Domovská stránka Domovská stránka

Arupsan
eslicarbazepine


Příbalová informace: informace pro uživatele


ARUPSAN 200 mg tablety ARUPSAN 800 mg tablety eslicarbazepini acetas


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Jak přípravek ARUPSAN vypadá a co obsahuje toto balení


200 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé, nepotahované tablety s vyraženým „V1“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Velikost tablety je přibližně 11,00 x 5,70 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


image

800 mg: Bílé až téměř bílé, podlouhlé, nepotahované tablety s vyraženým „V7“ na jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně. Velikost tablety je přibližně 19,00 x 9,80 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.


200 mg:

Tablety jsou baleny v blistrech v krabičkách obsahujících 20, 30 nebo 60 tablet a v HDPE lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem v krabičkách obsahujících 60 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


image

800 mg:

Tablety jsou baleny v blistrech v krabičkách obsahujících 20, 30 nebo 60 tablet a v HDPE lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem v krabičkách obsahujících 30 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Accord Healthcare Polska, Sp. Z.o.o, ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko


Výrobce

Laboratori Fundacio Dau

C/c 12-14 Poligon Industrial Zona Franca 08040 Barcelona

Španělsko


Pharmadox Healthcare Limited KW20A Kordin Industrial Park PLA 3000, Paola

Malta


Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o. Ul.Lutomierska 50, 95-200, Pabianice

Pabianice 95-200 Polsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Švédsko

ARUPSAN

Dánsko

ARUPSAN

Česká republika

ARUPSAN

Chorvatsko

ARUPSAN

Slovenská republika

ARUPSAN

Španělsko

ARUPSAN 200mg comprimidos EFG ARUPSAN 800mg comprimidos EFG

Itálie

ARUPSAN

Portugalsko

ARUPSAN

Velká Británie (Severní Irsko)

ARUPSAN


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4. 6. 2021