Domovská stránka Domovská stránka
AstraZeneca

Prenewel
perindopril and diuretics

CENY

2MG/0,625MG TBL NOB 30 II

Velkoobchod: 81,06 Kč
Maloobchodní: 122,16 Kč
Uhrazen: 82,31 Kč

4MG/1,25MG TBL NOB 30 II

Velkoobchod: 109,70 Kč
Maloobchodní: 165,32 Kč
Uhrazen: 93,01 Kč

8MG/2,5MG TBL NOB 28

Velkoobchod: 166,09 Kč
Maloobchodní: 249,59 Kč
Uhrazen: 114,64 Kč

8MG/2,5MG TBL NOB 30

Velkoobchod: 174,28 Kč
Maloobchodní: 261,57 Kč
Uhrazen: 116,97 Kč

2MG/0,625MG TBL NOB 28 I

Velkoobchod: 109,44 Kč
Maloobchodní: 164,93 Kč
Uhrazen: 127,75 Kč

4MG/1,25MG TBL NOB 28 I

Velkoobchod: 168,00 Kč
Maloobchodní: 252,38 Kč
Uhrazen: 184,37 Kč

4MG/1,25MG TBL NOB 90 II

Velkoobchod: 303,70 Kč
Maloobchodní: 450,55 Kč
Uhrazen: 233,65 Kč

8MG/2,5MG TBL NOB 90

Velkoobchod: 530,33 Kč
Maloobchodní: 758,34 Kč
Uhrazen: 321,11 Kč


Příbalová informace: informace pro pacienta


Prenewel 8 mg/2,5 mg tablety

perindoprilum erbuminum/indapamidum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.


Sportovci mají být varováni, že přípravek Prenewel obsahuje léčivou látku (indapamid), která může způsobit pozitivní reakci při dopingových testech.


Děti

Přípravek Prenewel nemá být podáván dětem.


Další léčivé přípravky a přípravek Prenewel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Přípravek Prenewel neužívejte souběžně s:

v bodě „Neužívejte přípravek Prenewel“ a „Upozornění a opatření“).


Přípravek Prenewel s jídlem a pitím

Přípravek Prenewel se doporučuje užívat před jídlem.


Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Těho tenství

Musíte informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař Vám doporučí vysazení přípravku Prenewel ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede Vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Prenewel není doporučené na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Prenewel nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství může způsobit závažné poškození plodu.

Koj ení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Přípravek Prenewel není doporučen kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Prenewel nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, ale u některých pacientů se mohou vyskytnout individuální reakce spojené s poklesem krevního tlaku jako je závrať nebo slabost. Dříve než začnete řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, je třeba se ujistit, že nejste tímto ovlivněn(a).


Přípravek Prenewel obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.


 1. Jak se přípravek Prenewel užívá


  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


  Doporučená dávka je jedna tableta denně.


  Pokud máte problémy s ledvinami, může Váš lékař rozhodnout o úpravě dávky. Užívejte tabletu nejlépe ráno před snídaní.

  Tabletu spolkněte a zapijte plnou sklenicí vody.


  Jestliže jste užil(a) více přípravku Prenewel, než jste měl(a)

  Jestliže jste užil(a) více tablet, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak.

  Pokud se objeví příznaky nízkého tlaku krve (spojený s nevolností, zvracením, křečemi, závratí, ospalostí, zmateností, změnami množství moči produkovaného ledvinami), může Vám pomoci lehnout si a zvednout nohy výše.


  Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Prenewel

  Je důležité užívat Váš lék každý den, protože pravidelná léčba je účinnější. Jestliže si zapomenete vzít svoji dávku přípravku Prenewel, vezměte si další v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


  Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prenewel

  Léčba vysokého tlaku krve je většinou celoživotní, proto se musíte poradit se svým lékařem, dříve než přestanete tento přípravek užívat.


  Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


 2. Možné nežádoucí účinky


  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.


  Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících účinků, který může být závažný, přestaňte

  současně užívat tento léčivý přípravek a ihned vyhledejte lékaře:

  • Závažná závrať nebo mdloba následkem nízkého krevního tlaku (Časté - mohou postihnout až 1 z 10 pacientů),

  • Pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus) (Méně časté - mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů),

  • Otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod 2

   „Upozornění a opatření”), (Méně časté - mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů),

  • Závažné kožní reakce zahrnující erythema multiforme (kožní vyrážka, která často začíná vznikem červených svědivých skvrn na obličeji, rukou nebo nohou), intenzivní kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otoky kůže, zánět sliznic (Stevensův-Johnsonův syndrom) nebo další alergické reakce (Velmi vzácné

   - mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

  • Srdečně-cévní příhody (nepravidelný srdeční tep, angina pectoris (bolesti na hrudi, čelisti nebo v zádech způsobené fyzickou námahou), srdeční záchvat) (Velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

  • Slabost v rukou nebo nohou, nebo problémy s řečí, které mohou být známkou možné cévní mozkové příhody (Velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

  • Zánět slinivky břišní, který může vyvolávat silné bolesti břicha a bolest v zádech spojené se silným pocitem nevolnosti (Velmi vzácné - mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

  • Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), které může být známkou zánětu jater (Velmi vzácné -

   mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů),

  • Život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus (Není známo),

  • Onemocnění mozku vyvolané jaterním onemocněním (jaterní encefalopatie) (Není známo).

