Domovská stránka Domovská stránka

GONAL-f
follitropin alfa

CENY

75IU(5,5MCG) INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP

Velkoobchod: 516,94 Kč
Maloobchodní: 740,67 Kč
Uhrazen: 309,17 Kč

300IU/0,5ML INJ SOL PEP 1X0,5ML+8J

Velkoobchod: 2 048,64 Kč
Maloobchodní: 2 727,91 Kč
Uhrazen: 1 001,93 Kč

450IU/0,75ML INJ SOL PEP 1X0,75ML+12J

Velkoobchod: 3 110,34 Kč
Maloobchodní: 4 074,18 Kč
Uhrazen: 1 485,22 Kč

900IU/1,5ML INJ SOL PEP 1X1,5ML+20J

Velkoobchod: 6 071,82 Kč
Maloobchodní: 7 669,97 Kč
Uhrazen: 2 492,06 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


GONAL-f 300 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

follitropinum alfa


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  1. Navolit svou předepsanou dávku. image


  2. Ověřit úplnou aplikaci injekce. image


   image

  3. Odečíst zbývající dávku, která má být

   aplikována pomocí druhého pera.


   • Aplikujte si injekci ve stejnou dobu každý den. Příklad: image

   • Váš lékař/lékárník Vám řekne, kolik per potřebujete pro dokončení své léčby.


 1. Jak používat svůj léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

  image


  Léčebný deník je uveden na poslední stránce.

  Používejte léčebný deník pro záznam množství aplikovanch mezinárodních jednotek při každém

  použití.

  • Zaznamenejte číslo léčebného dne (1), datum (2) a čas (3) své injekce.

  • V prvním řádku tabulky je pro Vás již zaznamenán objem Vašeho pera (4).

  • Zaznamenejte svou předepsanou dávku v části „Předepsaná dávka“ (5).

  • Ověřte, že jste navolil(a) správnou dávku před podáním injekce (6).

  • Po injekci si přečtěte číslo uvedené v okénku pro informaci o dávce.

  • Potvrďte, že jste si aplikoval(a) celou injekci (7) nebo zaznamenejte číslo uvedené v

   okénku pro informaci o dávce, pokud je jiné než „0“ (8).

  • Je-li třeba, aplikujte injekci pomocí druhého pera s nastavením zbývající dávky uvedené v části „množství zobrazené po injekci“ (8).

  • Zaznamenejte tuto zbývající dávku v části „množství nastavené pro injekci“ v dalším

  řádku (6).


  UPOZORNĚNÍ:

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Používání Vašeho léčebného deníku pro záznam denní(ch) injekce(í) Vám umožní každý den ověřit, že jste aplikoval(a) celou předepsanou dávku.


  image

  image

  Příklad léčebného deníku:


  1


  Čísloléčebného

  dne

  2


  Datum

  3


  Čas

  4


  Objem pera


  300 IU/0,5 ml

  5


  Předepsaná


  dávka

  6 7 8


  Okénko pro informaci o dávce

  Množství nastavené pro injekci

  Množství zobrazené po injekci

  image  #1


  10/06


  07:00


  300 IU


  125


  125

  imagepokud je „0“, injekce je úplná

  Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

  Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


  #2


  11/06


  07:00


  300 IU


  125


  125

  imagepokud je „0“, injekce je úplná

  Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

  Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


  #3


  12/06/


  07:00


  300 IU


  125


  125

  Dpokud je „0“, injekce je úplná


  pokud není „0“, potřeba druhé injekce

  Aplikujte toto množství.75..pomocí nového pera


  #3


  12/06


  07:00


  300 IU

  není použitelné


  75

  imagepokud je „0“, injekce je úplná

  Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

  Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


  image

  image

  Poznámka. Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 150 IU je 150 IU, maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.


