Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Betaloc ZOK

CENY

1MG/ML INJ SOL 5X5ML

Velkoobchod: 82,87 Kč
Maloobchodní: 124,89 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

25MG TBL PRO 28

Velkoobchod: 107,70 Kč
Maloobchodní: 162,30 Kč
Uhrazen: 151,65 Kč

50MG TBL PRO 30

Velkoobchod: 146,73 Kč
Maloobchodní: 221,12 Kč
Uhrazen: 203,56 Kč

200MG TBL PRO 30

Velkoobchod: 198,86 Kč
Maloobchodní: 297,53 Kč
Uhrazen: 227,30 Kč

100MG TBL PRO 30

Velkoobchod: 237,42 Kč
Maloobchodní: 353,95 Kč
Uhrazen: 318,84 Kč

50MG TBL PRO 100

Velkoobchod: 314,01 Kč
Maloobchodní: 464,61 Kč
Uhrazen: 406,09 Kč

25MG TBL PRO 100

Velkoobchod: 302,12 Kč
Maloobchodní: 448,39 Kč
Uhrazen: 410,35 Kč

100MG TBL PRO 100

Velkoobchod: 428,79 Kč
Maloobchodní: 621,17 Kč
Uhrazen: 504,14 Kč

200MG TBL PRO 100

Velkoobchod: 662,86 Kč
Maloobchodní: 933,28 Kč
Uhrazen: 699,21 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Betaloc ZOK 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Betaloc ZOK 100 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

metoprololi succinas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.


Pokud se některá z výše uvedených skutečností vztahuje také na Vás, nemůžete užívat přípravek Betaloc ZOK. V případě nejistoty se poraďte s lékařem nebo lékárníkem ještě před prvním užitím přípravku.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Betaloc ZOK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


Zvláštní opatrnosti je třeba, pokud máte:


Informujte svého lékaře, pokud se činnost Vašeho srdce v průběhu léčby stává pomalejší a pomalejší. Lékař Vám může předepsat nižší dávku přípravku nebo léčbu postupně vysadit. Léčba přípravkem Betaloc ZOK se nesmí vysazovat náhle, ale vždy podle rady lékaře v průběhu několika týdnů.


Jestliže půjdete do nemocnice nebo k zubnímu lékaři k provedení chirurgického výkonu, informujte lékaře/lékaře-anesteziologa/zubního lékaře, že užíváte Betaloc ZOK. Důvodem je skutečnost, že po podání některých anestetik může dojít ke snížení krevního tlaku, když užíváte Betaloc ZOK.

Anafylaktický šok mívá těžší průběh, pokud užíváte přípravek Betaloc ZOK.


Děti a dospívající

Podávání přípravku Betaloc ZOK dětem do 6 let se nedoporučuje.


Další léčivé přípravky a přípravek Betaloc ZOK

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Zvláště důležité jsou informace o následujících lécích:

přípravku má půlicí rýha pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.


Dospělí

Doporučené dávky přípravku jsou:

Vysoký krevní tlak (hypertenze): u pacientů s mírnou a středně těžkou hypertenzí 50 mg jednou denně. Pokud je Vaše reakce na tuto dávku nedostatečná, může lékař zvýšit dávku na 100 až 200 mg jednou denně nebo kombinovat Betaloc ZOK s jiným lékem. Dlouhodobá léčba metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko komplikací hypertenze, jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt.


Udržovací léčba po srdečním infarktu: dlouhodobě se užívá dávka 200 mg jednou denně. Dlouhodobá léčba

metoprololem v denní dávce 200 mg snižuje riziko smrti a nového srdečního infarktu.


Angina pectoris: 100 až 200 mg jednou denně. Váš lékař může kombinovat léčbu přípravkem Betaloc ZOK s jinými léčivy pro léčbu anginy pectoris.


Srdeční selhání: počáteční dávka je 12,5 mg nebo 25 mg (polovina až jedna tableta Betaloc ZOK 25 mg) jednou denně po dobu jednoho až dvou týdnů. Dále se doporučuje postupně zvyšovat dávku na dvojnásobnou v intervalu 14 dnů, až do dávky 200 mg jednou denně.


Poruchy srdečního rytmu: 100 až 200 mg jednou denně.


