Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis

CENY

40MG/12,5MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 208,05 Kč
Maloobchodní: 310,98 Kč
Uhrazen: 251,10 Kč

80MG/12,5MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 340,00 Kč
Maloobchodní: 500,06 Kč
Uhrazen: 403,26 Kč

80MG/25MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 370,00 Kč
Maloobchodní: 540,98 Kč
Uhrazen: 421,23 Kč

80MG/12,5MG TBL NOB 98

Velkoobchod: 617,00 Kč
Maloobchodní: 872,74 Kč
Uhrazen: 533,96 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis 80 mg/25 mg tablety telmisartanum/hydrochlorothiazidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Co naleznete v této příbalové informaci


 1. Co je přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid

  Xantis užívat

 3. Jak se přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Jak přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis uchovávat

 6. Obsah balení a další informace


 1. Co je přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis a k čemu se používá


  Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis je kombinace dvou léčivých látek, telmisartanu a hydrochlorothiazidu v jedné tabletě. Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.


  • Telmisartan patří mezi léčiva známá jako antagonisté receptoru angiotenzinu II. Angiotenzin II, látka vyskytující se přirozeně v těle, navozuje zúžení krevních cév a tedy zvýšení krevního tlaku. Telmisartan tento účinek angiotenzinu II blokuje, rozšiřuje cévy, a tím snižuje krevní tlak.


  • Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků, které se nazývají thiazidová diuretika.

   Způsobují zvýšení vylučování moči, což vede ke snížení krevního tlaku.


  • Pokud se hypertenze neléčí, může navodit poškození krevních cév v řadě orgánů, které může někdy vést k srdeční příhodě, selhání srdce nebo ledvin, mozkové cévní příhodě nebo slepotě. Až do vzniku těchto stavů pacient obvykle žádné příznaky hypertenze nepozoruje. Proto je pravidelné sledování krevního tlaku důležité k ověření, zda jsou jeho hodnoty v normálním rozmezí.


   Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) u dospělých pacientů, u kterých není krevní tlak dostatečně upraven při použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis 80 mg/12,5 mg nebo u pacientů,

   kteří byli předtím léčeni telmisartanem a hydrochlorothiazidem, podávanými samostatně nebo hydrochlorothiazidu.


 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis užívat

  Neužívejte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis

  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné sulfonamidům.

  • jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se užívání přípravku

   Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis v časném těhotenství – viz bod Těhotenství.)

  • jestliže trpíte těžkou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže

   s odtokem žluči ze žlučníku) nebo jinou poruchou.

  • jestliže máte těžké onemocnění ledvin.

  • jestliže Vás lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila.

  • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a)přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.


  Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo

  lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis.


  Upozornění a opatření


  Před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte nebo jste trpěli jakýmkoli z následně uvedených stavů nebo onemocnění:


  • nízký krevní tlak (hypotenze); může se objevit tehdy, jestliže jste nedostatečně zavodněni (při dehydrataci způsobené nadměrnou ztrátou vody z těla), pokud je v těle nedostatek soli způsobený močopudnými léky (diuretiky), dietou s nízkým obsahem soli, průjmem, zvracením nebo hemodialýzou

  • onemocnění ledvin nebo transplantovaná ledvina

  • zúžení tepny, která přivádí krev do ledviny, a to na jedné nebo na obou stranách (tzv.

   stenóza renální arterie)

  • onemocnění jater

  • srdeční potíže

  • cukrovka (diabetes)

  • dna

  • zvýšené hladiny aldosteronu (zadržování vody a solí v těle spojené s kolísáním hladin

   různých minerálů v krvi)

  • onemocnění nazývané systémový lupus erythematodes (nebo krátce „lupus“ či „SLE“), při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo.

  • léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede ke snížení vidění nebo bolesti oka. Může se jednat o příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze) nebo o zvýšený tlak v oku a může k němu dojít během hodin až týdnů po použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis. Bez léčby může dojít k trvalé ztrátě zraku.

  • jste prodělal(a) rakovinu kůže nebo se vám na kůži během léčby objevila neočekávaná poškození. Léčba hydrochlorothiazidem, zejména dlouhodobé užívání vysokých dávek, může zvýšit riziko vzniku některých typů rakoviny kůže a rtů (nemelanomový kožní

  nádor). Během užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis si chraňte kůži před expozicí slunečnímu nebo ultrafialovému záření.


