Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Rotarix
rotavirus vaccine, live

Příbalová informace: informace pro uživatele


Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě

živá rotavirová vakcína


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než bude Vaše dítě očkováno, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Prázdnou tubu a ochranný kryt vyhoďte do kontejneru určeného pro biologický odpad v souladu s místními požadavky.