Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Amfidor


Příbalová informace: informace pro pacienta Amfidor 100 mg potahované tablety sildenafilum (ve formě sildenafili citras)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E171), mastek, hlinitý lak indigokarmínu (E132).


Jak Amfidor vypadá a co obsahuje toto balení

Amfidor 100 mg: modré elipsovité potahované tablety s vyraženým "+" na jedné straně. Tablety se dodávají v blistru obsahujícím 1, 4 nebo 8 tablet přípravku Amfidor 100 mg. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko


Výrobce

West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua João de Deus, nº11,Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko


Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas SA

Rua da Tapada Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 – 089 Sintra, Portugalsko


Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. Maďarsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Portugalsko Amfidor 100 mg comprimidos revestidos por película Česká republika Amfidor

Maďarsko Amfidor 100 mg filmtabletta

Slovenská republika Amfidor 100 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 7. 2021