  • Svalová slabost, křeče, citlivost nebo bolest, pokud se souběžně necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, může to být způsobeno abnormálním rozpadem svalů (Není známo).


   Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:


   Časté ( mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

  • kožní reakce u jedinců se sklonem k alergickým a astmatickým reakcím,

  • bolest hlavy,

  • poruchy vidění,

  • závrať,

  • tělesná slabost (astenie),

  • tinitus (zvonění v uších),

  • závrať s točením hlavy (vertigo),

  • mravenčení,

  • zkrácený dech,

  • kašel,

  • pocit na zvracení a zvracení (nauzea a zvracení),

  • bolest břicha,

  • poruchy chuti,

  • zažívací obtíže, průjem, zácpa,

  • svalové křeče,

  • alergické reakce (jako jsou kožní vyrážky, svědění),

  • pocit únavy,

  • nízká hladina draslíku v krvi.


   Méně čast é ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

  • výkyvy nálad,

  • poruchy spánku,

  • deprese,

  • kopřivka, červené tečky na kůži (purpura), shluky puchýřů,

  • problémy s ledvinami,

  • pocení,

  • impotence (neschopnost dosáhnout a udržet erekci),

  • zvýšení počtu eozinofilů (typ bílých krvinek),

  • změny laboratorních parametrů: vysoká hladina draslíku v krvi, vratná po ukončení léčby, nízká hladina sodíku v krvi, která může vest k dehydrataci a nízkému krevnímu tlaku,

  • ospalost, mdloba,

  • palpitace (bušení srdce), tachykardie (zrychlený srdeční tep),

  • hypoglykemie (velmi nízká hladina cukru v krvi) u diabetiků,

  • vaskulitida (zánět cév),

  • sucho v ústech,

  • fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost kůže na slunce),

  • bolest kloubů (artralgie), bolest svalů (myalgie), bolest na hrudi, malátnost, otok koncových částí těla, horečka,

  • zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi,

  • pád.


   Vzácn é (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

  • zhoršení lupénky,

  • změny laboratorních parametrů: zvýšená hladina jaterních enzymů, vysoká hladina sérového

   bilirubinu, nízká hladina chloridu v krvi, nízká hladina hořčíku v krvi.

  • únava,

  • tmavé zbarvení moči, pocit na zvracení nebo zvracení, svalové křeče, zmatenost a epileptické záchvaty. Může se jednat o příznaky stavu nazývaného SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu),

  • snížené množství moči nebo zástava tvorby moči,

  • zčervenání,

  • akutní selhání ledvin.


   Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

  • zmatenost,

  • ucpaný nos nebo tekoucí rýma (rinitida),

  • eozinofilní pneumonie (vzácný druh zánětu plic),

  • změny krevních hodnot, např. snížený počet bílých a červených krvinek,

  • nízká hladina hemoglobinu, nízký počet krevních destiček,

  • vysoká hladina vápníku v krvi,

  • abnormální jaterní funkce.


   Není známo ( frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

  • abnormální EKG záznam,

  • změny laboratorních parametrů: vysoká hladina kyseliny močové a cukru v krvi, krátkozrakost (myopie), rozmazané vidění, porucha zraku, snížení vidění nebo bolest očí z důvodu vysokého tlaku (možné příznaky prosáknutí cévnatky (choroidální efuze) nebo akutního glaukomu s uzavřeným úhlem (zelený zákal)).

  • jestliže trpíte nemocí nazývanou systémový lupus erythematodes (typ kolagenózy), může dojít k jejímu zhoršení,

  • změna barvy, znecitlivění a bolest prstů rukou nebo nohou (Raynaudův fenomén).


   Může dojít k poruchám krve, ledvin, jater či slinivky a změnám v laboratorních hodnotách (krevních testech). Může být nutné, aby Vám lékař provedl vyšetření krve ke sledování Vašeho stavu.


   Hlášení nežádoucích účinků

   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

   Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

   100 41 Praha 10

   Webové stránky: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 3. Jak přípravek Prenewel uchovávat


  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


  Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


 4. Obsah balení a další informace Co přípravek Prenewel obsahuje


Jak přípravek Prenewel vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, oválné, mírně bikonvexní tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.


Blistry se 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletami v krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

KRKA-POLSKA Sp. z o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Polsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:


Název členského státu

Název léčivého přípravku

Česká republika, Estonsko

Prenewel

Dánsko, Finsko

Coprenessa

Maďarsko, Polsko

Co-Prenessa

Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovenská republika

Co-Perineva


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 1. 2022