Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Leflunopharm

CENY

20MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 656,77 Kč
Maloobchodní: 925,24 Kč
Uhrazen: 130,56 Kč

10MG TBL FLM 30

Velkoobchod: 584,45 Kč
Maloobchodní: 829,77 Kč
Uhrazen: 432,43 Kč

20MG TBL FLM 100

Velkoobchod: 2 869,01 Kč
Maloobchodní: 3 771,54 Kč
Uhrazen: 1 122,63 Kč


Příbalová informace: Informace pro užívatele


Leflunopharm 10 mg potahované tablety

Leflunopharm 20 mg potahované tablety

leflunomidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Jak Leflunopharm vypadá a co obsahuje toto balení


Leflunopharm 10 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté potahované tablety o průměru asi 6 mm. Leflunopharm 20 mg jsou bílé až téměř bílé potahované tablety o průměru 8 mm a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné poloviny.


Potahované tablety jsou baleny do lahviček. Leflunopharm 10 mg:

Dostupná balení jsou po 10, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovaných tabletách.

Leflunopharm 20 mg:

Dostupná balení jsou po 10, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4 Česká republika


Výrobce


Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Česká republika Leflunopharm


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 6. 2022.