Domovská stránka Domovská stránka

Sanomux
acetylcysteine


Příbalová informace: informace pro pacienta


Sanomux 600 mg šumivé tablety

acetylcysteinum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Jak přípravek Sanomux vypadá a co obsahuje toto balení


Sanomux jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Velikost balení: 6, 10, 20 a 30 šumivých tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika


Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s.

Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec , Slovenská republika


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Sanomux

Slovenská republika: Sanomux 600 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 7. 2021