkačka musí být použita během těchto 14 dní nebo zlikvidována, a to i v situaci, kdy je

  vrácena zpět do lednice.


  Poznamenejte si datum, kdy jste stříkačku poprvé vyjmul(a) z lednice, a také datum, kdy je třeba ji

  znehodnotit.

  Nepoužívejte tento lék, pokud je roztok zakalený, zabarvený nebo jsou v něm vločky či částečky. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

  lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace


  Co přípravek Hukyndra obsahuje

  Léčivou látkou je adalimumabum.

  Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, sacharóza, polysorbát 80, voda pro injekci, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH).


  Jak přípravek Hukyndra vypadá a co obsahuje toto balení

  Přípravek Hukyndra 40 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce s ochranným krytem jehly je dodáván jako sterilní roztok 40 mg adalimumabu, rozpuštěného v 0,4 ml roztoku bez konzervačních látek.

  Přípravek Hukyndra injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je skleněná injekční stříkačka,

  která obsahuje roztok adalimumabu.

  Jedno balení obsahuje 1, 2 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček balených v blistru

  s 1, 2 nebo 6 tampóny napuštěnými alkoholem.


  Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


  Přípravek Hukyndra je k dispozici jako předplněná injekční stříkačka a/nebopředplněné pero.


  Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2–18

  61118 Bad Vilbel

  Německo


  Výrobce

  Ivers-Lee CSM Marie-Curie-Str. 8

  79539 Lörrach,

  Německo


  Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


  België/Belgique/Belgien EG (Eurogenerics) NV Tél/Tel: +32 24797878

  Lietuva

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926


  България

  STADA Bulgaria EOOD

  Teл. : +359 29624626

  Luxembourg/Luxemburg EG (Eurogenerics) NV Tél/Tel: +32 4797878


  Česká republika

  STADA PHARMA CZ s. r. o. Tel: +420 257888111

  Magyarország STADA Hungary Kft Tel. : +36 18009747


  Danmark

  STADA Nordic ApS Tlf: +45 44859999

  Malta

  Pharma. MT Ltd Tel: +356 21337008


  Deutschland STADAPHARM GmbH Tel: +49 61016030

  Nederland Centrafarm B. V. Tel. : +31 765081000

  Eesti

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926

  Norge

  STADA Nordic ApS Tlf: +45 44859999


  Ελλάδα

  STADA Arzneimittel AG

  Τηλ: +30 2106664667

  Österreich

  STADA Arzneimittel GmbH Tel: +43 136785850


  España

  Laboratorio STADA, S. L. Tel: +34 934738889

  Polska

  STADA Poland Sp.z. o. Tel: +48 227377920


  France

  EG LABO - Laboratoires EuroGenerics Tél: +33 146948686

  Portugal

  Stada, Lda.

  Tel: +351 211209870


  Hrvatska

  STADA d. o. o. Tel: +385 13764111

  România

  STADA M&D SRL Tel: +40 213160640


  Ireland

  Clonmel Healthcare Ltd. Tel: +353 526177777

  Slovenija

  Stada d. o. o.

  Tel: +386 15896710


  Ísland

  STADA Arzneimittel AG Sími: +49 61016030

  Slovenská republika

  STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. Tel: +421 252621933


  Italia

  EG SpA

  Tel: +39 028310371

  Suomi/Finland

  STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike Puh/Tel: +358 207416888


  Κύπρος

  STADA Arzneimittel AG

  Τηλ: +30 2106664667

  Sverige

  STADA Nordic ApS Tel: +45 44859999


  Latvija

  UAB „STADA Baltics“ Tel: +370 52603926

  United Kingdom (Northern Ireland)

  STADA Arzneimittel AG Tel: +49 61016030


  Tato příbalová informace byla naposledy revidována v .


  agentury pro léčivé přípravky .


  Podrobné informace o tomto přípravku, včetně videa o tom, jak používat předplněnou injekční stříkačku, získáte naskenováním QR kódu uvedeného níže nebo na krabičce chytrým telefonem. Stejné informace jsou k dispozici rovněž na následující adrese URL: hukyndrapatients.com JetřebauvéstQRkód.

 7. Návod k použití


NÁVOD K POUŽITÍ

Hukyndra (adalimumabum) předplněná injekční stříkačka

40 mg/0,4 ml injekčního roztoku, pro subkutánní podání


Před použitím jednorázové předplněné injekční stříkačky přípravku Hukyndra si pozorně přečtěte tento návod k použití.


Předplněná injekční stříkačka přípravku Hukyndra


Opora pro prsty


Kryt jehly


Píst


image

Důležité informace, které musíte vědět před použitím jednorázovépředplněné injekční stříkačky přípravku Hukyndra


Důležité informace:

Když je nádoba na ostré předměty téměř plná, je třeba postupovat podle místních pokynů pro správný způsob likvidace nádoby na ostré předměty.

Nevyhazujte použitou nádobu na ostré předměty do domácího odpadu. Použitou nádobu na ostré

předměty nerecyklujte.


Máte-li jakékoli otázky, požádejte o pomoc svého lékaře.