 2. Než začnete předplněné pero Gonal-f používat

image


image

image


image


 1. Tlačítko pro nastavení dávky 5. Konektor jehly se závitem 9. Vnitřní kryt jehly

 2. Okénko pro informaci o dávce

6. Víčko pera 10. Vnější víčko jehly

 1. Plunžrový píst 7. Snímací těsnící poutko 11. Tampony napuštěné

  alkoholem

 2. Držák nádržky 8. Snímací jehla 12. Nádobka na ostré předměty


 1. Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci

  image


  1. Sejměte víčko pera

  2. Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.

   image


  3. Připravte si svou injekční jehlu


   • Vezměte si novou jehlu – používejte pouze dodávané jehly

    „na jedno použití“.

   • Vnější víčko jehly pevně

    uchopte.

    image

   • Zkontrolujte, zda není snímací těsnění na vnějším víčku jehly poškozené nebo uvolněné.

   • Sejměte snímací těsnění.

    image

    image

    Příklad dobrého utěsnění Příklad špatného utěsnění

    UPOZORNĚNÍ:

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Pokud je snímací těsnění poškozené nebo uvolněné, jehlu nepoužívejte. Vyhoďte ji do nádobky na ostré předměty. Vezměte si novou jehlu.


    image

  4. Nasaďte jehlu

   • Hrot předplněného pera GONAL-f se závitem zašroubujte na vnější víčko jehly, dokud

    neucítíte mírný odpor.


    Varování: Nenasazujte jehlu příliš pevně; mohlo by být obtížné jehlu po injekci sejmout.


    image


    image

    • Sejměte vnější víčko jehly tak, že jej jemně vytáhnete.

     Položte jej stranou pro pozdější použití.

    • Držte předplněné pero GONAL-f s jehlou směřující vzhůru.

    • Opatrně sejměte a vyhoďte zelený vnitřní kryt.


     image

  5. Pozorně sledujte hrot jehly, dokud se neobjeví malé kapičky tekutiny

   • Pokud uvidíte malé kapičky tekutiny, přejděte na část 5: Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.


Varování:

image

Kapičky sledujte POUZE při PRVNÍM použití nového předplněného pera GONAL-f, aby se odstranil vzduch ze systému.


UPOZORNĚNÍ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly, musíte provést kroky na další stránce.

Pokud při prvním použití nového pera neuvidíte malé kapičky tekutiny na nebo v blízkosti hrotu jehly:

image


image

 1. Opatrně otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky ve směru hodinových ručiček, až se na okénku pro informaci o dávce objeví údaj 25. Jestliže tuto polohu přejdete, můžete otáčet tlačítkem pro nastavení dávky zpět až k údaji 25.


  image

 2. Držte pero s jehlou směřující vzhůru.

 3. Prstem jemně poklepejte na držák nádržky.

 4. Stiskněte tlačítko pro nastavení dávky tak daleko, jak jen to je možné. Na špičce jehly se

  objeví malá kapka tekutiny.

 5. Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.

 6. Přejděte na část 5: Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem.


 1. Nastavení dávky předepsané Vaším lékařem

  image


  1. Pero obsahuje 300 IU folitropinu alfa.

   • Maximální jednotlivá dávka pro pero o objemu 300 IU je 300 IU. Nejmenší nastavení pro jednotlivou dávku je 12,5 IU, dávku je možné zvyšovat po 12,5 IU.


    image

    image

  2. Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky, dokud se neobjeví požadovaná dávka v okénku pro informaci o dávce


   • Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky

    dopředu pro navolení dávky

    • Otáčejte tlačítkem pro nastavení dávky dozadu pro opravu dávky

  3. Nastavte dávku, kterou Vám předepsal Váš lékař (v zobrazeném příkladu to činí 50 IU).

image


Varování: Zkontrolujte, že okénko pro informace o dávce, zobrazuje Vaši úplnou předepsanou

dávku před přechodem na další krok.


