Domovská stránka Domovská stránka

Novofem
norethisterone and estrogen

CENY

1MG+1MG/1MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 113,91 Kč
Maloobchodní: 171,66 Kč
Uhrazen: 109,38 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Novofem potahované tablety

Estradiolum/Norethisteroni acetas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Červené potahované tablety obsahují: estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum).

Bílé potahované tablety obsahují: estradiolum 1 mg (jako estradiolum hemihydricum) a

norethisteroni acetas 1 mg.

– Dalšími složkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-

stearát.

Potahová vrstva (červené tablety) obsahuje: hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E 171), propylenglykol, a červený oxid železitý (E 172).

Potahová vrstva (bílé tablety) obsahuje: hypromelosu, triacetin a mastek


Jak Novofem vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm. Na červených tabletách je vyraženo NOVO 282. Na

bílých tabletách je vyraženo NOVO 283.

Jedno balení po 28 tabletách obsahuje 16 červených tablet a 12 bílých tablet. Dostupné velikosti balení:

1x28 potahovaných tablet

3x28 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Dánsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Členské státy EHP: Novofem - s výjimkou pro

Francie: Novofemme Španělsko: Duofemme


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 9. 2020Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách České republiky/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese https://www.sukl.cz.

NÁVOD PRO POUŽITÍ


Návod k použití kalendářového balení


  1. Nastavení otočného lékového kalendáře

   Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu, směřoval proti plastovému jazýčku.


   Act_pic1-280


  2. Jak si vezmete první tabletu

   Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.


   Act_pic2a-280 Act_pic2b-280


  3. Otočte víčkem každý den

Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o 1 pozici ve směru hodinových ručiček, jak znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte 1 tabletu jedenkrát denně.

Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku.


Act_pic3-280