Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

NeoRecormon

CENY

2000IU INJ SOL 6X0,3ML

Velkoobchod: 1 450,35 Kč
Maloobchodní: 1 957,90 Kč
Uhrazen: 730,19 Kč

3000IU INJ SOL 6X0,3ML

Velkoobchod: 2 365,51 Kč
Maloobchodní: 3 135,71 Kč
Uhrazen: 1 294,14 Kč

4000IU INJ SOL 6X0,3ML

Velkoobchod: 2 916,73 Kč
Maloobchodní: 3 831,38 Kč
Uhrazen: 1 375,95 Kč

5000IU INJ SOL 6X0,3ML

Velkoobchod: 4 187,30 Kč
Maloobchodní: 5 424,67 Kč
Uhrazen: 2 355,38 Kč

6000IU INJ SOL 6X0,3ML

Velkoobchod: 4 873,95 Kč
Maloobchodní: 6 285,73 Kč
Uhrazen: 2 602,59 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele

NeoRecormon 500 IU

NeoRecormon 2 000 IU

NeoRecormon 3 000 IU

NeoRecormon 4 000 IU

NeoRecormon 5 000 IU

NeoRecormon 6 000 IU

NeoRecormon 10 000 IU

NeoRecormon 20 000 IU

NeoRecormon 30 000 IU

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

epoetinum beta


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Příprava k aplikaci injekce


 1. Najděte si dobře osvětlenou, čistou, rovnou pracovní plochu.

  • Vyjměte balení s injekční stříkačkou (stříkačkami) a jehlou (jehlami) z lednice.


 2. Zkontrolujte, zda není obal poškozen a zda není prošlá lhůta použitelnosti vyznačená na obalu.

  • Jestliže je lhůta použitelnosti prošlá, jestliže jste injekční stříkačku upustil(a) nebo jestliže je poškozena nebo jestliže byl obal viditelně porušen, injekční stříkačku nepoužívejte. V tomto případě přejděte ke kroku 19 a obraťte se na zdravotní sestru nebo lékaře.


 3. Vyjměte z balení jednu injekční stříkačku a vyjměte jednu jehlu z obalu na jehly. Injekční stříkačku vyjímejte opatrně. Injekční stříkačku vždy držte tak, jak je uvedeno na obrázku.

  • Při vyjímání injekční stříkačky balení neotáčejte dnem nahoru.

  • Nedržte injekční stříkačku za píst ani za ochranné víčko jehly.


   Pozn.: v případě balení po více kusech vraťte balení se zbývající injekční stříkačkou (stříkačkami) a jehlou (jehlami) zpět do lednice.

   image

 4. Injekční stříkačku i jehlu pečlivě zkontrolujte.

  • Zkontrolujte, zda injekční stříkačka a jehla nejsou poškozeny. Jestliže jste injekční stříkačku upustil(a) nebo jestliže kterákoliv část injekční stříkačky vypadá poškozeně, injekční stříkačku nepoužívejte.

  • Zkontrolujte datum použitelnosti na injekční stříkačce a na jehle. Po ukončení data použitelnosti injekční stříkačku nebo jehlu nepoužívejte.

  • Zkontrolujte tekutinu v injekční stříkačce. Tekutina musí být čirá a bezbarvá. Jestliže je tekutina zkalená, zbarvená nebo obsahuje viditelné částice, injekční stříkačku nepoužívejte.


 5. Položte injekční stříkačku na čistý, rovný povrch.

  • Nechte injekční stříkačku ležet po dobu 30 minut, aby se samovolně ohřála na pokojovou teplotu. Během ohřívání nesnímejte ochranné víčko jehly.

  • Ohřívání nijak neurychlujte a nedávejte injekční stříkačku ohřát do mikrovlnné trouby ani do

   teplé vody.


   Pozn.: Aplikace injekce z injekční stříkačky, která se neohřála na pokojovou teplotu, by byla nepříjemná a píst by se těžko stlačoval.

   image

 6. Nasaďte jehlu na injekční stříkačku.

  • Vyjměte jehlu z blistru.

  • Sejměte pryžové víčko z konce injekční stříkačky (A).

  • Okamžitě vložte pryžové víčko do nepropíchnutelné nádoby nebo nádoby na ostré předměty.

  • Nedotýkejte se hrotu injekční stříkačky.

  • Nestlačujte ani nevytahujte píst.

  • Injekční stříkačku uchopte za skleněný válec a zatlačte jehlu na injekční stříkačku (B).

  • Zlehka jehlou pootočte, aby dosedla (C).


   Pryžové víčko

   image

   A)


   B)


   C)


   image

 7. Položte injekční stříkačku na čistý, rovný povrch, dokud nejste připraven(a) k podání injekce.


 8. Umyjte si ruce vodou s mýdlem.


 9. Vyberte si místo vpichu:

  • Doporučenými místy vpichu jsou horní část stehna nebo spodní část břicha pod pupíkem. Injekci neaplikujte do místa vzdáleného 5 cm těsně kolem pupíku.

  • Pro každou další injekci zvolte jiné místo vpichu.

  • Injekci neaplikujte do mateřských znamének, jizev, modřin nebo do míst s citlivou, zarudlou,

   ztvrdlou nebo porušenou kůží.

   image

  • Injekci neaplikujte do žíly ani do svalu.


   = místa vpichu injekce


 10. Místo vpichu injekce otřete tampónem s alkoholem a nechte kůži 10 vteřin oschnout na vzduchu.

  • Nefoukejte na očištěné místo.

