Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Suliqua

Příbalová informace: informace pro uživatele


Suliqua 100 jednotek/ml + 33 mikrogramů/ml injekční roztok v předplněném peru

insulinum glarginum + lixisenatidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Suliqua se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, zejména pokud:

V těchto případech se u Vás může vyvinout těžká hypoglykemie (a dokonce i mdloba) dříve, než si uvědomíte, co se děje. Seznamte se co nejlépe se svými varovnými příznaky hypoglykemie. Je-li to

nutné, častější měření cukru v krvi může pomoci odhalit mírné hypoglykemické epizody. Pokud se nemůžete spolehnout na rozpoznání svých varovných příznaků, vyhýbejte se takovým situacím (např.

řízení vozidla), při kterých by hypoglykemie pro Vás nebo pro ostatní představovala riziko.


Co dělat v případě hypoglykemie


 1. Nepodávejte přípravek Suliqua. Okamžitě si vezměte asi 15 až 20 gramů cukru, např. glukosu, kostky cukru nebo cukrem slazený nápoj. Nápoje nebo potraviny obsahující umělá sladidla (jako jsou dietní nápoje) nepomohou upravit nízkou hladinu krevního cukru.

 2. Poté snězte nějakou potravinu, která povede k dlouhodobému nárůstu cukru v krvi (např. chléb nebo těstoviny), zejména v případě, kdy je do dalšího jídla daleko. Zeptejte se lékaře nebo

  zdravotní sestry, pokud si nejste jistý(á), jaké jídlo je v takové situaci vhodné.

  V případě použití přípravku Suliqua může léčba hypoglykemie trvat déle, protože obsahuje dlouhodobě působící inzulin (inzulin glargin).

 3. Po uplynutí 10–15 minut od požití cukru si změřte hladinu cukru v krvi. Pokud jsou hladiny

glukosy v krvi stále příliš nízké (< 4 mmol/l) nebo pokud se hypoglykemie vrací, vezměte si

image

dalších 15 až 20 gramů cukru.


image

4. Informujte okamžitě lékaře, pokud hypoglykemii nejste schopen(a) zvládnout nebo se opakuje.

image

Co mají dělat jiné osoby v případě, že máte hypoglykemii


Požádejte své příbuzné, přátele a blízké kolegy, aby ihned přivolali lékařskou pomoc, pokud nemůžete polykat nebo máte pocit, že můžete ztratit vědomí.

V takovém případě budete potřebovat injekci glukosy nebo glukagonu (léčivý přípravek, který zvyšuje hladinu cukru v krvi). Tyto injekce mají být podány dokonce i tehdy, pokud není jisté, že

máte hypoglykemii.


Změřte si hladinu cukru v krvi okamžitě po požití cukru, abyste ověřil(a), zda máte skutečně hypoglykemii.

Suliqua 100 jednotek/ml + 33 mikrogramů/ml injekční roztok v předplněném peru

(30-60).


NÁVOD K POUŽITÍ


Přečtěte si nejprve příbalovou informaci a tento návod k použití před prvním použitím přípravku Suliqua


Předplněné pero Suliqua (30-60) SoloStar obsahuje inzulin glargin a lixisenatid. Kombinace léčiv v tomto peru je určena pro každodenní injekce přípravku Suliqua v dávce 30 až 60 dávkovacích jednotek.


Pokud tak učiníte, podáte si nesprávnou dávku léčivého přípravku.


Ponechejte si tento návod k použití pro případ pozdější potřeby.


Důležité informace


image

Místa pro aplikaci injekce


Horní část

paže


Břicho Stehna


Poznejte své pero


image

Držák zásobní vložky Píst* Dávkovací okénko Ukazatel dávky


Volič dávky


Víčko


Pryžový uzávěr


Ukazatel množství inzulinu


Název přípravku


Injekční tlačítko


* Píst není vidět, dokud neaplikujete několik dávek.


KROK 1: Kontrola pera


Při prvním použití nového pera ho vyjměte z ledničky minimálně 1 hodinu před aplikací injekce. Injekce studeného léku je bolestivější. Po prvním použití bude pero uchováváno při teplotě do 25°C.


 1. Zkontrolujte název a datum použitelnosti na štítku pera.

  • Zkontrolujte, zda máte správný lék. Toto pero je olivově zelené barvy a má hnědé injekční tlačítko.

  • Nepoužívejte toto pero, pokud potřebujete denní dávku nižší než 30 dávkovacích jednotek nebo vyšší než 60 dávkovacích jednotek. Prodiskutuje s lékařem, které pero je pro Vaše potřeby nejvhodnější.

  • Nepoužívejte pero po uplynutí doby použitelnosti.

   image


 2. Sejměte víčko pera.


  image

 3. Zkontrolujte, zda je roztok léčivého přípravku čirý.

  image

  • Podívejte se na průhledný držák zásobní vložky. Nepoužívejte toto pero, pokud je roztok léčivého přípravku zakalený, zabarvený nebo obsahuje částice.


   KROK 2: Připojte novou jehlu

  • Nepoužívejte jehly opakovaně. Pro každou injekci použijte novou sterilní jehlu. Tímto opatřením lze zabránit ucpání jehly, znečištění a infekci.

  • Používejte vždy pouze jehly vhodné pro použití s perem Suliqua.


 1. Vezměte novou jehlu a sloupněte ochranný uzávěr.

  image


 2. Držte jehlu v rovině s perem a našroubujte ji na pero, dokud nebude dostatečně utažená.

  Neutahujte příliš pevně.

  image


 3. Sejměte vnější kryt jehly. Uschovejte jej pro pozdější použití.

  image

 4. Sejměte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej.

  Pokud se budete pokoušet kryt znovu nasadit, můžete se omylem píchnout jehlou.

  image


  Zacházení s jehlami

  • Při manipulaci s jehlami dbejte na zvýšenou opatrnost, abyste předešel (předešla) poranění a přenosu infekce.


   KROK 3: Proveďte bezpečnostní test


   Před každou injekcí proveďte bezpečnostní test:

  • Zkontrolujte pero a jehlu, zda fungují správně.

  • Ověřte, zda máte nastavenou správnou dávku.


 1. Otáčením voliče dávky zvolte 2 dávkovací jednotky tak, aby ukazatel dávky směroval na značku u čísla 2.

  image


 2. Úplně stlačte injekční tlačítko.

  image

  • Pokud roztok léčivého přípravku vyteče nebo vystříkne z hrotu jehly, Vaše pero funguje správně, volič dávky se vyresetuje na „0“.


   Pokud se neobjeví žádný roztok léčivého přípravku:

  • Tento krok můžete opakovat až 3krát, než se roztok léčivého přípravku objeví.

  • Pokud se neobjeví žádný roztok léčivého přípravku ani po třetím stlačení, může být ucpaná jehla. V takovém případě: vyměňte jehlu (viz KROK 6 a KROK 2), poté zopakujte bezpečnostní test (KROK 3).

  • Pokud z hrotu jehly i nadále nevytéká žádný roztok léčivého přípravku, toto pero již

   nepoužívejte. Použijte nové pero.

  • Nikdy nepoužívejte injekční stříkačku, abyste dostal(a) roztok léčivého přípravku z pera.

   Pokud pozorujete vzduchové bubliny

  • V roztoku léčivého přípravku můžete pozorovat vzduchové bubliny. Jedná se o normální jev, který Vám neublíží.


   KROK 4: Zvolte dávku


  • Použijte toto pero pouze k injekci jedné denní dávky od 30 do 60 dávkovacích jednotek.

  • Nikdy nevolte dávku a nemačkejte tlačítko, pokud není připevněna jehla. Mohlo by dojít

k poškození pera.


 1. Ujistěte se, že je jehla připevněna a dávka nastavena na „0”.

  image


 2. Otáčejte voličem dávky tak dlouho, dokud nebude ukazovat na požadovanou dávku.

  • Jestliže se dostanete na vyšší dávku, můžete otočit voličem dávky zpět.

  • Pokud již v peru nezbývá dostatek dávkovacích jednotek pro podání Vámi požadované dávky, volič dávky se sám zastaví na zbývajícím počtu jednotek.

  • Pokud nemůžete zvolit celou předepsanou dávku, použijte nové pero nebo si aplikujte zbývající dávkovací jednotky a doplňte svoji dávku z nového pera. Pouze v tomto případě lze aplikovat částečnou dávku nižší než 30 dávkovacích jednotek. K doplnění dávky vždy použijte jiné pero Suliqua (30-60) SoloStar, nikdy nepoužívejte pero s odlišným výrobkem.


