Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Abilify Maintena
aripiprazole

CENY

15MG TBL NOB 56X1

Velkoobchod: 2 963,53 Kč
Maloobchodní: 3 890,07 Kč
Uhrazen: 0,00 Kč

400MG INJ PLQ SUR ISP 1X1,6ML+3J

Velkoobchod: 5 136,09 Kč
Maloobchodní: 6 599,49 Kč
Uhrazen: 1 042,88 Kč

400MG INJ PLQ SUS PRO 1+1X2ML

Velkoobchod: 5 136,09 Kč
Maloobchodní: 6 599,49 Kč
Uhrazen: 1 042,88 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

15MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 440,36 Kč
Maloobchodní: 1 945,04 Kč
Uhrazen: 1 472,42 Kč

10MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 858,42 Kč
Maloobchodní: 2 483,09 Kč
Uhrazen: 2 168,02 Kč

10MG TBL NOB 28X1

Velkoobchod: 1 858,42 Kč
Maloobchodní: 2 483,09 Kč
Uhrazen: 2 168,02 Kč

10MG TBL NOB 56X1

Velkoobchod: 3 716,84 Kč
Maloobchodní: 4 834,72 Kč
Uhrazen: 2 241,33 Kč

Příbalová informace: informace pro uživatele


Abilify Maintena 300 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým uvolňováním

Abilify Maintena 400 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým

uvolňováním

aripiprazolum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podáván, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Krok 2: Rekonstituce prášku

 1. Odstraňte víčka z injekční lahvičky s rozpouštědlem a práškem a otřete horní stranu sterilním tamponem napuštěným alkoholem.

 2. S použitím stříkačky s předem nasazenou jehlou natáhněte předem určený objem rozpouštědla

  z injekční lahvičky s rozpouštědlem do stříkačky. 300ml injekční lahvička:

  přidejte 1,5 ml rozpouštědla k rekonstituci prášku. 400ml injekční lahvička:

  přidejte 1,9 ml rozpouštědla k rekonstituci prášku.

  Po odebrání zůstane v injekční lahvičce malé množství zbytkového rozpouštědla. Jakékoli přebytečné množství je třeba zlikvidovat.


  image Voda


 3. Pomalu injekčně aplikujte rozpouštědlo do injekční lahvičky obsahující prášek.

 4. Odstraňte vzduch k vyrovnání tlaku v injekční lahvičce tak, že mírně zatáhnete píst zpět.


  image


 5. Následně vytáhněte jehlu z injekční lahvičky.

  Nasaďte ochranný obal jehly jednou rukou.

  Jemně zatlačte kryt proti rovnému povrchu, dokud není jehla pevně nasazená do ochranného krytu jehly.

  Zrakem se přesvědčte, že jehla je zcela nasazená do ochranného krytu jehly, a zlikvidujte ji.


  image

  image

  Zajistěte krytem Zlikvidujte


 6. Silně injekční lahvičkou třepejte po dobu minimálně 30 sekund, dokud se suspenze nebude zdát jednolitá.


  image


 7. Před podáním zrakem zkontrolujte, zda rekonstituovaná suspenze neobsahuje částice a nezměnila barvu. Rekonstituovaný přípravek je bílá až téměř bílá tekutá suspenze. Nepoužívejte, pokud rekonstituovaná suspenze obsahuje částice nebo jakkoli změnila barvu.

 8. Pokud se injekce nepodává okamžitě po rekonstituci, udržujte injekční lahvičku při teplotě do 25 °C po dobu maximálně 4 hodin a před injekcí jí silně třepejte po dobu minimálně 60 sekund,

  aby se obsah resuspendoval.

