Domovská stránka Domovská stránka

Aripiprazole Accord Healthcare
aripiprazole

CENY

10MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 938,18 Kč
Maloobchodní: 1 296,70 Kč
Uhrazen: 981,63 Kč

15MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 1 440,35 Kč
Maloobchodní: 1 945,03 Kč
Uhrazen: 1 472,41 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 2 026,16 Kč
Maloobchodní: 2 698,97 Kč
Uhrazen: 2 226,35 Kč

10MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 977,74 Kč
Maloobchodní: 2 636,65 Kč
Uhrazen: 2 321,58 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Aripiprazole Accord Healthcare 10 mg tablety Aripiprazole Accord Healthcare 15 mg tablety aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aripiprazole Accord Healthcare se poraďte se svým lékařem.


Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že si chcete ublížit.

Před léčbou přípravkem Aripiprazole Accord Healthcare, informujte svého lékaře, pokud máte:


Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které vám brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o tom svého lékaře.


Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo Váš pečovatel/příbuzný Vašeho lékaře, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo „malou“ cévní mozkovou příhodu.


Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.


Informujte svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci či ošetřovatelé zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se pro Vás neobvyklým způsobem a že nemůžete odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či ostatní. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami kontroly a může mezi ně patřit návykové hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo zvýšený výskyt či intenzita sexuálních myšlenek a pocitů.

Váš lékař Vám mo žná bude muset sní žit dávku, nebo přípravek vysadit.


Aripiprazol může způsobit ospalost, pokles krevního tlaku při vstávání, závratě a změny ve schopnosti pohybu a udržování rovnováhy, což může vést k pádům. Buďte opatrný(á), zejména pokud jste vyššího věku nebo nějak oslaben(a).


Děti a dospívající

Přípravek Aripiprazole Accord Healthcare není určen k užívání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je u těchto pacientů bezpečný a účinný.


Další léčivé přípravky a přípravek Aripiprazole Accord Healthcare

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.


Léky na snížení krevního tlaku: přípravek Aripiprazole Accord Healthcare může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení krevního tlaku. Svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole Vašeho krevního tlaku.


Užívání přípravku Aripiprazole Accord Healthcare s některými léky může znamenat, že lékař Vám bude muset změnit dávkování přípravku Aripiprazole Accord Healthcare nebo jiných léků. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

- fixace očních bulbů v jedné pozici,


Jak přípravek Aripiprazole Accord Healthcare vypadá a co obsahuje toto balení

Aripiprazole Accord Healthcare 10 mg tablety jsou ve tvaru tobolky, bikonvexní a bílé, o rozměrech 8

mm x 5 mm, s vyraženým "10" na jedné straně a "ZL" na druhé straně.


image

Aripiprazole Accord Healthcare 15 mg jsou kulaté, bikonvexní a bílé, o rozměru 7 mm, s vyraženým "15" na jedné straně a "ZL" na druhé straně.


Velikosti balení:

Blistry s protlačovací folií: 14, 28, 30, 56, a 98 tablet.

Lahvičky s vysoušedlem nebo bez něj: 100 tablet


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko


Výrobci

Actavis Ltd.

BLB016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


image

Actavis ehf.

Reykjavikurvegi 78, Hafnarfjordur IS-220

Island


image

Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitza 2600

Bulharsko


image

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Appelhof 13, Oudehaske, 8465RX,

Nizozemsko


image

Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) B.V. Neptunus 12, Herenveen, 8448CN,

Nizozemsko


image

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjordur Island


Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod těmito názvy:


Bulharsko Aripiprazole Accord Healthcare Česká republika Aripiprazole Accord Healthcare Dánsko Aripiprazol Accord Healthcare

Finsko Aripiprazole Accord Healthcare

Irsko Aripiprazole Accord Healthcare


Island Aripiprazol Accord Healthcare

Kypr Aripiprazole/Accord Healthcare 10 mg, 15 mg, 30 mg Maďarsko Aripiprazole Accord Healthcare 10 mg, 15 mg, 30 mg tabletta Malta Aripiprazole Accord Healthcare

Norsko Aripiprazole Accord Healthcare

Polsko Aripiprazole Accord Healthcare

Rakousko Aripiprazole Accord Healthcare 10 mg, 15 mg, 30 mg Tabletten


Rumunsko Aripiprazole Accord Healthcare 10 mg, 15 mg comprimate

Řecko Aripiprazole/Accord Healthcare 10 mg, 15 mg, 30 mg


Švédsko Aripiprazole Accord Healthcare

Slovinsko Aripiprazole Accord Healthcare


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 5. 2020