Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Orlistat Teva
orlistat


Příbalová informace: Informace pro uživatele


Orlistat Teva 60 mg tvrdé tobolky

orlistatum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.


Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Orlistat Teva a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Orlistat Teva užívat

 3. Jak se Orlistat Teva užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak Orlistat Teva uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je Orlistat Teva a k čemu se používá


  Orlistat Teva je přípravek na snížení tělesné hmotnosti pro dospělé od 18 let věku, kteří trpí nadváhou a mají body mass index (BMI) 28 nebo více. Přípravek Orlistat Teva se má užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků.

  Pomocí BMI zjistíte, zda máte normální tělesnou hmotnost vzhledem ke své výšce nebo zda trpíte nadváhou. V tabulce vyhledejte svoji výšku. Pokud je Vaše tělesná hmotnost nižší než odpovídá Vaší výšce, přípravek Orlistat Teva neužívejte.


  Výška

  Hmotnost

  1,50 m

  63 kg

  1,55 m

  67,25 kg

  1,60 m

  71,75 kg

  1,65 m

  76,25 kg

  1,70 m

  81 kg

  1,75 m

  85,75 kg

  1,80 m

  90,75 kg

  1,85 m

  95,75 kg

  1,90 m

  101 kg


  Riziko nadváhy

  Nadváha u Vás zvyšuje riziko závažných zdravotních problémů jako je diabetes (cukrovka) a srdeční onemocnění. Při těchto stavech se však nemusíte cítit špatně. Měl(a) byste proto pro jistotu vyhledat svého lékaře a nechat si udělat celkové vyšetření.


  Jak Orlistat Teva účinkuje

  Léčivá látka obsažená v přípravku Orlistat Teva je navrhnuta tak, aby zasáhla tuky ve Vašem trávicím systému. Zabrání vstřebání přibližně čtvrtiny tuků přijatých potravou. Tyto tuky projdou Vaším tělem a vyloučí se stolicí. Mohou se u Vás objevit účinky léčby související se stravou (viz bod 4). Pro zvládnutí těchto účinků je


  1

  důležité, abyste dodržoval(a) dietu se sníženým obsahem tuků. Pokud tomu tak bude, účinek tobolek Vám bude pomáhat zhubnout více, než kdybyste držel(a) pouze samotnou dietu. Ke každým dvěma kilogramům, které zhubnete díky dietě, Vám přípravek Orlistat Teva pomůže snížit váhu ještě o další kilogram.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orlistat Teva užívat Neužívejte přípravek Orlistat Teva

  • jestliže jste alergický(á) na orlistat nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

  • jestliže jste těhotná nebo kojíte

  • jestliže užíváte cyklosporin, který se podává po transplantaci orgánů nebo k léčbě revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění

  • jestliže užíváte warfarin nebo jiné léky na ředění krve

  • jestliže trpíte cholestázou (stav, kdy je blokován odtok žluče z jater)

  • pokud máte problémy se vstřebáváním potravy (chronický malabsorpční syndrom), které Vám diagnostikoval lékař.


   Upozornění a opatření

   Před užitím přípravku Orlistat Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

  • Pokud máte diabetes (cukrovku). Poraďte se se svým lékařem, který možná bude muset upravit dávku Vašich antidiabetik.

  • Pokud máte onemocnění ledvin. Poraďte se s lékařem předtím, než začnete přípravek Orlistat Teva užívat. Užívání orlistatu může být u pacientů s chronickým onemocněním ledvin spojeno s tvorbou ledvinových kamenů.


   Děti a dospívající

   Tento přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 18 let věku.


   Další léčivé přípravky a přípravek Orlistat Teva

   Orlistat Teva může ovlivnit účinek léků, které máte užívat.

   Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


   Neužívejte přípravek Orlistat Teva s těmito léky:

   • cyklosporinem: cyklosporin se používá po transplantaci orgánů nebo k léčbě těžké revmatoidní artritidy a některých závažných kožních onemocnění

   • warfarinem nebo jinými přípravky na ředění krve.


    Perorální antikoncepce a přípravek Orlistat Teva

    Pokud trpíte těžkým průjmem, mohou být antikoncepční pilulky méně účinné. Pokud máte těžký průjem, měla byste používat ještě další metodu k zabránění početí.


    Multivitamíny a přípravek Orlist at Teva

    Měl(a) byste užívat multivitamínový přípravek každý den. Přípravek Orlistat Teva totiž může snižovat hladiny některých vstřebávaných vitamínů. Multivitamínový přípravek by měl obsahovat vitamíny A, D, E a K. Multivitamíny byste měl(a) užívat před spaním, v době, kdy neužíváte Orlistat Teva, aby se zajistilo, že se vitamíny vstřebají.


