Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Anxila

CENY

10MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 136,17 Kč
Maloobchodní: 205,21 Kč
Uhrazen: 82,01 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Anxila 10 mg potahované tablety

escitalopramum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek Anxila vypadá a co obsahuje toto balení


Tablety jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


Potahované tablety přípravku Anxila jsou dostupné v blistrech po 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100

a 200 tabletách balených v krabičkách a 250 tabletách v lahvičce (HDPE) a víčkem (PP) garantujícím neporušenost obalu.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 10. 2021


www.sukl.cz).