  Před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se poraďte se svým lékařem:


  • pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

   • inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

   • aliskiren.

    Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

    Viz také informace v bodě: Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazide Xantis”.

  • jestliže užíváte digoxin.


  Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžet e být) těhotná. Podávání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).


  Léčba hydrochlorothiazidem může vést k poruchám rovnováhy elektrolytů v těle. Mezi typické příznaky svědčící pro poruchu rovnováhy vody a elektrolytů patří suchost v ústech, slabost, letargie, spavost, neklid, bolesti svalů nebo svalové křeče, nevolnost (nauzea), zvracení, svalová únava a abnormálně rychlý srdeční rytmus (rychlejší než 100 úderů za minutu). Jestliže se u Vás projeví některý z uvedených příznaků, informujte svého lékaře.


  Měli byste také oznámit svému lékaři, jestliže u sebe zjistíte zvýšenou citlivost kůže na účinky slunečního záření s projevy spálení (jako je zčervenání, svědění, otok, tvorba puchýřů), které se objevují rychleji než je běžné.


  Jestliže Vás čeká chirurgická operace nebo narkóza, musíte informovat lékaře o tom, že užíváte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis.


  Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.


  Děti a dospív ají cí

  Použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.


  Další léčivé přípravky a přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis


  Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař bude možná potřebovat změnit dávkování nebo přijmout další opatření. V určitých případech bude třeba ukončit užívání některých léků. Při podávání současně s přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny v následujícím seznamu:


  • léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese

  • léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi (s hypokalémií), jako jsou jiné močopudné léky (diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison), hormon ACTH, amfotericin (lék proti plísním), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od ní odvozené přípravky

  • léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi - draslík šetřící močopudné léky (diuretika), přípravky doplňující draslík, náhražky soli obsahující draslík, inhibitory ACE, cyklosporin (imunitu potlačující lék) a další léčivé přípravky jako je heparin sodný

   (přípravek působící proti srážení krve).

  • léky, které jsou ovlivněny změnami hladiny draslíku v krvi, jako jsou léky užívané při onemocnění srdce (například digoxin), nebo léky užívané ke kontrole srdečního rytmu (například chinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), léky užívané u mentálních poruch (například thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin) a jiné léky, jako určitá antibiotika (například sparfloxacin, pentamidin), nebo určité léky užívané při léčbě alergických reakcí (například terfenadin).

  • léky používané při léčbě diabetu (inzuliny nebo perorální přípravky, jako je metformin).

  • cholestyramin a kolestipol, tj. léky ke snížení hladiny tuků v krvi.

  • léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin.

  • léky uvolňující svalové napětí, jako je tubokurarin.

  • léky doplňující přísun vápníku a vitamínu D.

  • anticholinergní léky (léky používané k léčbě řady onemocnění, jako jsou křeče v oblasti trávicího traktu, bolestivé stahy močového měchýře, astma, kinetóza - nevolnost při jízdě dopravními prostředky, bolestivé svalové stahy, Parkinsonova nemoc, nebo jako pomocné léky při anestezii), například atropin a biperiden.

  • amantadin (lék používaný k léčbě Parkinsonovy nemoci a také k léčbě nebo prevenci určitých onemocnění způsobených viry).

  • jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, kortikosteroidy, léky proti bolesti (například nesteroidní protizánětlivé léky [NSAIDs]), přípravky k léčbě rakoviny, dny nebo artritidy.

  • pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis a „Upozornění a opatření“

  • digoxin


  Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis může zvýraznit účinek jiných léků ke snížení krevního tlaku nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat (např. baklofen, amifostin). Krevní tlak může být dále snížen alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať, když vstanete. Pokud při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis nastane potřeba přizpůsobit dávku jiného léku, musíte se poradit s lékařem.


  Účinek přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis může být omezen při současném užíváním léků ze skupiny NSA (jde o tzv. nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen).


  Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis s jídlem a alkoholem

  Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis lze užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.


  Vyhněte se konzumaci alkoholu, dokud se neporadíte s lékařem. Požití alkoholu může vést k výraznějšímu poklesu krevního tlaku a/nebo ke zvýšení rizika vzniku závratí či mdloby.


  Těhotenství a kojení


  Těho tenstv í

  Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis. Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se nedoporučuje na začátku těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsící těhotenství způsobit při užívání závažné poškození dítěte.