    Před zahájením léčby přípravkem Orlistat Teva se poraďte s lékařem nebo lékárníkem , pokud užíváte

   • amiodaron, užívaný na problémy se srdečním rytmem;

   • akarbózu (antidiabetikum, které se používá k léčbě cukrovky 2. typu). U osob, které užívají akarbózu, se přípravek Orlistat Teva nedoporučuje;

   • léky na štítnou žlázu (levothyroxin), protože může být nezbytné upravit dávky přípravků a užívat je v rozdílnou denní dobu;

   • léky na epilepsii, protože je třeba jakékoliv změny ve frekvenci nebo intenzitě křečí konzultovat s lékařem;

   • léky k léčbě HIV. Pokud užíváte léky k léčbě HIV, je důležité, abyste se před užíváním přípravku Orlistat Teva poradil(a) se svým lékařem;

   • léky k léčbě deprese, psychiatrických poruch nebo úzkostí


    Poraďte se se svým lékařem, pokud zároveň s Orlistatem Teva 60 mg užíváte

   • léky na vysoký krevní tlak, protože může být nezbytné upravit dávkování;

   • léky na vysoký cholesterol, protože může být nezbytné upravit dávkování.


    Přípravek Orlistat Teva s jídlem a pitím

    Přípravek Orlistat Teva se má užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Snažte se zahájit tuto dietu před začátkem léčby. Informace o tom, jak stanovit množství kalorií a tuků v dietě, viz Další užitečné informace v bodě 6.

    Přípravek Orlistat Teva má být užit těsně před, v průběhu, nebo nejpozději jednu hodinu po jídle. Tobolky mají být spolknuty a zapity vodou. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Pokud jídlo vynecháte, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Přípravek Orlistat Teva účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk.

    Pokud jíte vysokotučná jídla, neužívejte více přípravku, než je doporučená dávka. Užívání tobolek s jídlem obsahujícím hodně tuků může zvýšit riziko vzniku účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4). Během užívání přípravku Orlistat Teva se důsledně snažte vyhnout jakémukoli vysokotučnému jídlu.


    Těhotenství a kojení

    Neužívejte přípravek Orlistat Teva, pokud jste těhotná nebo kojíte.


    Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

    Není známo, že by Orlistat Teva ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.


    Přípravek Orlistat Teva obsahuje sodík

    Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tvrdé tobolce, to znamená, že je v podstatě

    „bez sodíku“.


 3. Jak se přípravek Orlistat Teva užívá


Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Příprava na snížení tělesné hmotnosti

 1. Zvolte si datum, kdy začnete

  Zvolte si už předem den, kdy začnete tobolky užívat. Před zahájením užívání tobolek začněte s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků a nechejte Vašemu organismu několik dní, aby si zvykl na nové stravovací návyky. Záznamy o tom, co jste snědl(a) si zapisujte do dietního deníku. Dietní deníky jsou účinné, protože Vás upozorní na to, co jste snědl(a), kolik toho bylo a mohou být základem pro změnu jídelníčku.


 2. Určete si, kolik chcete zhubnout

  Přemýšlejte o tom, o kolik byste chtěl(a) snížit svou hmotnost a stanovte si cílovou tělesnou hmotnost. Reálným cílem je zhubnout mezi 5 a 10 % z Vaší původní hmotnosti. Váhový úbytek může během týdnů kolísat. Měl(a) byste se snažit docílit postupného stabilního váhového úbytku kolem 0,5 kg týdně.


 3. Stanovte si množství kalorií a tuků

  Aby se Vám lépe hublo, potřebujete mít stanoveny dvě denní cílové hodnoty – jednu pro kalorie a druhou pro tuky. Další rady viz Další užitečné informace v bodě 6.


  Užívání přípravku Orlistat Teva Dospělí starší 18 let

  • Užívejte jednu tobolku třikrát denně.

  • Užívejte přípravek Orlistat Teva těsně před, v průběhu, nebo nejpozději jednu hodinu po jídle. Obvykle to znamená jednu tobolku se snídaní, obědem a večeří. Ujistěte se, že tato tři jídla jsou vyvážená, nízkokalorická a se sníženým obsahem tuků.

  • Pokud vynecháte jídlo, nebo jídlo neobsahuje žádný tuk, tobolku neužívejte. Přípravek Orlistat Teva účinkuje pouze tehdy, pokud je podán se stravou obsahující tuk.

  • Spolkněte celou tobolku a zapijte ji vodou.

  • Neužívejte více než tři tobolky denně.

  • Jezte nízkotučná jídla, abyste snížil(a) riziko výskytu nežádoucích účinků léčby souvisejících se stravou (viz bod 4).

