Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Azzavix


Příbalová informace: informace pro pacienta


Azzavix 500 mg enterosolventní tablety

mesalazinum


Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


V případě jakýchkoliv alergických projevů (např. vyrážky, svědění) nebo křečí, bolesti břicha, silné bolesti hlavy a horečky v průběhu léčby neužívejte více tablet a okamžitě to oznamte lékaři.


Před léčbou a během léčby Vám možná bude chtít lékař pravidelně provádět testy krve a moči, aby zkontroloval funkci jater, ledvin, krve a plic.


Při užívání mesalazinu může dojít k tvorbě ledvinových kamenů. Mezi příznaky mohou patřit bolest po obou stranách břicha (bolest v boku) a krev v moči. Během léčby mesalazinem dbejte na dostatečný příjem tekutin.


V souvislosti s léčbou mesalazinem byly hlášeny závažné kožní nežádoucí účinky, včetně Stevensova-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy. Pokud si všimnete kteréhokoli z příznaků souvisejících s těmito závažnými kožními nežádoucími účinky uvedenými v bodě 4, přestaňte mesalazin užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.


Děti a dospívající


Jsou jen omezené informace o bezpečnosti používání tohoto přípravku u dětí a dospívajících. Nepodávejte dětem do 5 let.


Další léčivé přípravky a přípravek Azzavix


Obecně platí, že během užívání přípravku Azzavix můžete pokračovat v užívání jiných léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, včetně volně prodejných, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Azzavix se může vzájemně ovlivňovat s některými léky, pokud se podávají současně. Zejména se jedná o:


Jak přípravek Azzavix vypadá a co obsahuje toto balení


Azzavix jsou oválné enterosolventní tablety s oranžovou potahovou vrstvou.

Tento přípravek je dodáván na trh v OPA/Al/PVC//Al blistru v balení v krabičkách obsahujících 100 enterosolventních tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Faes Farma, S.A.

Kalea Maximo Aguirre 14 48940 Leioa (Bizkaia) Španělsko


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod následujícími názvy:


Rakousko: Azzavix 500 mg magensaftresistente Tablette Česká republika: Azzavix 500 mg enterosolventní tableta Maďarsko: Azzavix 500 mg gyomornedv-ellenálló tabletta Irsko: Galtasa 500 mg gastro-resistant tablets

Polsko: Salaza

Rumunsko: Salcrozine 500 mg comprimat gastrorezistent Slovensko: Azzavix 500 mg gastrorezistentná tableta Španělsko: Mecolvix 500 mg comprimidos gastroresistentes

Spojené království (Severní Irsko): Salcrozine 500 mg gastro-resistant tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 7. 2021.