  Kojen í

  Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit.


  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů


  Někteří lidé mohou při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis cítit závrať nebo

  únavu. Jestliže máte závratě nebo se cítíte unaveni, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.


  Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis obsahuje mléčný cukr (laktózu) Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis se svým lékařem.


  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě “bez sodíku”.

 3. Jak se přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis užívá


  Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře.

  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Doporučená dávka přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis je jedna tableta denně. Snažte se užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis můžete užívat spolu s jídlem i bez jídla. Tablety polykejte nerozkousané a zapíjejte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Pokud lékař neurčí jinak, je důležité užívat přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis každý den.


  Pokud vaše játra nepracují správně obvyklá dávka by neměla překročit 40 mg/12,5 mg jednou denně.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis, než jste měl(a) Pokud jste nedopatřením požili větší množství tablet, mohou se objevit příznaky, jako je nízký krevní tlak a rychlý srdeční tep. Též byl hlášen pomalý srdeční tep, závratě, zvracení, pokles funkce ledvin až selhání funkce ledvin. Z důvodu obsahu hydrochlorothiazidové složky může dojít též k významnému snížení krevního tlaku a krevní hladiny draslíku, což může vyvolat pocit na zvracení, spavost a svalové křeče a/nebo nepravidelný srdeční tep spojený se současným užíváním léčivých přípravků jako je digitalis nebo některé antiarytmické léčby. Poraďte se ihned s lékařem, lékárníkem, nebo na nejbližším pohotovostním oddělení nemocnice.


  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis

  Pokud zapomenete užít pravidelnou dávku léku, nemějte obavy. Užijte ji ihned, jakmile si to uvědomíte, a poté pokračujte v předchozím dávkovacím schématu. Pokud byste si jeden den svou dávku léku nevzali, vezměte si další den normální dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.


  Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

  lékárníka.


 4. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

  Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

  Musíte okamžitě navštívit lékaře, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků: Sepse* (často nazývaná "otrava krve"), je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla,

  rychlý otok kůže a sliznic (angioedém); vznik puchýřů a olupování horní vrstvy kůže (toxická

  epidermální nekrolýza); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 pacienta z 1000) nebo mají neznámou frekvenci výskytu (toxická epidermální nekrolýza), ale jsou extrémně závažné a pacienti by měli tento přípravek přestat užívat a okamžitě navštívit lékaře. Pokud se tyto nežádoucí účinky neléčí, mohou vést k úmrtí. Zvýšený výskyt sepse byl pozorován pouze u telmisartanu, nicméně může se vyskytnout také u přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis.


  Možné nežádoucí účinky přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis:


  Časté ne žádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů): Závrať.


  Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů):

  Pokles hladiny draslíku v krvi, úzkost, mdloba (synkopa), pocity brnění, mravenčení (parestézie), pocity závratě (vertigo), rychlá srdeční činnost (tachykardie), poruchy srdečního rytmu, nízký

  krevní tlak, prudký pokles krevního tlaku po postavení, dýchavičnost (dyspnoe), průjem, sucho v ústech, plynatost, bolest zad, stahy svalů (spasmy), bolest svalů, poruchy erekce (neschopnost dosáhnout a udržet erekci), bolest na hrudi, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi.


  Vzácn é nežád oucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

  Zánět plic (zánět průdušek), aktivace nebo zhoršení systémového lupus erythematodes (onemocnění, při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo a které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečky); bolesti v krku, zánět vedlejších dutin nosních, pocity smutku (deprese), potíže s usínáním (nespavost), poruchy zraku, dechové potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit nadmutí břicha (dyspepsie), nevolnost (zvracení), zánět žaludku (gastritida), abnormální jaterní funkce (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů), zčervenání kůže (erytém), alergické reakce jako je svědění nebo vyrážka, zvýšené pocení, kopřivka (urtikárie), bolest kloubů (artralgie) a bolest končetin, svalové křeče, chřipkovité onemocnění, bolest, nízké hladiny sodíku, zvýšení hladin kreatininu, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.


  Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek mohou být možným nežádoucím účinkem u přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis, i když nebyly v klinických studiích s přípravkem pozorovány.


  Telmisartan

  U pacientů užívajících samotný telmisartan byly hlášeny další, následně uvedené nežádoucí účinky:


  Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů):

  Infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), infekce močových cest, nedostatek červených krvinek (anémie), vysoké hladiny draslíku, zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, slabost, kašel.