  • Snažte se být fyzicky aktivnější dříve, než začnete užívat tobolky. Fyzická aktivita je důležitou součástí programu na snížení tělesné hmotnosti. Pokud jste předtím necvičil(a), poraďte se nejdříve se svým lékařem.

  • Pokračujte ve fyzické aktivitě během užívání Orlistatu Teva a i poté, co s jeho užíváním skončíte.


   Jak dlouho by se měl přípravek Orlistat Teva užívat?

  • Přípravek Orlistat Teva se nemá užívat déle než šest měsíců.

  • Pokud nezhubnete během 12 týdnů užívání přípravku Orlistat Teva, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

   Možná budete muset přestat přípravek Orlistat Teva užívat.

  • Úspěšné zhubnutí nespočívá ve změně jídelníčku na krátkou dobu a pak v návratu ke starým návykům. Lidé, kteří zhubli a váhový úbytek si udrželi, museli změnit životní styl, včetně změn týkajících se toho, co jedí a jak jsou aktivní.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Orlistat Teva, než jste měl(a)

Neužívejte více než tři tobolky denně.

Nebuďte znepokojeni, když nemáte žádný z těchto problémů. Neznamená to, že tobolky nepůsobí.


 1. Jak přípravek Orlistat Teva uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí data použitelnosti uvedeném na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

  Tobolky v lahvičkách by měly být spotřebovány během 6 měsíců po prvním otevření lahvičky.


  Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 2. Obsah balení a další informace Co přípravek Orlistat Teva obsahuje

  • Léčivou látkou je orlistatum (orlistat). Jedna tvrdá tobolka obsahuje orlistatum 60 mg.

  • Pomocnými látkami jsou:

náplň tobolky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), hydrofobní koloidní oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát

obal tobolky: želatina, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171)


Jak přípravek Orlistat Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Orlistat Teva jsou tobolky s víčkem i tělem světle modré barvy.

Orlistat Teva se dodává v baleních po 42, 60, 84, 90 a 120 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha, Česká republika

Výrobce

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA 19 Pelplińska Street,

83-200 Starogard Gdański Polsko


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren Německo


RONTIS HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A.

  1. BOX 3012 Larisa Industrial Area Larisa, 41004

   Řecko

   Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

   Česká republika: Orlistat Teva

   Belgie: Orlistat Teva harde capsules

   Německo: Orlistat-ratiopharm 60 mg Hartkapseln

   Portugalsko: Sthen

   Velká Británie (Severní Irsko): Orlistat 60 mg capsules, hard


   Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 4. 2021

   DALŠÍ UŽITEČNÉ INFORMACE


   Rizika nadváhy

   Nadváha ovlivňuje Vaše zdraví a zvyšuje u Vás riziko rozvoje závažných zdravotních problémů, jako jsou:

   • Vysoký krevní tlak

   • Diabetes (cukrovka)

   • Srdeční onemocnění

   • Mozková mrtvice

   • Určité typy nádorů

   • Osteoartróza

Promluvte si s lékařem o rizicích rozvoje těchto onemocnění.


Význam snižování tělesné hmotnosti

Hubnutí a udržování váhového úbytku, např. zlepšením Vaší stravy a zvýšením fyzické aktivity, Vám může pomoci snížit riziko závažných zdravotních problémů a zlepšit Váš zdravotní stav.


Užitečné rady týkající se diety a Vaší cílové hodnoty kalorií a tuků během užívání přípravku Orlistat Teva

Orlistat Teva se má užívat v kombinaci s nízkokalorickou dietou se sníženým obsahem tuků. Tobolky účinkují tak, že zabraňují vstřebání části tuků. Můžete však stále jíst jídla ze všech hlavních skupin potravin.


Ačkoliv byste se měl(a) zaměřit na obsah kalorií a tuků ve Vaší stravě, je důležité, aby Vaše dieta byla vyvážená. Měl(a) byste si vybírat jídla, která obsahují rozličné živiny, a naučit se jíst dlouhodobě zdravě.


Pochopení významu cílových hodnot kalorií a tuků

Prostřednictvím kalorií se měří energie, kterou potřebuje Vaše tělo. Někdy se označují jako kilokalorie nebo kcal. Energie může být rovněž měřena v kilojoulech, které také můžete najít na potravinových etiketách.


Program na snížení tělesné hmotnosti pomocí přípravku Orlistat Teva kombinuje užívání tobolek s dietním plánem a širokou škálu prostředků, které Vám pomohou pochopit, jak dodržovat nízkokalorickou dietu se sníženým obsahem tuků a s pokyny, abyste se stal(a) více aktivní.