Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Orgovyx

Příbalová informace: informace pro uživatele


Orgovyx 120 mg potahované tablety

relugolixum


image

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

(E 463), magnesium-stearát (E 572), hypromelosa (E 464), oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172), karnaubský vosk (E 903).


Viz „Orgovyx obsahuje sodík“ v bodě 2 po více informací.

Jak přípravek Orgovyx vypadá a co obsahuje toto balení

Orgovyx potahované tablety jsou světle červené potahované tablety ve tvaru mandle

(11 mm [délka] × 8 mm [šířka]) s vyraženým „R“ na jedné straně a „120“ na druhé straně. Orgovyx se dodává v plastové bílé lahvičce obsahujících 30 potahovaných tablet. Každá lahvička také obsahuje

vysoušedlo, které pomáhá udržet váš lék v suchu (chrání ho před vlhkostí); vysoušedlo z lahvičky

neodstraňujte. Každá lahvička je uzavřená indukčně utěsněným víčkem s dětským bezpečnostním uzávěrem.


Držitel rozhodnutí o registraci Myovant Sciences Ireland Limited Rocktwist House, Block 1 Western Business Park

Shannon, Co. Clare V14 FW97 Irsko


Výrobce

Millmount Healthcare Limited

Block 7, City North Business Campus, Stamullen Co. Meath, K32 YD60

Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.