Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Dropizol


Příbalová informace: informace pro pacienta


Dropizol 10 mg/ml perorální kapky, roztok

morfin v opiové tinktuře


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

čištěná voda


Jak přípravek Dropizol vypadá a co obsahuje toto balení

Dropizol je tmavý, červenohnědý roztok. Je k dispozici v hnědé skleněné lahvičce s kapátkem a dětským bezpečnostním uzávěrem.

Velikost balení je 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml, 5 x 10 ml a 10 x 10 ml.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení


Držitel rozhodnutí o registraci

Pharmanovia A/S Ørestads Boulevard 108, 5 DK-2300 København S Dánsko

e-mail: info.nordics@pharmanovia.com


Výrobce Lomapharm GmBH Langes Feld 5

D-31860 Emmerthal

Německo


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Pharmanovia A/S Ørestads Boulevard 108, 5 DK-2300 København S, Dánsko

info.nordics@pharmanovia.com


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Dánsko: Dropizol Island: Dropizol Finsko: Dropizol Norsko: Dropizol Švédsko: Dropizol

Velká Británie: Dropizol Rakousko: Dropizol Belgie: Dropizole

Česká republika: Dropizol Německo: Dropizol Španělsko: Dropizol Francie: Dropizal Maďarsko: Dropizol Irsko: Dropizol

Itálie: Dropizole Lucembursko: Dropizol

Nizozemsko: Dropizol Portugalsko: Dropizale Rumunsko: Dropizol Slovenská republika: Dropizol


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 6. 2021