Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Sulpirol

CENY

50MG CPS DUR 100

Velkoobchod: 160,58 Kč
Maloobchodní: 241,53 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

200MG TBL NOB 100

Velkoobchod: 202,51 Kč
Maloobchodní: 302,87 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Sulpirol 50 mg tvrdé tobolky


sulpiridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů:

stearát, mastek, oxid titaničitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 171).


Jak Sulpirol vypadá a co obsahuje toto balení

Sulpirol jsou tvrdé tobolky barvy slonové kosti obsahující bílý homogenní prášek.

Tobolky jsou baleny v PP/Al blistru a v krabičce.

Velikost balení

20, 50 a 100 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držit el ro zh o d n u tí o reg istra ci a v ý ro b ce Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG

Industriestrasse 25

D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce

SALUTAS-PHARMA GmbH, Barleben, Německo LEK S.A., Varšava, Polsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 11. 2020