Funkční srdeční poruchy s bušením srdce: 100 mg jednou denně. Pokud je třeba, může lékař dávku zvýšit až

na 200 mg denně.


Předcházení záchvatům migrény: 100 až 200 mg jednou denně.


Použití u dětí a dospívajících

Vysoký krevní tlak: dávka pro děti od 6 let závisí na jejich tělesné hmotnosti. Lékař určí správnou dávku pro Vaše dítě. Doporučená počáteční dávka je 0,5 mg/kg jednou denně, ale ne více než 50 mg. Lékař dávku upraví na nejbližší dostupnou sílu tablety. V závislosti na odpovědi krevního tlaku může lékař dávku zvýšit až na maximální dávku 2,0 mg/kg. U dětí a dospívajících nebyly studovány dávky vyšší než 200 mg jednou denně.


Betaloc ZOK se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Betaloc ZOK

Jestliže jste užil(a) větší dávku přípravku Betaloc ZOK než Vám předepsal lékař, ihned mu zavolejte nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé o jaký lék se jedná. První známky předávkování lze pozorovat po 20 minutách až 2 hodinách po užití léku. Předávkování se projevuje zpomalenou a nepravidelnou srdeční akcí, dušností, otékáním kotníků, pocitem bušení srdce, závratěmi, slabostí, bolestí na hrudníku, studenou kůží, špatně hmatným pulzem, zmateností, úzkostí, zástavou srdce, pocitem neprůchodnosti dýchacích cest, částečnou či úplnou ztrátou vědomí, pocitem na zvracení, zvracením, modráním rtů. Je proto velmi důležité, abyste užíval(a) dávku předepsanou lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Betaloc ZOK

Jestliže jste zapomněl(a) na pravidelnou dávku a další dávka má být užita za více než 12 hodin, vezměte si ihned svoji pravidelnou dávku. Pokud zbývá méně než 12 hodin, vezměte si pouze polovinu své pravidelné dávky, a dále pokračujte další pravidelnou dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.


Jestliže jste přestal(a) užívat Betaloc ZOK

Nepřestávejte užívat Betaloc ZOK bez vědomí lékaře. V některých případech je nutné, aby k vysazení přípravku došlo postupně, obvykle v průběhu dvou týdnů.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 1. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  U tohoto přípravku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:


  Velmi časté (u více než jednoho pacienta z 10)

  • Pocit únavy.


   Časté (u méně než jednoho pacienta z 10)

  • Můžete si všimnout pomalejší srdeční akce, když užíváte přípravek Betaloc ZOK. Je to normální, ale pokud máte nějaké obavy, řekněte o tom lékaři.

  • Bušení srdce.

  • Závratě, zvláště při změně polohy těla (vstávání). Někdy mohou být doprovázeny celkovou

   slabostí/mdlobou.

  • Bolest hlavy.

  • Dušnost, zvláště při fyzické aktivitě.

  • Pocit na zvracení (nauzea).

  • Křeče v oblasti žaludku.

  • Průjem a zácpa.

  • Studené ruce a nohy.


   Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100)

  • Deprese.

  • Obtížné usínání.

  • Nepříjemné noční sny.

  • Potíže se soustředěním.

  • Pocit ospalosti.

  • Pocit brnění, píchání či necitlivosti kůže.

  • Změny na EKG.

  • Pocit dechové tísně.

  • Zvracení.

  • Kožní vyrážka.

  • Zvýšená potivost.

  • Svalové křeče.

  • Bolest na hrudi.

  • Otoky.

  • Přibývání na váze.


   Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000)

  • Pocit úzkosti a nervozity.

  • Poruchy vidění.

  • Sucho v očích a podrážděné oči, zánět spojivek.

  • Nepravidelná srdeční akce/rytmus.

  • Sucho v ústech.

  • Zeslabení vlasů.

  • Neschopnost ztopořit penis (impotence) a sexuální poruchy.

  • Poruchy funkce jater (podle jaterních testů).

  • Rýma.


   Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10000)

  • Změny složení krve. Lékař může kontrolovat Vaši krev, aby zjistil, zda nedochází k těmto změnám.

  • Snížení počtu krevních destiček v krvi. Prvním projevem může být snadnější tvorba modřin.

  • Zmatenost.

