Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Fenofix
fenofibrate

CENY

200MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 150,01 Kč
Maloobchodní: 226,06 Kč
Uhrazen: 121,38 Kč

267MG CPS DUR 30

Velkoobchod: 185,01 Kč
Maloobchodní: 277,27 Kč
Uhrazen: 137,54 Kč

200MG CPS DUR 90

Velkoobchod: 420,01 Kč
Maloobchodní: 609,19 Kč
Uhrazen: 295,18 Kč

267MG CPS DUR 90

Velkoobchod: 550,01 Kč
Maloobchodní: 784,31 Kč
Uhrazen: 365,11 Kč


Příbalová informace: informace pro uživatele


Fenofix 200 mg tvrdé tobolky Fenofix 267 mg tvrdé tobolky fenofibratum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Pouzdro tobolky: želatina, červeň allura AC (E 129), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172) (pouze u 267 mg), chinolinová žluť (E 104) (pouze u 267 mg).

Inkoust: šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglycol (E 1520), roztok amoniaku 30%, hydroxid

draselný.

Jak Fenofix vypadá a co obsahuje toto balení


Fenofix 200 mg: tobolky s červenooranžovou vrchní i spodní částí s označením FM/200 na obou částech, obsahující bílý až téměř bílý prášek s malými aglomeráty.

Fenofix 267 mg: tobolky s červenooranžovou vrchní a žlutou spodní částí s označením FM/267 na obou

částech, obsahující bílý až téměř bílý prášek s malými aglomeráty.


Velikost balení:

Fenofix 200 mg: 20, 28, 30, 60, 90 a 98 tvrdých tobolek.

Fenofix 267 mg: 28, 30, 60 a 90 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c 150 00 Praha 5 Česká republika


Výrobce

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Haarlem, 2031GA, Nizozemsko

Teva Operations Poland Sp. z.o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 1. 2021