Domovská stránka Domovská stránka

Theraflu
paracetamol, combinations excl. psycholepticsPříbalová informace: informace pro uživatele Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky

paracetamolum, guaifenesinum, phenylephrini hydrochloridum


pro dospělé a dospívající starší než 16 let


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.


Jak přípravek Theraflu vypadá a co obsahuje toto balení:

Theraflu jsou tvrdé želatinové tobolky s průhledným zeleným tělem a neprůhledným modrým víčkem, o velikosti 0, naplněné bílým až téměř bílým práškem bez hrudek a cizorodých částic.


Theraflu je dostupný v balení po 8 a 16 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika email: cz.info@gsk.com


Výrobce:


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,

Barthstraße 4, 80339 München, Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Bulharsko Theraflu Forte Cold & Cough 500 mg/ 6,1mg/ 100mg capsules Chorvatsko Theraflu 500 mg/6,1 mg/100mg kapsule

Česká republika Theraflu Estonsko Theraflu

Německo Theraflu Erkältung & Husten Kapseln 500 mg / 6,1 mg / 100 mg Hartkapseln Řecko Panadol Cold & Flu & Cough

Maďarsko Neo Citran megfázásra és köhögésre kemény kapszula

Itálie TERMAINFLU

Kypr Panadol Cold & Flu & Cough

Lotyšsko Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg cietās kapsulas

Litva Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg kietosios kapsulės

Polsko Theraflu Total Grip

Portugalsko Panadol Gripus

Rumunsko THERAFLU RĂCEALĂ ŞI TUSE 500 mg/ 6,1 mg /100 mg capsule Slovenská republika Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé kapsuly

Slovinsko Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg trde kapsule


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 10. 2021