  • Halucinace.

  • Ztráta paměti a problémy s pamětí.

  • Změny/poruchy chuti.

  • Hučení v uších.

  • Zánět jater.

  • Zvýšená citlivost kůže na oslunění.

  • Bolest kloubů.

  • Gangréna (odumřelá tkáň) u pacientů s poruchou prokrvení okrajových částí těla.

  • Zhoršení lupénky.


  Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit.

  Jestliže máte následující zdravotní postižení, může dojít k jejich zhoršení v průběhu léčby přípravkem

  Betaloc ZOK:

  • Těžko se Vám dýchá (jste dušní), cítíte únavu a máte oteklé kotníky (projevy selhávajícího srdce). Tyto potíže se mohou dočasně zhoršit. Tento nežádoucí účinek udává méně než jeden pacient ze 100.

  • Lupénka (postižení kůže) a špatný krevní oběh se mohou v průběhu léčby dále zhoršit. Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich.

  Hlášení nežádoucích účinků


  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.


  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 2. Jak přípravek Betaloc ZOK uchovávat


  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/etiketě za „EXP:“. Doba

  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek Betaloc ZOK nepoužívejte, pokud je balení poškozené.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 3. Obsah balení a další informace


Co přípravek Betaloc ZOK obsahuje

Léčivou látkou je metoprolol - sukcinát.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním Betaloc ZOK 50 mg obsahuje 47,5 mg metoprolol - sukcinátu

(odp. 50 mg metoprololi - tartarátu).

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním Betaloc ZOK 100 mg obsahuje 95 mg metoprolol - sukcinátu (odp.100 mg metoprolol - tartarátu).


Pomocnými látkami jsou: ethylcelulosa, hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa, mikrokrystalická celulosa, syntetický tvrdý parafin, makrogol, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-stearyl-fumarát, oxid titaničitý (E171).


Jak přípravek Betaloc ZOK vypadá a co obsahuje toto balení

Betaloc ZOK 50 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou, na jedné straně a na druhé s vyraženým „A“ nad „mO“.

Betaloc ZOK 100 mg: bílé až téměř bílé kulaté tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou, najedné straně a na druhé straně s vyraženým „A“ nad „mS“.

Půlicí rýha má v případě tablet 50 mg a 100 mg pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv

její rozdělení na stejné dávky.

Betaloc ZOK 50 mg: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním v jednom balení (lahvičce). Betaloc ZOK 100 mg: 30 tablet s prodlouženým uvolňováním v jednom balení (lahvičce). Upozornění:

Text na etiketě je v rumunštině.


Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (etiketě):

BETALOC ZOK 50 mg comprimate cu eliberare prelungită = Betaloc ZOK 50 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

BETALOC ZOK 100 mg comprimate cu eliberare prelungită = Betaloc ZOK 100 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Metoprolol succinat = metoprolol - sukcinát

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conține 47,5 mg metoprolol succinat corespunzător la 50 mg metoprolol tartrat. = Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 47,5 mg metoprolol - sukcinátu, což odpovídá 50 mg metoprolol - tartarátu).

Fiecare comprimat cu eliberare prelungită conține 95 mg metoprolol succinat corespunzător la 100 mg metoprolol tartrat = Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 95 mg metoprolol - sukcinátu, což odpovídá 100 mg metoprolol - tartarátu).

30 comprimate cu eliberare prelungită = 30 tablet s prodlouženým uvolňováním Comprimat cu eliberare prelungită = tablety s prodlouženým uvolňováním Administrare orală = Perorální podání

Držitel rozhodnutí o registraci

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.

Via Matteo Civitali 1, 20148 Milano, Itálie


Souběžný dovozce

ViaPharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika


Výrobce

ASTRAZENECA AB

Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Švédsko


CASEN RECORDATI, S.L.

Autovía de Logroño, km. 13,300, Utebo, 50180 Zaragoza, Španělsko


Přebaleno

MEDIAP, spol. s r.o., Dostihová 678, 763 15 Slušovice, Česká republika

image

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábř. 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika RONCOR s.r.o., č.p. 271, Čestlice, 251 01, Česká republika

COOPHARMA s.r.o., Zelený pruh 1090, Praha 4, 140 00, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 5. 2022Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz