Domovská stránka Domovská stránka
Pfizer

Mycophenolat mofetil Sandoz

CENY

500MG TBL FLM 50

Velkoobchod: 922,87 Kč
Maloobchodní: 1 276,49 Kč
Uhrazen: 501,23 Kč

250MG CPS DUR 100

Velkoobchod: 1 245,31 Kč
Maloobchodní: 1 694,01 Kč
Uhrazen: 703,67 Kč


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA


Mycophenolat mofetil Sandoz 250 mg tvrdé tobolky

mofetilis mycophenolas


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

172), oxidu titaničitého (E 171), indigokarmínu (E 132).


Jak přípravek Mycophenolat mofetil Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení


Tvrdé želatinové tobolky (velikost 1) s modrým neprůhledným víčkem a oranžovým neprůhledným tělem.


PVC/PE/PVDC/Al blistr: 30, 50, 100, 150, 200, 300, 360 a 600 tobolek.

HDPE lahvička: 250 tobolek


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci


Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

6250 Kundl Rakousko


Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo LEK S.A., Varšava, Polsko

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovinsko


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com.


Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:


Česká republika: Mycophenolat Mofetil Sandoz

Maďarsko: Mycophenolate Mofetil Sandoz 250 mg kemény kapszula

Polsko: Mycophenolate Mofetil SANDOZ 250 mg kapsułki twarde

Portugalsko: Micofenolato Mofetil Sandoz 250 mg Cápsulas duras

Slovenská republika: Mykofenolát Mofetil Sandoz 250 mg tvrdé kapsuly Velká Británie (Severní Irsko): Mycophenolate Mofetil Sandoz 250 mg capsules, hard


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 3. 2022