Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Sapropterin Dipharma

Příbalová informace: informace pro uživatele


Sapropterin Dipharma 100 mg prášek pro perorální roztok Sapropterin Dipharma 500 mg prášek pro perorální roztok sapropterini dihydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


askorbová (E 300). Viz bod 2. „Sapropterin Dipharma obsahuje draslík“.


Jak Sapropterin Dipharma vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek pro perorální roztok je čirý, bílý až nažloutlý. Prášek je naplněn do sáčků, které obsahují 100 mg nebo 500 mg sapropterin-dihydrochloridu.

Balení obsahuje 30 sáčků.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dipharma B.V.

Prins Bernhardplein 200 1097JB Amsterdam Nizozemsko


Výrobce

Depo-Pack S.r.l.

Via Giovanni Morandi 28 21047 Saronno (VA)

Itálie


nebo


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Malta


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

.