Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Casaro


Příbalová informace: informace pro pacienta


Casaro 8 mg tablety Casaro 16 mg tablety Casaro 32 mg tablety


kandesartan-cilexetil


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás něco z výše uvedeného týká, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete přípravek Casaro užívat.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Casaro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami, nebo chodíte na dialýzu,


Pokud máte některý z těchto stavů, Váš lékař Vás možná bude chtít vidět častěji a provést nějaké testy.


Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.


Pokud se chystáte na operaci, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte Casaro. Je to proto, že Casaro v kombinaci s některými anestetiky může způsobit nadměrný pokles krevního tlaku.


Děti a dospívající

Přípravek Casaro byl studován u dětí. Pro více informací se poraďte se svým lékařem. Casaro se nesmí podávat dětem mladším 1 roku z důvodu možného rizika pro vyvíjející se ledviny.


Další léčivé přípravky a Casaro

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Casaro může ovlivnit způsob, jakým působí jiné léky a naopak jiné léky mohou mohou mít vliv na přípravek Casaro.

Pokud užíváte některé léky, může Vám lékař čas od času potřebovat provést krevní testy.


Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože Váš lékař možná bude muset změnit Vaši dávku a/nebo učinit jiná opatření:

- doplňky draslíku nebo náhrady soli s obsahem draslíku (léky, které zvyšují množství draslíku ve Vaší krvi),


Casaro může způsobit snížení počtu bílých krvinek. Vaše odolnost proti infekcím může být snížena a můžete zaznamenat únavu, infekci nebo horečku. Pokud se tak stane, kontaktujte svého lékaře. Lékař Vám může příležitostně provést krevní testy, aby zkontroloval, zda přípravek Casaro neovlivnil Vaši krev (agranulocytóza).


Další možné nežádoucí účinky zahrnují:


Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

- pocit závratí/pocit točící se hlavy,


Jak Casaro vypadá a co obsahuje toto balení

Casaro 8 mg:

Růžové až červenohnědé tablety s bělavým mozaikovým vzhledem, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety (průměr 8,00 mm ± 0,20 mm) s půlicí rýhou na jedné straně a hladké na druhé straně.


Casaro 16 mg:

Světle růžové až bledě červené, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety (průměr 7,14 mm ±

0,20 mm) s půlicí rýhou na jedné straně a hladké na druhé straně.


Casaro 32 mg:

Světle růžové až bledě červené, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety (průměr 9,52 mm ± 0,20 mm) s půlicí rýhou na obou stranách.


Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou dodávány v OPA/Al/PVC/Al nebo PVC/PVdC/Al blistrech v krabičkách. Velikost balení: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90 a 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Medreg s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praha 1

Česká republika


Výrobce:

Medis International a.s. Výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16

747 23 Bolatice

Česká republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Česká republika, Polsko Casaro

Rumunsko Casaro 8 mg comprimate Casaro 16 mg comprimate Casaro 32 mg comprimate

Slovenská republika Casaro 8 mg Casaro 16 mg

Casaro 32 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 7. 2022