Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Rivaroxaban Zentiva


Příbalová informace: informace pro uživatele


Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg tvrdé tobolky

rivaroxabanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Neužívejte přípravek Rivaroxaban Zentiva a informujte lékaře, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Rivaroxaban Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Přípravek Rivaroxaban Zentiva se nemá užívat v kombinaci s určitými dalšími léky, které snižují srážení krve, jinými než kyselina acetylsalicylová a klopidogrel/tiklopidin, jako např. prasugrel nebo tikagrelor.


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Rivaroxaban Zentiva je zapotřebí


Děti a dospívající

Přípravek Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg tobolky se nedoporučuje jedincům ve věku do 18 let. O použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících není k dispozici dostatek informací.


Další léčivé přípravky a přípravek Rivaroxaban Zentiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době, nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Frekvence závažných alergických reakcí jsou velmi vzácné (anafylaktické reakce, včetně anafylaktického šoku; mohou postihovat až 1 osobu z 10 000) a méně časté (angioedém a alergický edém; mohou postihovat až 1 osobu ze 100).

Seznam možných nežádoucích účinků


Časté (mohou postihovat až 1 osobu z 10)

(E 172), propylenglykol (E 1520), koncentrovaný roztok amoniaku (E 527) a hydroxid draselný (E 525) v černém inkoustu.


Jak přípravek Rivaroxaban Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg tvrdé tobolky je bílý až téměř bílý prášek naplněný v tobolce o velikosti 5 (o délce 11,1 ± 0,4 mm) se žlutým neprůhledným víčkem a tělem a s potiskem černým inkoustem „2,5“ na víčku.


Tvrdé tobolky jsou baleny do PVC/PVdC/Al nebo Al/Al blistrů. Rivaroxaban Zentiva 2,5 mg je dostupný v balení po 100 tvrdých tobolkách.


Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika


Výrobce

S.C. Zentiva S.A., Bulevardul Pallady Theodor nr. 50, Sector 3, 322 66 Bukurešť, Rumunsko Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Německo, Itálie: Rivaroxaban Zentiva; Francie: Rivaroxaban ZENTIVA;

Portugalsko: Rivaroxabano Zentiva.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 4. 2022.