  Vzácn é nežád oucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

  Pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofílie), těžké alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktická reakce, poléková vyrážka), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), žaludeční nevolnost, ekzém (porucha kůže), bolest kloubů, zánět šlach, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), ospalost.


  Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 000 pacientů): Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.


  *Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým mechanismem.


  ** Během podávání telmisartanu byly hlášeny případy progresivního zjizvení plicní tkáně. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou.


  Hydrochlorothiazid

  U pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny další, následně uvedené nežádoucí účinky:


  Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů): Pocit na zvracení (nauzea), nízká hladina hořčíku v krvi.


  Vzácn é nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

  Snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby podlitin (malá tmavě červená místa na kůži nebo jiných tkáních v důsledku krvácení), vysoká hladina vápníku v krvi, bolesti hlavy.


  Velmi vzá cné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

  Zvýšené pH (narušená acidobazická rovnováha) následkem nízké hladiny chloridů v krvi.

  Nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není (četnost z dostupných údajů nelze určit):

  Zánět slinných žláz, rakovina kůže a rtů (nemelanomový kožní nádor), snížení počtu (nebo až nedostatek) buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, těžké alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktická reakce), snížená chuť k jídlu nebo nechutenství, neklid, závratě, mlhavé nebo nažloutlé vidění, pokles ostrosti zraku a vznik bolestí oka (možné příznaky prosáknutí cívnatky (efuze cévnatky), akutní krátkozrakosti nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)), zánět krevních cév (nekrotizující vaskulitida), zánět slinivky břišní, žaludeční nevolnost, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), syndrom podobný systémovému lupusu (onemocnění připomínající systémový lupus erythematodes, kdy imunitní systém útočí na vlastní tělo); kožní poruchy jako je zánět krevních cév v kůži, zvýšená citlivost k slunečnímu světlu, vyrážka, zčervenání kůž, tvorba puchýřů na rtech, v očích nebo ústech, odlupováníkůže, horečka (možné příznaky erythema multiforme), slabost, zánět ledvin nebo zhoršení funkce ledvin, přítomnost glukózy v moči (glykosurie), horečka, porucha rovnováhy elektrolytů, vysoká hladina cholesterolu v krvi, pokles objemu krve, zvýšení hladiny glukózy v krvi, obtížnost při kontrole krve/zvýšení hladiny glukózy v moči u pacnetů s diagnózou cukrovka (diabetes mellitus) nebo zvýšení hladiny tuků v krvi.


  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. Jak přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Měli byste jej uchovávat v původním obalu (uzavřeném), aby byly tablety chráněny před vlhkostí a

  světlem.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 6. Obsah balení a další informace


Co přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis obsahuje


Léčivými látkami jsou telmisartanum a hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje 80 mg telmisartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), povidon K 25 (E1201), krospovidon (E1202), magnesium- stearát (E572), meglumin, hydroxid sodný (E524), monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa (E464), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a žlutý oxid železitý (E172).


Jak přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis 80 mg/25 mg jsou kulaté dvouvrsté tablety bílé a žluté barvy.

Tablety přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis jsou k dispozici v blistrech

obsahujících 7, 10, 14, 28, 28x1, 30, 30x1, 50, 56, 84, 90, 90x1, 98, 100, 112, 126, 140, 154, 168,

182, 196 tablet.


Na trhu nemusí být všechny uvedené velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

XANTIS PHARMA LIMITED

Lemesou 5 EUROSURE TOWER

1st floor, Flat/Office 101 2112 Nicosia

Kypr


Výrobce:

LABORATORIOS LICONSA, S.A.,

Avda. Miralcampo, nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Španělsko


SOPHARMA AD

Industrial Zone 2800 Sandanski Bulharsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Belgie

Telmisartan/hydrochlorothiazide Liconsa 80/25 mg comprimés

Bulharsko

Telmimed Plus 80/25 mg tablets

Česká republika

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis

Francie

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Liconsa 80/25 mg tablets

Irsko

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Rowa 80/25 mg tablets

Nizozemsko

Telmisartan/Hydrochlorthiazide Liconsa 80/25 mg tabletten

Slovenská republika

Telmisartan/Hydrochlorotiazid Xantis 80 mg/25 mg


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 11. 2020