Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Mucosolvan long effect
ambroxol


Příbalová informace: informace pro uživatele


Mucosolvan long effect 75 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

ambroxoli hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Mucosolvan long effect se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

obsahuje ambroxoli hydrochloridum 75 mg.

- Pomocnými látkami jsou krospovidon, karnaubský vosk, stearylalkohol, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina, čištěná voda, bílý inkoust (obsahuje šelak, oxid titaničitý (E 171), butanol, izopropylalkohol, propylenglykol).


Jak Mucosolvan long effect vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé, želatinové, neprůhledné tobolky s bílým potiskem „MUC 01“ na červenohnědé vrchní části a béžovoranžovou spodní částí. Tobolky obsahují nažloutlé pelety s hladkými plochami a nepatrně prachového podílu.


Velikost balení: 10, 20, 50 a 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce


Držitel rozhodnutí o registraci

Do 30. 6. 2021

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika

Od 1. 7. 2021

Opella Healthcare Czech s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika


Výrobce

Delpharm Reims, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11. 5. 2021