Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Trelema

CENY

50MG TBL FLM 14 II

Velkoobchod: 214,60 Kč
Maloobchodní: 320,56 Kč
Uhrazen: 221,12 Kč

100MG TBL FLM 56 II

Velkoobchod: 1 695,45 Kč
Maloobchodní: 2 273,34 Kč
Uhrazen: 1 477,86 Kč

150MG TBL FLM 56 II

Velkoobchod: 2 540,33 Kč
Maloobchodní: 3 359,37 Kč
Uhrazen: 2 166,16 Kč

200MG TBL FLM 56 II

Velkoobchod: 3 388,47 Kč
Maloobchodní: 4 422,94 Kč
Uhrazen: 2 831,99 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


image

Trelema 50 mg potahované tablety Trelema 100 mg potahované tablety Trelema 150 mg potahované tablety Trelema 200 mg potahované tablety lacosamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, částečně substituovaná hyprolosa, hyprolosa, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol 3350, oxid titaničitý (E 171), mastek, barviva*

*Barviva:

tableta 50 mg: červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172) a hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

image

tableta 100 mg: žlutý oxid železitý (E 172)

tableta 150 mg: žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172) a černý oxid železitý

(E 172)

tableta 200 mg: hlinitý lak indigokarmínu (E 132).

Jak Trelema vypadá a co obsahuje toto balení

Trelema 50 mg jsou růžové, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.


image

Trelema 100 mg jsou žluté, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.


image

Trelema 150 mg jsou hnědé, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.


image

Trelema 200 mg jsou modré, oválné potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.


Balení přípravku Trelema obsahuje 10, 14, 20, 28, 30, 40, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120 a 168 potahovaných tablet. Balení jsou k dispozici v PVC/Al blistrech nebo v PVC/PVdC/Al blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci G.L.Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach Rakousko


Výrobce G.L.Pharma GmbH Schlossplatz 1

8502 Lannach Rakousko


Delorbis Pharmaceuticals Ltd. 2643 Ergates, Lefkosia

Kypr


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 6. 2022