   • Nedotýkejte se už očištěného místa před podáním injekce.

    image


    Podkožní subkutánní injekce


 11. Odtáhněte bezpečnostní kryt od jehly směrem k válci injekční stříkačky.

  image


 12. Držte injekční stříkačku s jehlou pevně u špičky injekční stříkačky a opatrně sejměte z jehly

  ochranné víčko. Injekci aplikujte do 5 minut od sejmutí víčka, jinak se může jehla ucpat.

  • Při snímání víčka jehly nedržte injekční stříkačku za píst.

  • Po sejmutí víčka jehly se nedotýkejte jehly.

  • Po sejmutí víčka jehly už víčko znovu nenasazujte.

   Okamžitě uložte sejmuté ochranné víčko jehly do nádoby na ostré předměty.

   image

 13. Držte injekční stříkačku v poloze jehlou nahoru. Zlehka prsty poklepejte na válec injekční stříkačky, aby vzduchové bubliny v injekční stříkačce vystoupaly do horní části. Pak zlehka stlačte píst, abyste vzduchové bubliny vytlačil(a) z injekční stříkačky.

  image


 14. Zlehka stlačujte píst, dokud množství přípravku v injekční stříkačce nedosáhne předepsané dávky.

  image


 15. Sevřete kůži na připraveném místě vpichu injekce mezi palec a ukazováček a rychlým, pevným pohybem vpíchněte jehlu pod úhlem 45° až 90° do kůže.

  • Během vpichu se nedotýkejte pístu.

  • Neprovádějte vpich přes oděv.

   Po vpichu uvolněte sevřenou kůži a pevně si přidržte injekční stříkačku.

   image

 16. Zlehka stlačujte píst, dokud neaplikujete celou předepsanou dávku.

  • Jehlu s injekční stříkačkou vytahujte z místa vpichu pod stejným úhlem jako při vpichu.

   image


   Po aplikaci injekce


 17. Místo vpichu injekce může mírně krvácet. Na místo vpichu injekce můžete přiložit suchý sterilní

  tampón. Místo vpichu injekce nemněte.

  • V případě potřeby můžete místo vpichu překrýt náplastí.

  • Při zasažení kůže aplikovaným přípravkem omyjte zasaženou oblast vodou.


 18. Odtlačte bezpečnostní kryt o 90° směrem od válce injekční stříkačky (A).

  Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky, zapřete se bezpečnostním krytem proti rovnému

  povrchu a pevným, rychlým pohybem na kryt zatlačte, až uslyšíte cvaknutí (B).

  • Pokud kryt nezacvakne, podívejte se, zda kryt kryje jehlu v plném rozsahu.

   image

  • Neustále si přitom dávejte pozor, abyste se prsty nedotýkal(a) krytu ani jehly.


   A)


   B)

 19. Okamžitě po aplikaci injekce vložte použitou injekční stříkačku do nádoby na ostré předměty.

  • Nepokoušejte se sejmout použitou injekční jehlu z použité injekční stříkačky.

  • Nenasazujte na jehlu ochranné víčko.

  • Nevyhazujte injekční stříkačku do směsného odpadu.


Upozornění: Nádobu na ostré předměty neustále uchovávejte mimo dosah dětí.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Návod k použití pouze pro zdravotnické pracovníky


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Následující návod k použití popisuje způsob aplikace nitrožilní injekce přípravku NeoRecormon. Před podáním přípravku NeoRecormon je nutné, abyste si přečetli a porozuměli Návodu k použití i příbalovému letáku.


Nitrožilní aplikace


Příprava injekce: postupujte podle kroků 1 až 8.


 1. Zvolte žílu. Při každé injekci zvolte jinou žílu, aby nedocházelo k bolesti na jednom místě.

  • Injekci neaplikujte do zarudlé nebo oteklé oblasti.

  • Injekci neaplikujte do svalu.

   Kůži nad žílou očistěte tampónem s alkoholem a nechte ji oschnout.

  • Nefoukejte na očištěné místo.

  • Nedotýkejte se už očištěného místa před podáním injekce.

 2. Příprava injekční stříkačky a jehly: postupujte podle kroků 11 až 14. 15 Vpíchněte jehlu do žíly.

  • Během vpichu se nedotýkejte pístu.


16 Zlehka stlačujte píst, dokud neaplikujete celou předepsanou dávku. Jehlu s injekční stříkačkou

vytahujte z místa vpichu pod stejným úhlem jako při vpichu.


Po injekci postupujte podle kroků 17 až 19.


Intravenózní aplikace prostřednictvím žilního portu


Příprava injekce: postupujte podle kroků 1 až 8.


 1. Kůži nad žilním portem očistěte tampónem s alkoholem a nechte ji oschnout.

  Očistěte žilní port podle pokynů výrobce.

  • Nefoukejte na očištěné místo.

  • Nedotýkejte se už očištěného místa před podáním injekce

 2. Příprava injekční stříkačky a jehly: postupujte podle kroků 11 až 14. 15 Zaveďte jehlu do žilního portu (podle pokynů výrobce žilního portu).

  • Během vpichu se nedotýkejte pístu.


16 Zlehka stlačujte píst, dokud neaplikujete celou předepsanou dávku. Jehlu s injekční stříkačkou vytahujte ze žilního přístupu pod stejným úhlem jako při vpichu.


Po injekci postupujte podle kroků 17 až 19.