Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Kuvan

CENY

100MG TBL SOL 120

Velkoobchod: 62 675,03 Kč
Maloobchodní: 71 265,18 Kč
Uhrazen: 3 628,71 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Kuvan 100 mg prášek pro perorální roztok

sapropterini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jestliže jste léčen(a) přípravkem Kuvan, lékař Vám bude vyšetřovat krev, aby ověřil, kolik fenylalaninu a tyrosinu obsahuje a bude-li to nutné, může se rozhodnout upravit dávku přípravku nebo Vaši dietu.


Musíte pokračovat ve své dietní léčbě podle doporučení svého lékaře. Dietu neměňte bez porady se svým lékařem. I když užíváte přípravek Kuvan, mohou se u Vás objevit závažné neurologické problémy, pokud není hladina fenylalaninu v krvi odpovídajícím způsobem kontrolována. Lékař by měl během Vaší léčby přípravkem Kuvan pokračovat v častém sledování hladiny fenylalaninu v krvi, aby zajistil, že nebude příliš vysoká nebo příliš nízká.


Další léčivé přípravky a přípravek Kuvan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte:


Jak přípravek Kuvan vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek pro perorální roztok je čirý, téměř bílý až světle žlutý. Prášek je naplněn do jednodávkových sáčků, které obsahují 100 mg sapropterin-dihydrochloridu.


Jedna krabička obsahuje 30 sáčků.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BioMarin International Limited Shanbally, Ringaskiddy

County Cork Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.