Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Kardegic
acetylsalicylic acid

CENY

0,5G INJ PSO LQF 6+6X5ML

Velkoobchod: 323,57 Kč
Maloobchodní: 477,65 Kč
Uhrazen: 351,94 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta Kardegic 0,5 g prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok lysini racemici acetylsalicylas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

injekci 5 ml pro rozpuštění 1 g prášku).


Jak přípravek Kardegic vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Kardegic je bílý prášek v injekční lahvičce a bezbarvá čirá tekutina v ampulce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce:

Delpharm Dijon, Quétigny, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 1. 2022