Domovská stránka Domovská stránka
International Commitee of the Red Cross

Ambrobene


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Ambrobene 15 mg/5 ml sirup


Ambrobene 7,5 mg/ml roztok k perorálnímu podání a k inhalaci


Ambrobene 30 mg tablety


ambroxoli hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

přípravku (uvedenou v bodě 6).


Upozornění a opatření


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrobene je zapotřebí


Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení

Ambrobene 15 mg/5 ml je čirá, bezbarvá až lehce nažloutlá tekutina s malinovou vůní. Láhev z tmavého skla s plastovou vložkou (pro usnadnění nalévání), šroubovací uzávěr, kalibrovaná plastová odměrka, krabička. Balení obsahuje 100 ml sirupu.

Ambrobene 7,5 mg/ml je čirý, bezbarvý až slabě žlutohnědý roztok, bez zápachu. Láhev z tmavého skla s kapacím zařízením, šroubovací uzávěr, kalibrovaná plastová odměrka, krabička. Balení obsahuje 40 nebo 100 ml roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Ambrobene 30 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Al/PVC blistr,

krabička. Balení obsahuje 20 tablet. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm, Německo

Výrobce

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 1. 2022