 1. Aplikace dávky

  image


  1. Zvolte místo pro aplikaci dávky podle doporučení lékaře nebo zdravotní sestry pro

   podání injekce.

   image

   Pro minimalizaci podráždění kůže zvolte každý

   den jiné místo pro podání injekce. Místo pro podání injekce


  2. Očistěte kůži pomocí tamponu navlhčeného v alkoholu.

  3. Ověřte ještě jednou, že okénko pro informaci o dávce ukazuje správnou dávku.

   image

  4. Aplikujte dávku podle pokynů svého lékaře nebo zdravotní sestry.

   • Pomalu zatlačte celou jehlu do kůže

    (1).


    image

   • Stiskněte dávkovací tlačítko, jak nejvíce to půjde, a přidržte jej pro dokončení celé injekce.

    • Držte dávkovací tlačítko minimálně

     5 sekund pro zajištění podání celé dávky (2). Čím větší je dávka, tím delší je doba injekce.

    • Číslo dávky uvedené v okénku pro

     image

     informaci o dávce se vrátí na 0.

    • Po minimálně 5 sekundách vytáhněte jehlu z kůže a mějte stále tlačítko pro nastavení dávky stlačené (3).

    • Uvolněte tlačítko pro nastavení dávky.


    Varování: Vždy se ujistěte, že použijete

    pro každou injekci novou jehlu.

 2. Po injekci

  image


  1. Ověřte, že jste podali celou injekci.

   • Ověřte, že je okénko pro informaci o dávce nastaveno na „0“.

    image


    Varování: Jestliže okénko pro informaci o dávce zobrazuje číslo vyšší než 0, je předplněné

    pero GONAL-f prázdné a nebyla podána celá předepsaná dávka.


  2. Dokončení částečné injekce (pouze je-li potřeba).

   • Okénko pro informaci o dávce bude uvádět chybějící množství, které si musíte

    aplikovat pomocí nového pera.

    image

   • Opakujte část 3 („Než začnete své předplněné pero GONAL-f používat“) až část 4

    („Příprava Vašeho předplněného pera Gonal-f pro injekci“) s druhým perem.

    • Nastavte dávku na chybějící množství, které jste zaznamenal(a) v léčebném deníku nebo číslo, které je stále zobrazeno v okénku pro informaci o dávce Vašeho předchozího pera a aplikujte injekci.


    image

  3. Sejmutí jehly po každé injekci

   • Položte vnější víčko jehly na rovný povrch.

   • Držte předplněné pero GONAL-f pevně jednou rukou a nasuňte jehlu do vnějšího víčka jehly.


   • Pokračujte zatlačením jehly ve víčku proti pevnému

    povrchu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ („click“).


   • Uchopte vnější víčko jehly a odšroubujte jehlu proti směru hodinových ručiček. Použitou jehlu bezpečně zlikvidujte.


    image

   • Nikdy nepoužívejte jehlu opakovaně. Nikdy jehly

    nesdílejte.


   • Nasaďte znovu víčko pera.


    image


    image

  4. Uchovávání předplněného pera GONAL-f


   UPOZORNĚNÍ:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nikdy neuchovávejte pero s nasazenou jehlou.

   Vždy sejměte jehlu z předplněného pera GONAL-f před nasazením víčka pera.

   • Uchovávejte pero v původním obalu na bezpečném místě.

   • Když je pero prázdné, zeptejte se svého lékárníka, jak ho zlikvidovat.


    Varování: Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.


 3. Léčebný deník pro předplněné pero GONAL-f

image


1


Číslo Léčebného Dne

2


Datum

3


Čas

4


Objem pera

5


Předepsaná


dávka

6 7 8


Okénko pro informaci o dávce

Množství nastavené

pro injekci

Množství zobrazené po injekci

image

300 IU/0,5 ml


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera-


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


/


:


300 IU

Dpokud je „0“, injekce je úplná

Dpokud není „0“, potřeba druhé injekce

Aplikujte toto množství ..........pomocí nového pera


Poznámka: Maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 150 IU je 150 IU, maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 300 IU je 300 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 450 IU je 450 IU; maximální nastavení jednotlivé dávky pro pero o objemu 900 IU je 450 IU.


Tento návod k použití byl naposledy revidován {MM/RRRR}.