Domovská stránka Domovská stránka

Calcium Resonium
polystyrene sulfonate


Příbalová informace: informace pro uživatele


Calcium Resonium prášek pro perorální/rektální suspenzi

calcii polystyrensulfonas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Calcium Resonium se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při souběžném podávání přípravku Calcium Resonium s jinými léčivými přípravky podávanými ústy (perorálně) může dojít ke snížení jejich vstřebávání ze zažívacího ústrojí a tím snížení jejich účinnosti. Přípravek Calcium Resonium se užívá alespoň 3 hodiny před a 3 hodiny po podání jiných perorálních léčivých přípravků. U pacientů s gastroparézou („ochrnutí“ žaludku) se doporučují 6hodinové intervaly mezi užíváním.

- Nedoporučuje se současné podávání přípravku Calcium Resonium se sorbitolem, protože byly hlášeny případy nekrózy (odumírání tkáně) střev, která může vést k úmrtí.


Jak přípravek Calcium Resonium vypadá a co obsahuje toto balení


Přípravek Calcium Resonium je žlutohnědý, velmi jemný prášek. Nádobka obsahuje 300 g přípravku.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/ 176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce

Sanofi Winthrop Industrie, 196 rue du Maréchal Juin, 45200 Amilly, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 11. 2021