Domovská stránka Domovská stránka

Iasibon
ibandronic acid

CENY

6MG INF CNC SOL 1

Velkoobchod: 2 742,11 Kč
Maloobchodní: 3 612,41 Kč
Uhrazen: 1 863,33 Kč

50MG TBL FLM 28

Velkoobchod: 2 743,34 Kč
Maloobchodní: 3 613,95 Kč
Uhrazen: 2 090,35 Kč

Příbalová informace: informace pro pacienta


Iasibon 1 mg koncentrát pro infuzní roztok

acidum ibandronicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Poznámka:

Aby byl vyloučen možný vznik inkompatibility, musí být Iasibon koncentrát pro infuzní roztok mísen

pouze s izotonickým roztokem chloridu sodného nebo s 5% roztokem dextrózy. Iasibon koncentrát pro infuzní roztok nesmí být mísen s roztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic. Doporučuje se použít roztok okamžitě po naředění (viz bod 5 této příbalové informace - "Jak

přípravek Iasibon uchovávat").


Přípravek Iasibon koncentrát pro infuzní roztok se aplikuje jako intravenózní infuze. Je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby nebyl Iasibon koncentrát pro infuzní roztok podán intraarteriálně nebo paravenózně, neboť by mohlo dojít k poškození tkáně.

Četnost podání

Při léčbě nádorové hyperkalcemie se Iasibon koncentrát pro infuzní roztok obvykle podává jednorázovou infuzí.


Doporučený interval opakování infuze v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a

kostními metastázami je 3-4 týdny.


Délka léčby

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodu hyperkalcemie. Léčbu je třeba opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.


U pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami se doporučuje podávat infuzi Iasibonu každé 3- 4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.


Předávkování

S akutní otravou Iasibonem koncentrátem pro infuzní roztok dosud nejsou zkušenosti. Vzhledem

k tomu, že v preklinických studiích s vysokými dávkami přípravku byly toxicitou nejvíce postiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.


Klinicky závažnou hypokalcemii (velmi nízká koncentrace vápníku v séru) lze upravit intravenózním podáním glukonanu vápenatého.