Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Neoseptolete combi citron a med


Příbalová informace: informace pro pacienta Neoseptolete combi citron a med 3 mg/1 mg pastilky benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Viz bod 2 „Neoseptolete combi citron a med obsahuje isomalt (E 953), natrium-benzoát (E 211)

a sodík“.

Jak přípravek Neoseptolete combi citron a med vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle žluté až žluté barvy. Mohou být přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm.


Přípravek Neoseptolete combi citron a med je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40

pastilkách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohman-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika

Neoseptolete combi citron a med

Irsko

Septabene Lemon and Honey 3 mg/1 mg lozenges

Německo

Septolete mit Zitronen-Honig-Geschmack 3 mg/1 mg Lutschtabletten


Tato příbalová informace byla naposledy revidována


6. 2. 2019