Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Kepivance

Příbalová informace: informace pro uživatele


Kepivance 6,25 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

paliferminum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak Kepivance vypadá a co obsahuje toto balení

Kepivance je bílý prášek v injekční lahvičce. Každé balení obsahuje 6 injekčních lahviček.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována


agentury pro léčivé přípravky na adrese:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:


Kepivance je sterilní přípravek bez konzervačních látek, určený výhradně k jednorázovému podání.


Roztok Kepivance se připravuje přidáním 1,2 ml vody na injekci. Voda na injekci, určená

k rozpuštění přípravku, se aplikuje pomalu injekční stříkačkou do injekční lahvičky obsahující Kepivance. Lehkým krouživým pohybem lahvičkou zamíchejte její obsah do úplného rozpuštění prášku. Lahvičkou netřepejte.


Rozpuštění Kepivance trvá obvykle méně než 5 minut. Roztok před podáním vizuálně zkontrolujte, zda nezměnil barvu nebo neobsahuje pevné částice. V případě barevných změn nebo pevných částic nelze roztok podat.


Kepivance lze před podáním ponechat při pokojové teplotě maximálně 1 hodinu, ale je třeba jej chránit před světlem. Kepivance ponechaný při pokojové teplotě déle než 1 hodinu musí být zlikvidován.


Léčivý přípravek již není registrován

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.