Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Fulvestrant EVER Pharma

CENY

250MG INJ SOL ISP 3X(2X5ML)

Velkoobchod: 27 398,31 Kč
Maloobchodní: 31 684,70 Kč
Uhrazen: 212,83 Kč

250MG INJ SOL ISP 2X(2X5ML)

Velkoobchod: 18 265,54 Kč
Maloobchodní: 21 437,74 Kč
Uhrazen: 456,49 Kč

250MG INJ SOL ISP 2X5ML+2J

Velkoobchod: 9 132,77 Kč
Maloobchodní: 11 171,69 Kč
Uhrazen: 681,07 Kč

250MG INJ SOL ISP 1X5ML+J

Velkoobchod: 4 566,38 Kč
Maloobchodní: 5 900,04 Kč
Uhrazen: 1 776,39 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Fulvestrant EVER Pharma 250 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

fulvestrantum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Likvidace

Předplněná stříkačka je určena pouze k jednorázovému použití.

Tento léčivý přípravek může představovat riziko pro vodní prostředí. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.