Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Vesicare

CENY

10MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 2 711,42 Kč
Maloobchodní: 3 573,92 Kč
Uhrazen: 1 501,93 Kč

5MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 2 480,42 Kč
Maloobchodní: 3 283,60 Kč
Uhrazen: 2 247,60 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Vesicare 5 mg potahované tablety Vesicare 10 mg potahované tablety solifenacini succinas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře, než začnete Vesicare užívat.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vesicare se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem


Děti a dospívající

Vesicare není určen pro podávání dětem a dospívajícím do 18 let.


Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře, než začnete Vesicare užívat.


Váš lékař před zahájením léčby přípravkem Vesicare posoudí jiné možné příčiny častého močení, např. srdeční selhání (neschopnost srdce pumpovat krev v přiměřeném množství) nebo onemocnění ledvin. Pokud máte infekci močových cest, Váš lékař Vám předepíše antibiotikum (lék proti bakteriální infekci).


Další léčivé přípravky a Vesicare

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Je zvláště důležité Vašeho lékaře informovat, pokud užíváte:


Jak Vesicare vypadá a co obsahuje toto balení

Vesicare 5 mg jsou kulaté světle žluté potahované tablety s vyznačeným logem společnosti a kódem „150“ na téže straně.

Vesicare 10 mg jsou kulaté světle růžové potahované tablety s vyznačeným logem společnosti a kódem „151“ na téže straně.

Vesicare tablety jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 nebo 200 tablet a v HDPE lahvičkách s PP víčkem ve velikosti balení 100 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

Astellas Pharma s.r.o. Rohanské nábřeží 678/29 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika


Výrobce

Astellas Pharma Europe BV Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Nizozemsko


Tento přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:


Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko a Velká Británie: Vesicare

Itálie: Vesiker Německo: Vesikur Irsko: Vesitirim

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 3. 2020