   Jak používat dávkovací okénko

  • Sudá čísla jsou uvedena v souladu s ukazatelem dávky a lichá čísla jsou uvedena jako

   čárka mezi sudými čísly.

   image

   zvoleno 39 jednotek


  • Nepoužívejte pero, pokud je Vaše jednotlivá denní dávka nižší než 30 dávkovacích

   jednotek, příliš nízká dávka je zvýrazněna bílým číslem na černém pozadí.

   image

   image


   Dávkovací jednotky ve Vašem peru

  • Vaše pero obsahuje celkem 300 dávkovacích jednotek. Vaši dávku můžete volit v krocích po 1 dávkovací jednotce.

  • Nepoužívejte pero, pokud je Vaše jednotlivá denní dávka nižší než 30 dávkovacích jednotek nebo vyšší než 60 dávkovacích jednotek. Promluvte si se svým lékařem o tom, které pero je pro Vás nejvhodnější.

  • Jedno pero obsahuje více než 1 dávku.


   KROK 5: Injekční aplikace dávky


  • Pokud zjistíte, že je injekční tlačítko obtížně stlačitelné, nepoužívejte velkou sílu, protože by mohlo dojít ke zlomení pera.

  • Vyměňte jehlu (viz KROK 6 Vyjmutí jehly a KROK 2 Připojení nové jehly) a poté proveďte bezpečnostní test (viz KROK 3).

  • Pokud je pro Vás i nadále obtížné stlačit tlačítko, vezměte si nové pero.

  • Nikdy nepoužívejte injekční stříkačku, abyste dostal(a) roztok léčivého přípravku z pera.


 1. Zvolte místo injekce zobrazené na obrázku výše.


 2. Vpíchněte jehlu do kůže tak, jak Vám ukázal lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.

  • Ještě se nedotýkejte injekčního tlačítka.

   image


 3. Položte palec na injekční tlačítko a poté tlačítko stlačte a držte.

  • Netlačte na tlačítko pod úhlem. Váš palec může zablokovat otáčení voliče dávek.

   image


 4. Držte injekční tlačítko stlačené, a jakmile se v okénku ukazujícím dávku objeví „0“ jednotek, pomalu počítejte do 10.

  image

  • Tímto si budete jistý(á), že podáte plnou dávku.


 5. Po napočítání do 10 tlačítko uvolněte. Poté vytáhněte jehlu z kůže. KROK 6: Vyjmutí jehly


  • Při zacházení s jehlami postupujte opatrně, abyste předešel (předešla) poranění a přenosu

   infekce.

  • Nikdy nenasazujte vnitřní kryt jehly zpět na jehlu.


 1. Uchopte vnější kryt jehly za nejširší část. Držte jehlu rovně a zaveďte ji zpět do zadní části vnějšího krytu jehly. Poté pevně zatlačte.

  • V případě nasazení krytu pod úhlem může jehla kryt prorazit.

   image


 2. Uchopte a stlačte vnější kryt jehly za nejširší část. Pomocí druhé ruky otočte několikrát perem a vyjměte jehlu.

  • Pokud se jehla napoprvé neuvolní, zkuste celý postup znovu.

   image


   image

 3. Vyhoďte použité jehly do nádoby na ostrý odpad (viz: „Likvidace pera” na konci tohoto návodu k použití).


 4. Nasaďte znovu víčko pera.

  • Nevkládejte pero zpět do chladničky.

   image

   Jak pero uchovávat Před prvním použitím

  • Uchovávejte nová pera v chladničce při teplotě 2 až 8 °C.

  • Chraňte před mrazem.


   Po prvním použití

  • Uchovávejte pero při pokojové teplotě do 25°C.

  • Nevracejte pero zpět do chladničky.

  • Uchovávejte pero bez nasazené jehly.

  • Uchovávejte pero s nasazeným víčkem.

  • Používejte pero po dobu maximálně 28 dnů od prvního použití.

   Jak pečovat o pero Zacházejte s perem opatrně

  • Pokud se domníváte, že je Vaše pero poškozené, nepokoušejte se jej opravit a použijte

   pero nové.


   Chraňte pero před prachem a nečistotami

  • Pero můžete čistit zvenčí otíráním vlhkým hadříkem (navlhčeným pouze ve vodě). Pero

   nenamáčejte, nemyjte ani nepromazávejte, mohlo by dojít k jeho poškození.


   Likvidace pera

  • Před likvidací pera odstraňte jehlu.

  • Zlikvidujte pero dle pokynů lékárníka nebo místního úřadu.