 9. Neuchovávejte rekonstituovanou suspenzi v injekční stříkačce.


Krok 3: Příprava před injekcí

 1. Z obalu odstraňte kryt, ale ne adaptér.

 2. Pomocí obalu adaptéru injekční lahvičky k manipulaci s adaptérem injekční lahvičky připojte předem zabalenou stříkačku s nástavcem luer lock k adaptéru injekční lahvičky.


  image

 3. Použijte stříkačku s nástavcem luer lock k vynětí adaptéru injekční lahvičky z balení a obal adaptéru injekční lahvičky zlikvidujte. Nikdy se nedotýkejte hrotu adaptéru.


  image


 4. Stanovte doporučený objem injekce.


  Abilify Maintena 300 mg injekční lahvička

  Dávka

  Objem k injekci

  ---

  ---

  300 mg

  1,5 ml

  200 mg

  1,0 ml

  160 mg

  0,8 ml


  Abilify Maintena 400 mg injekční lahvička

  Dávka

  Objem k injekci

  400 mg

  2,0 ml

  300 mg

  1,5 ml

  200 mg

  1,0 ml

  160 mg

  0,8 ml


 5. Otřete horní stranu injekční lahvičky s rekonstituovanou suspenzí sterilním tamponem napuštěným alkoholem.

 6. Položte injekční lahvičku s rekonstituovanou suspenzí na tvrdý povrch a přidržte ji. Připojte sestavu adaptér-stříkačka k injekční lahvičce tak, že budete držet vnější stranu adaptéru a

  zatlačíte hrot adaptéru pevně přes pryžovou zátku, dokud adaptér nezapadne na své místo.

 7. K přípravě injekce pomalu vytáhněte doporučený objem z injekční lahvičky do stříkačky

s nástavcem luer lock. V injekční lahvičce zůstane malé množství přebytečného přípravku.


image


Krok 4: Injekční postup

 1. Uvolněte stříkačku s nástavcem luer lock obsahující doporučený objem rekonstituované suspenze přípravku Abilify Maintena z injekční lahvičky.

 2. Zvolte jednu z přiložených hypodermických bezpečnostních jehel v závislosti na místě aplikace injekce a hmotnosti pacienta a nasaďte jehlu na stříkačku s nástavcem luer lock obsahující suspenzi pro injekci. Zajistěte, aby byla jehla pevně nasazená v ochranném krytu jehly, a to tak,

  že zatlačíte a otočíte po směru hodinových ručiček, a pak přímým pohybem sejmete kryt jehly z jehly.


  Tělesný typ

  Místo aplikace injekce

  Velikost jehly


  Neobézní


  Deltový sval Hýžďový sval


  23G, 25 mm

  22G, 38 mm


  Obézní


  Deltový sval Hýžďový sval


  22G, 38 mm

  21G, 51 mm


 3. Pomalu aplikujte doporučený objem formou jedné intramuskulární injekce do hýžďového nebo deltového svalu. Místo injekce netřete. Je třeba dbát na to, aby se injekce náhodně neaplikovala do cévy. Neaplikujte injekci do místa, kde jsou známky zánětu, poškození kůže, boule a/nebo modřiny.

Pouze pro hlubokou intramuskulární injekci do hýžďového nebo deltového svalu.


image

image

deltový sval hýžďový sval


Pamatujte na to, že je třeba střídat injekce do obou hýžďových nebo deltových svalů. Pokud má být léčba zahájena dvěma injekcemi, aplikujte je do dvou různých míst ve dvou různých svalech. Neaplikujte obě injekce do stejného deltového nebo hýžďového svalu.

Pokud je známo, že je pacient pomalým metabolizátorem CYP2D6, aplikujte přípravek do dvou různých deltových svalů nebo do jednoho deltového a jednoho hýžďového svalu. Neaplikujte

injekci do obou hýžďových svalů.

Sledujte, zda se neobjeví známky nebo příznaky náhodného podání do cévy.


Krok 5: Postupy po injekci

Nasaďte bezpečnostní kryt jehly podle popisu v kroku 2 e). Po injekci vhodným způsobem zlikvidujte injekční lahvičky, adaptér, jehly a stříkačku.

Lahvičky s práškem a rozpouštědlem jsou pouze na jedno použití.


image

image

Zajistěte krytem Zlikvidujte